zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

22.02.2010
Energie
Obecné
Chemické látky
Krátce z EU

Konference ICT4EE na vysoké úrovni: Klíčová akce ICT o energetické výkonosti
23. - 24. února v Bruselu.
Tato událost je pořádána Evropskou komisí - Generálním ředitelstvím pro informační společnost a média ve spolupráci se španělským předsednictvím. Při této události se setkají politici s odborníky z oblasti informačních a komunikačních technologií a budou diskutovat o energetické výkonosti. Na programu události budou konference, představení projektů a výstavy. Účast je bezplatná. S ohledem na omezenou kapacitu je nutné se registrovat.
Program je k dispozici zde.
Více o akci zde.

Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA) oznámila výsledky plnění předsevzetí, které si Evropská unie před několika lety dala v oblasti obnovitelných zdrojů. Cílem EU je do roku 2020 zvětšit procentuální podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na 20 procent celkově spotřebované energii. Podle analýzy EWEA jde EU pevně za svým cílem a možná že výsledek i nepatrně překročí hranici 20 procent. Podle dosavadních výsledků se zdá, že závazek se nepodaří splnit pouze šestici zemí, a to Belgii, Bulharsku, Dánsku, Itálii, Lucembursku a Maltě. Zbytek členských států buď požadované limity splní, nebo dokonce mírně překoná. Česká republika podle analýzy patří do skupiny plnících států, Slovensko dokonce navýší podíl o více než je požadovaných 20 procent. Ze všech států EU se prozatím nejlépe daří Španělsku.

Podle Güntera Oettingera, nového eurokomisaře pro energetiku, bude velmi těžké donutit jednotlivé státy otevřít své trhy s elektřinou a plynem. Hlavním problémem bude implementace současných energetických balíčků. V roce 2007 představila Komise třetí balíček, který měl za cíl liberalizovat evropský trh s elektřinou a plynem. Nejdiskutovanějším bodem balíčku bylo tzv. oddělení vlastnictví (Ownership Unbundling), které by velkým energetickým firmám zabraňovalo kontrolovat zároveň výrobu elektřiny a její distribuci. Návrh se setkal s řadou odpůrců (např. Německo a Francie), nakonec však byla v listopadu 2008 podepsána dohoda, která zabraňuje firmám vlastnícím distribuční sítě v určitém státě jejich koupi v tom státě, kde byl plně zaveden princip odděleného vlastnictví. Podle Georga Zachmanna, experta na energetiku think tanku Bruegel by se měla především posílit pravomoc institucí založených třetím balíčkem, především agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), která by měla dohlížet na vytvoření evropské sítě distribuce elektřiny a plynu.

Evropská unie se díky směrnici o obnovitelných zdrojích zavázala k tomu, že bude pokrývat poptávku po pohonných hmotách z obnovitelných zdrojů. Ekologové začali upozorňovat na fakt, že pokud členské státy budou chtít dodržet cíle ohledně biopaliv, mohou tím způsobit více škody než užitku. Jedním z důsledků vyššího využití biopaliv je zvyšování cen potravin, jelikož se biopaliva vyrábějí z obilnin a konkurují tak plodinám pěstovaným pro obživu. Dalším dopadem jsou také zábory půdy, která je využívána pro pěstování průmyslových biopaliv. Pěstováním plodin, z kterých se vyrábějí biopaliva, dochází ke kácení lesů, odvodňování mokřadů a následnému uvolňování oxidu dusného do atmosféry. Evropská komise se bude tímto problémem zabývat a pokusí se zmírnit dopady změn využívání půdy na změnu klimatu. V souvislosti s těmito diskuzemi se ohradili světoví producenti biopaliv, kteří se bojí případných nových pravidel. Ty by mohly mít negativní dopad na tento vývozní artikl.

Na zakázku Evropské unie byla zveřejněna odborná studie, která má sloužit jako podklad pro možné přijetí budoucí legislativy v oblasti škodlivých látek. I přes dostatek informací o škodlivém účinku chemických látek bude převedení těchto znalostí do legislativy vyžadovat velké úsilí. Zpráva farmaceutické fakulty Londýnské univerzity upozorňue na potřebu začít posuzovat konečné směsi chemických látek nikoliv jen na látky samotné. Dobrá zpráva je ta, že vědci již mají dostatek informací k tomu, aby byli schopni působení chemických látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí vyhodnotit. Podle výše zmíněné zprávy je potřeba nejdříve identifikovat, jaké situace jsou z hlediska směsí chemikálií typické a zjistit jaké směsi se přednostně v okolním prostředí vyskytují a mohou mít negativní vliv na lidské zdraví a ekosystémy. Stejně tak je podle studie třeba zkoumat důvody, proč spolu chemikálie takto reagují. Evropská unie by se mohla stát v této oblasti světovým lídrem.

Během dnešního jednání Rady ministrů pro životní prostředí v Lucemburku byl schválen třetí energetický balíček, který formálně potvrdil kompromis vyjednán během českého předsednictví EU s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Tento třetí energetický balíček obsahuje směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, nařízení o přístupu do sítí pro přeshraniční obchod s elektřinou a plynem a nařízení o Agentuře regulátorů. Českému předsednictví se podařilo udržet soulad členských států v otázce vlastnického oddělení, kde si každý z nich bude moci zvolit takový přístup, který nejlépe vyhovuje jeho specifickým podmínkám. Zároveň se zachovávají tři rovnocenné varianty vlastnického oddělení výrobních a přenosových aktivit plynárenských a elektroenergetických firem. Balíček dále rozšiřuje práva zákazníků energetických společností v oblasti změny dodavatele energie, získaní důležitých dat o spotřebě a poskytování kompenzace.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí