zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce na tiskovou zprávu SMS ČR Ekologické dotace? Chce to pevné nervy

11.02.2010
Šlendryján
Reakce na tiskovou zprávu SMS ČR Ekologické dotace? Chce to pevné nervy

Za první dva roky fungování Operačního programu Životní prostředí bylo v celé České republice podpořeno 3088 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 48 miliard korun. Do roku 2013 má být z evropských fondů uvolněno více než 5 miliard eur (asi 128 miliard korun). Z toho vyplývá, že zbývá k vyčerpání 80 miliard korun. U tolik diskutované prioritní osy 1 - zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní zbývá k vyčerpání 44 % z celkové alokace a neustále slýcháme, že se z této prioritní osy nečerpá. Tato čísla hovoří dost jasně. Podle výsledků a průběžné analýzy každé vyhlášené výzvy víme, že je větší poptávka než nabídka. Například zatím poslední XVI. výzva musela být uzavřena po 48 hodinách z důvodu vyčerpání alokace.

Obce si mohou administrovat projekty sami, vyplnění Bene-fillu není nic složitého. Státní fond životního prostředí ČR nicméně na základě zpětné vazby od žadatelů v Operačním programu Infrastruktura (období 2004 - 06) zařadil i zpracování žádosti a veškeré projektové dokumentace jako způsobilý výdaj, čehož obce rády využívají a najímají si externí firmy.

Žadatelé o finanční podporu z OPŽP mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Není nutné najímat externí firmu. Mohou se obrátit na krajská pracoviště SFŽP ČR, která poskytují osobní konzultace. Od roku 2009 jsou také k dispozici nová Regionální poradenská a informační místa, tzv. RPIMy. Ta mají zájemcům sloužit především v oblasti finančně-technického poradenství a také aktivně iniciovat projektové záměry. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky programu www.opzp.cz, zelená linka 800 260 500 a časopis Priorita, který měsíčně odchází na 15 000 adres.

Doba hodnocení žádosti je předem známá - zveřejněná v harmonogramu výzev. Pohybuje se od 3 do 5 měsíců dle odhadu přijatých projektů a ve srovnání s ostatními operačními programy je jednou z nejkratších. Dále SFŽP ČR umožňuje "přepracovat" dokumentace k žádosti, neboť jsou mnohdy zpracovány nedostatečně, v rozporu s podmínkami výzvy, která se nikdy, opakuji nikdy, nemění v průběhu výzvy, mnohdy v rozporu s příslušnou legislativou. Jsme vstřícní a žádosti umožňujeme opravit, ač bychom je mohli vyřadit.

Aplikaci Bene-fill upravujeme na základě podnětu od žadatelů, nicméně řada údajů je dána požadavky na monitorování projektu ze strany MMR a na požadavky financování projektu přes státní rozpočet. Dokázali bychom si představit žádost mnohem jednodušší, ale bohužel toto není až tak v naší moci. Nicméně i z pozice zprostředkujícího subjektu dáváme podněty na MMR i na MF ke zjednodušení monitorování.

Hodnocení projektů není založeno na tom, jak se kdo na projekt podívá. Projekty jsou hodnoceny na základě - všem žadatelům předem známých - "tvrdých", zejména technických parametrů s vyloučením subjektivního názoru hodnotitele. V OPŽP rozhodně není prostor pro subjektivitu.

Střídání projektových manažerů na jednom projektu je další nesmysl. SFŽP ČR eviduje 11% fluktuaci, což je pod průměrem této republiky. V lednu 2009 pracovalo na SFŽP ČR 278 zaměstnanců, na konci roku už to bylo 410 zaměstnanců. Důvodem nárůstu je co nejrychlejší a nejkvalitnější administrace všech projektů.

Tvrdit, že neexistuje průběžné financování je holý nesmysl. OPŽP průběžně financuje schválené projekty od samého počátku programu, tedy od roku 2007. Na účtech žadatelů je v současné době 6,3 miliardy korun.

Naprostá většina obcí využívá naplno průběžný systém a SFŽP ČR hradí prostředky na vystavené dodavatelům neuhrazené faktury. Nicméně v této oblasti jsou možné dvě překážky, které stojí mimo SFŽP ČR:

1) financováni projektu přes státní rozpočet - není vinou SFŽP ČR, ze již téměř dva měsíce nemůže projekty financovat, viz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1209/upozorneni-pro-prijemce-podpory-z-opzp/ . SFŽP ČR z pozice zprostředkujícího subjektu inicioval mnoha jednáni na MF, za účelem zjednodušení informačního systému státního rozpočtu, přes který projekty musí procházet, bohužel jednou z odpovědi úředníků MF bylo "když chtějí příjemci peníze, musí pro to něco udělat". SFŽP ČR resp. MŽP dalo podnět příslušným náměstkům ministru - ať už na MF, tak na MMR.

2) přístup příjemců (či externích firem v dodáváni podkladu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy na prostředky SFŽP ČR) - příjemce má dle směrnice MŽP povinnost doložit veškeré podklady do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu. V takovém případě mu SFŽP ČR garantuje vydaní potřebných dokumentů k financovaní nejpozději do 2 měsíců (ve lhůtě je kromě všech požadovaných kontrol zahrnuto i nutné zpracování a aktualizace dat do informačního systému na MF) . Pokud má tedy termín zahájení ve smlouvě o dílo tímto způsobem nastaven, a doloží všechny podklady (zejména všechny smlouvy o dílo, na které žádá podporu - příprava, zpracování dokumentace, technicky dozor investora, vlastní realizace, včetně doložení způsobu vyberu jednotlivých dodavatelů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek), nemá s průběžným financováním žádný problém a naplno ho využije od zahájení projektu.

SFŽP ČR zavedl naprosto transparentní systém zobrazování stavu administrace projektu viz http://www.opzp.cz/sekce/526/uplny-prehled-podporenych-projektu/, kde si každý může najít, proč ten či onen projekt nemá vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřenou smlouvu na prostředky SFŽP ČR.

A nakonec příklad z praxe. Pan starosta obce Tupesy Oldřich Vávra, který je zároveň členem předsednictva SMS ČR, říká: "Dalším paradoxem je to, že neexistuje průběžné financování. Obec tak musí někdy projekt i na nějakou dobu zastavit, aby sehnala další peníze na dokončení, mezitím se však dostane do rozporu s časovým harmonogramem, za což může dostat penále" nebo také , "Obce jsou nuceny buďto prodlužovat lhůty splatnosti a tak přispívat k druhotné platební neschopnosti firem, nebo využívat komerční úvěry, které ovšem nejsou uznatelným výdajem. Tímto se celý projekt výrazně prodražuje,"má schválený projekt ze III. výzvy OPŽP "Mateřská školka a tělocvična - Tupesy, projekt pro úsporu energie" a časová rekapitulace byla následující:
- Smlouva o dílo (stav. práce) uzavřena 6. 8. 2009
- zahájení prací 06. 08. 2009
- ukončení prací 08. 10. 2009
- Smlouva o dílo (regulace topných větví a tepelného zdroje) uzavřena 17. 9. 2009
- zahájení prací 17. 09. 2009
- ukončení prací 30. 09. 2009

Až v říjnu, nikoliv co nejdříve od uzavření smlouvy o dílo jak ukládá příslušná směrnice MŽP a závazné pokyny, byly doručeny ze strany žadatele podklady k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy na prostředky SFŽP ČR:
- 6. 10. 2009 doloženy podklady k výběrovému řízení (VŘ) na stavební úpravy (konkrétně na zateplení) od žadatele
- 13. 10. 2009 doručeny podklady k VŘ na regulaci topných větví a tepelného zdroje (jedná se o 3. výzvu, podporovány implementace měřící a regulační techniky v systému vytápění a chlazení)
- 29. 10. 2009 dodány podklady k VŘ ke smlouvě na publicitu

Nejsme kouzelníci, nedokážeme průběžně financovat projekt, kde první podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy na prostředky SFŽP ČR jsou dodány až po jeho dokončení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí