zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpravodaj WATENVI 2010

16.02.2010
Obecné
Odpady
Voda
Firemní ekologie
Zpravodaj WATENVI 2010

Veškeré dění - vystavovatelé, semináře i přednášky - budou soustředěny do příjemného prostředí nového pavilonu P.

Komunální technika poprvé společně s veletrhem Watenvi


Nabídka služeb a technologií pro města a obce, Komunální technika, Nakládání s komunálními odpady, Zdroje energií, Městský mobiliář a mechanizace k údržbě ve-řejných prostranství jsou obory, které se budou letos prezentovat na veletrhu URBIS TECHNOLOGIE, který proběhne souběžně s Mezinárodním vodohospodářským a eko-logickým veletrhem WATENVI. Oproti minulým ročníkům, kdy se firmy zabývající se komunální technikou a službami prezentovali na dubnových Stavebních veletrzích Brno, tak dochází k zásadní změně. Veletrhy Brno, a.s. proto zvou zástupce technických služeb a představitele měst a obcí k prezentaci na veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 25. - 27. května 2010. Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, který prezentuje vodohospodářské technologie a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry. Jak vyplynulo z průzkumu návštěvníků WATENVI 2009, celkem 75 procent dotázaných uvedlo, že by uvítalo rozšíření veletrhu o komunální techniku.
Krátce po řádném termínu podání přihlášek jsou již přihlášeni lídři trhu! Za všechny můžeme jmenovat Some Jindřichův Hradec, P&L spol. s r.o., Cime s.r.o., Dvořák sva-hové sekačky, Zálesí, Haiteco a další.Seminář "Městské technologie" za účasti odborníků z celého světa


Především pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféry, studentům vysokých škol i širší odborné veřejnosti bude určen seminář "Městské technologie", který se uskuteční v rámci WATENVI 27. května. Seminář organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje a Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP). Vystoupí na něm přední světoví odborníci z oblasti urbanismu a životního prostředí, kteří se zaměří na následující témata: Výroba a distribuce energií, Energeticky úsporné stavby, Vodní hospodářství, Doprava a mobilita, a Odpadové hospodářství - management zdrojů.
Seminář tématicky navazuje na světový kongres IFHP, který se konal loni v září v Berlíně a zaměřil se právě na téma Městské technologie. Zvláštní důraz byl kladen na změny klimatu a nezbytnou potřebu energetických úspor. "Jednotlivé přednášky, workshopy a diskuse na tomto kongresu měly mimořádně vysokou úroveň. Většina přednášejících nejen pojmenovávala hrozby, kterým budeme nuceni v blízké budouc-nosti čelit, ale zároveň nabízela možná řešení, jak v rámci rozvoje měst na nové situace reagovat. Na závěr kongresu vznikla myšlenka uspořádat ve vybraných zemích semináře, shrnující průběh a závěry kongresu," uvedl Jaromír Stejskal, jednatel společnosti SAURA.CZ, s.r.o.Kongres starostů a primátorů bude na brněnském výstavišti v květnuWATENVI má ambici stát se největším centrem setkání tuzemských a zahraničních firem z oblasti vodohospodářství, zpracování odpadů, environmentálních technologií a komunální techniky se zástupci státní správy, regionů, měst a obcí. Během tří dnů se uskuteční řada odborných seminářů přednášek a zajímavých akcí. Poprvé se bude při WATENVI konat 17. kongres starostů a primátorů.

Oborově největší výstavní projekt ve střední a východní Evropě - Mezinárodní vodo-hospodářský a ekologický veletrh WATENVI, zahrnuje Mezinárodní vodohospodář-skou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Veškeré dění - vystavovatelé, semináře i přednášky - budou soustředěny do příjemného prostředí nového pavilonu P.

Schodiště do druhého patra k sálu P4

pavilon P - Schodiště do druhého patra k sálu P4

Vstupní prostor pavilonu P

Vstupní prostor pavilonu PVíce informací naleznete na www.watenvi.cz

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí