zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kniha: Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

11.02.2010
Odpady
Kniha: Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Anotace knihy, která shrnuje výsledky řešení projektu VaV "Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky"

Jiří Hřebíček a kol.

V publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení vědecko-výzkumného projektu MŽP č. SPII2f1/30/07: "Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky" Je v ní podrobně vysvětlena problematika Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) na regionální úrovni. Po zavedení příslušné terminologie a shrnutí současného stavu odpadového hospodářství v České republice, Německu, Itálii, Rakousku a Slovensku je v publikaci podrobně popsán návrh efektivního ISNO a podpůrných nástrojů (informačních, organizačních, administrativních, legislativních, technologických, dobrovolných) pro jeho zavedení. Návrh vychází z hierarchie nakládání s odpady, kde zavedení ISNO podporuje předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů na obyvatele nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Návrh ISNO na regionální úrovni se zaměřuje na šest vybraných toků odpadů: komunální odpad, živnostenské odpady, biologicky rozložitelné odpady (BRO), autovraky, elektroodpad a odpad z obalů a obalových materiálů. Na příkladu případové studie okresu Šumperk představuje konkrétní aplikaci ISNO na regionální úrovni a nakládání s BRO v městě Tišnově. Integrovaným systémům nakládání s odpady v podmínkách ČR se v takovém rozsahu a míře podrobnosti doposud žádná publikace nezabývala.

Tato publikace je určena především pro představitele regionální veřejné správy na úrovni měst, obcí, sdružení nebo svazku obcí a krajů. Rovněž může sloužit jako učební materiál pro studenty vysokých škol, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství. Je také určena odborné veřejnosti a podnikatelským subjektům, které řeší problematiku integrovaných systémů nakládání s odpady.

Autorský kolektiv vedený prof. RNDr. Jiřím Hřebíčkem, CSc. sestává ze zkušených odborníků ze společností SITA CZ a.s. a ECO-Management s.r.o., který se danou problematikou zabývají od devadesátých let minulého století. Knihu recenzovali doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. z Mendlovy university v Brně a Ing. Miroslav Lacuška, CSc., z Enviro Adviser Bratislava, bývalý ředitel COH SAŽP, kteří jsou předními odborníky v této oblasti v ČR a SR.

Publikaci lze objednat na našem e-shopu www.EkoZbozi.cz. Její cena činí 250,- Kč plus poštovné.

Vydalo Nakladatelství Litera
vydání: 1
náklad: 350 výtisků
Brno 2009

ISBN: 978-80-85763-54-6

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí