zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brněnská zoo a orel kamčatský

21.02.2010
Příroda
Brněnská zoo a orel kamčatský

OREL KAMČATSKÝ (HALIAEETUS PELAGICUS)

je největším orlem planety. Rozpětí křídel samic, které bývají vetší než samci, může být až 280 cm. Společně se 7 dalšími druhy tvoří samostatný vyhraněný rod Haliaeetus t.zv. "mořské orly". Z nich jsou v obecném povědomí orel mořský (H. albicilla), který žije a hnízdí i v České republice a orel bělohlavý (H. leucocephalus), který obývá Severní Ameriku a je symbolem USA. V minulosti Zoologická zahrada města Brna chovala všechny tyto tři druhy a jejich chov plánuje i v budoucnu. V současnosti však věnuje veškerou pozornost chovu orlů kamčatských. Nově sestavený pár mohou návštěvníci vidět ve voliéře v těsném sousedství ledních medvědů. Tyto dva druhy budou tvořit jeden celek i v budoucnu po modernizování a rozšíření obou expozic.
Jak říká již samotný název tohoto orla je jeho výskyt omezen na Kamčatku, okolí Ochotského moře včetně Aleutských ostrovů a ostrova Sachalin. Na jih zasahuje na japonský ostrov Hokaido. Podobně jako naprostá většina dravých ptáků je i orel kamčatský ohrožen a to zejména činností člověka. Jeho počet se ve volné přírodě sice pomalu, ale stále snižuje. V současnosti je mezinárodní organizací EARAZA (Euro-asijská regionální asociace zoo a akvárií) organizován monitoring změn početnosti celé populace a to jak s důrazem na rizika a negativní faktory ovlivňující jeho hnízdění tak i na případné možnosti posilování populace v zoologických zahradách řízeným odběrem jedinců z volné přírody. Populace orlů kamčat-ských žijící v zoo a jiných chovných zařízeních by se měla stát, v případě katastrofického vývoje početních stavů v přírodě, který by mohl nastat v příštích 30 až 50 letech, zdrojem jedinců pro jejich reintrodukci do volné přírody. V případě orla kamčatského se jedná o jeden ze zcela výjimečných případů, kdy je organizován pokus o řešení situace ještě v době kdy početní stav druhu ve volné přírodě ještě neklesl na zcela kritickou hranici.
Zoologická zahrada města Brna se do tohoto programu zapojila v roce 2004 studiem genetické diversity metodou analýzy mikrosatelitní DNK. Znalost genetických charakteristik lokálních populací ve volné přírodě a všech jedinců chovaných v zoologických zahradách je nezbytná pro případné posilování divokých populací a pro udržení genetické variability při řízeném sestavování chovných párů v umělých podmínkách. Každému jedinci ze zoologické zahrady je sestavován "DNA průkaz", který se stává součástí jeho charakteristik v plemenné knize. Tento průkaz v budoucnu pomůže zabraňovat černému obchodu s těmito orli. Doposud jsme v průběhu minulých 4 let vyšetřili a geneticky charakterizovali více jak 150 ptáků ve volné přírodě a 73 jedinců ze 17 zoologických zahrad v 7 státech.

ZDROJ: ZOO Brno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí