zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní posouzení záměru "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov 3 x 250 MWe" zpracuje konzultační firma DNV

10.02.2010
Energie
Ovzduší
EIA
IPPC
Mezinárodní posouzení záměru  Komplexní obnova elektrárny Prunéřov 3 x 250 MWe  zpracuje konzultační firma DNV

Ministerstvo životního prostředí včera finalizovalo podmínky smlouvy s norskou společností DNV na mezinárodní posouzení záměru "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov 3 x 250 MWe".

"Tým expertů ze společnosti DNV jsem si zvolil mezi několika potenciálními kandidáty, na základě předchozích zkušeností této firmy s posuzováním projektů v oblasti energetiky a změny klimatu a rovněž s ohledem na kapacitu společnosti vypracovat studii do několika týdnů, aby se odklad vydání stanoviska zkrátil na co nekratší možnou dobu. Pozitivem je i menší etablovanost DNV v České republice, oproti jiným velkým mezinárodním konzultačním firmám. Nutnou podmínkou bylo, aby maximální množství expertízy bylo pořízeno v zahraničí.", komentuje parametry tohoto nadstandardního kroku ministr Jan Dusík.

Předmětem zadané studie jsou tři hlavní oblasti posouzení:

1. Posouzení záměru s ohledem na nejlepší dostupné technologie (BAT), tedy srovnání s celkovými i dílčími požadavky podle dokumentů BREF (definujícími nejlepší dostupné technologie) pro velké spalovací zdroje a pro energetickou efektivitu.

2. Zhodnocení procesu EIA, zejména co se týče jeho úplnosti, přesnosti a transparentnosti.

3. Výpočet a zhodnocení rozdílu emisí CO2 v navržené variantě a ve variantě odpovídající BAT a posouzení případných podmínek pro realizaci projektu.

Další detaily zadání zakázky (přeložené do čj) jsou uvedeny v poznámkách.

Cena zakázky na mezinárodní posouzení, 127 700 Euro, která je přiměřená ve vztahu k rozměru projektu obnovy Prunéřova, bude hrazena z rozpočtu Státního fondu životního prostředí, tedy právě z prostředků získaných od znečišťovatelů životního prostředí.

Forma i cena zadání jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, podle kterého je možné vybrat firmu pro tento typ posouzení bez konání výběrového řízení.

Na základě dohody se zpracovatelem posudku nebude Ministerstvo životního prostředí, ani zpracovatel, zveřejňovat konkrétní jména členů expertního týmu před dokončením posudku, aby předešli možným spekulacím a ovlivňování ze stran zájmových skupin vůči tomuto týmu. Celý projekt bude řízen přímo ústředím firmy DNV, zapojení její české pobočky bude velmi omezené. Veškerá komunikace zpracovatelů směrem k oznamovateli záměru bude vedena prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

Výsledek studie se předpokládá do poloviny března, bude mít doporučující charakter, a ministerstvo jej zohlední při finalizaci závěrečného stanoviska EIA.

Závěry studie a další podrobné informace k samotnému posouzení představí Ministerstvo životního prostředí za účasti zpracovatele, společně se stanoviskem EIA k záměru "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov 3 x 250 MWe", na tiskové konferenci.

Poznámky:

Technické zadání posouzení

A/ Posouzení souladu s referenčními dokumenty (BREF)

V souladu se směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění (2008/1/ES) musí projekty zajišťovat použití nejlepších dostupných technik (BAT). Obvykle se k ověření souladu s tímto požadavkem používají referenční dokumenty pro nejlepší dostupné techniky (BREF) podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Ve vztahu k tomuto projektu byly zjištěny dva relevantní referenční dokumenty BREF:
1. Referenční dokument IPPC stanovující nejlepší dostupné techniky pro velká spalovací zařízení (ve znění z července 2006; http://eippcb.jrc.es/reference/lcp.html)
2. Referenční dokument IPPC stanovující nejlepší dostupné techniky pro energetickou účinnost (ve znění z února 2009; http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html)

V časti A bude navrhovaný projekt bod po bodu porovnán se všemi příslušnými požadavky stanovenými v obou výše uvedených referenčních dokumentech. Ke každému relevantnímu bodu bude vypracováno stanovisko. Pokud bude zjištěno, že projekt nesplňuje příslušný požadavek stanovený kterýmkoli z výše uvedených referenčních dokumentů BREF, bude doplněna analýza. Jejím cílem bude posoudit místní a jiné relevantní technické podmínky a podmínky týkající se životního prostředí, jež by mohly odůvodňovat odchylku od referenčního dokumentu BREF.


B/ Hodnocení dokumentu EIA (posouzení vlivů na životní prostředí)

V této části bude hodnoceno stávající posouzení vlivů navrhovaného projektu na životní prostředí (EIA). Zvláštní pozornost bude věnována posouzení relevance, úplnosti, spolehlivosti, správnosti a transparentnosti stanoviska EIA. Případně budou zmíněny a rozebrány srovnatelné případy obdobných projektů v České republice a jiných evropských zemích a příslušná stanoviska EIA týkající se těchto projektů.

C/ Výpočet dopadu na emise CO2

V této části stanoviska bude posouzen dopad zjištěných odchylek od referenčních dokumentů BREF (viz část A) na emise CO2 v porovnání se stavem odpovídajícím úplnému souladu s referenčními dokumenty BREF. U každé odchylky bude případně uveden zvláštní výpočet rozdílu v emisích CO2 (mezi navrhovaným projektem a stavem odpovídajícím úplnému souladu s referenčními dokumenty BREF). Na základě souhrnu dílčích dopadů vyplývajících ze všech jednotlivých odchylek bude rovněž stanoven celkový dopad.

S pozdravem

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí