zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ukládáná jaderného odpadu v ČR

18.02.2010
Energie
Odpady
Atomová energie
Geologie
Ukládáná jaderného odpadu v ČR

K nakládání s nízko a středně aktivním jaderným odpadem se v ČR využívá technologie lisování a bitumenace.

Technologie bitumenace, použitá na úpravu kapalných odpadů v obou českých jaderných elektrárnách, zaručuje produkt, který je v dlouhodobém horizontu stabilní a odolný účinkům radiace, vyznačuje se nízkou loužitelností a cca 2,5 násobnou redukcí objemu. Pevné radioaktivní odpady (RaO) pocházející z kontrolovaného pásma jaderných elektráren jsou tříděny podle svých charakteristických vlastností (tento způsob nakládání umožňuje průkaznější charakterizaci radionuklidů, kterými jsou odpady kontaminovány).

Odpady jsou skladovány a před konečnou úpravou se lisují do sudů o objemu 200 litrů. Konečná úprava probíhá kampaňovitě, sudy s předlisovaným odpadem jsou slisovány vysokotlakým lisem. Výlisky jsou umístěny do větších sudů (tzv. overpak o objemu 300 až 400 litrů) a takto ukládány do úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO). Výsledná redukce objemu je šestinásobná.

Vytříděná neaktivní část odpadů je zneškodněna konvenčními způsoby, jaké jsou obvykle používány v nakládání s neaktivními odpady.

Úložiště jaderných odpadů v JE Dukovany

Upravené odpady jsou ukládány v ÚRAO v areálu JE Dukovany. Od roku 2002 zde probíhá ukládání jaderného odpadu z obou českých elektráren. Ke konci roku 2004 (po 20 letech provozu JE Dukovany a po čtyřech letech provozu JE Temelín) bylo zaplněno celkem 9 z celkového počtu 112 jímek o celkové kapacitě 55 000 m3.

V ÚRAO budou uloženy veškeré provozní radioaktivní odpady vzniklé za celou dobu provozu JE Dukovany a JE Temelín (v roce 1999 bylo toto úložiště jaderného odpadu předáno státu). V areálu jaderné elektrárny Dukovany je umístěn i sklad použitého paliva o kapacitě 600 t, který byl uveden do trvalého provozu v březnu 1997. V současné době je v této lokalitě připravována stavba dalšího skladu použitého paliva o kapacitě 1340 t. Tím bude zajištěna dostatečná skladovací kapacita pro veškeré použité palivo za 40 let provozu JE Dukovany.

Úložiště v areálu JE Dukovany je svým využitelným objemem 55 000 m3, který je rozdělen do 112 jímek, schopno pojmout radioaktivní odpady jak z provozu obou českých elektráren, tak odpadů vzniklých při jejich vyřazování. Recyklace odpadů, která má v době provozu jaderné elektrárny pouze omezené možnosti (např. kovový odpad z revizí zařízení, PE folie, regenerace odpadních vod uvnitř kontrolovaného pásma), nabude na významu zejména v období vyřazování zařízení z provozu. Materiály dekontaminované a po kontrole uvolněné do životního prostředí bude možné vrátit k jinému využití (kovový šrot, betony apod.).

Hlubinné úložiště

Použité jaderné palivo a vysokoaktivní odpady mají společného jmenovatele - velmi dlouhou dobu, po kterou si uchovávají své nebezpečné vlastnosti. Proto jsou úložiště tohoto druhu jaderného odpadu situována do hlubinných geologických formací v hloubkách několika set metrů. Zahájení provozu hlubinného úložiště v podmínkách ČR se předpokládá okolo roku 2065. Do této doby bude použité jaderné palivo bezpečně skladováno v kontejnerech.

Finanční prostředky, určené ke krytí veškerých nákladů spojených se zneškodněním všech radioaktivních odpadů i použitého jaderného paliva, jsou v souladu s tzv. atomovým zákonem odváděny provozovateli jaderných zařízení na jaderný účet. Z jaderného účtu je financována činnost SÚRAO, které v souladu se svým posláním zabezpečuje ukládání radioaktivních odpadů a zabývá se přípravu výstavby a budoucího provozu úložiště použitého jaderného paliva.

ZDROJ: http://www.jaderna-energie.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí