zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda projedná dvě novely o odpadech

22.02.2010
Odpady
Legislativa
Vláda projedná dvě novely o odpadech

Vláda na svém zasedání projedná dvě novely zákona o odpadech. Návrhy zavádějí přísnější podmínky pro zřizování a provozování skládek, dále povinnost výrobců automobilů informovat kupující o možnostech šetrné likvidace autovraků a zakazuje také uvádět na trh některé baterie.

Předkladatelé prostřednictvím předlohy požadují stanovení hierarchie způsobů nakládání s odpady a podmínek, za nichž je možno se od hierarchie odchýlit. Posloupnost, z níž by zpracování odpadů mělo vycházet, se přitom skládá z těchto etap: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití včetně energetického a nakonec odstranění opadu.

Zavedení této hierarchie si vyžaduje úpravu pojmů, jako je odstraňování a využívání odpadů, a definování zcela nových pojmů, mezi než patří opětovné využití, příprava k opětovnému využití nebo zpracování odpadů.

Obcím se díky novele rozšiřuje možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálními odpady i na biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu.

Zavádí se také povinnost zpracovávat programy předcházení vzniku odpadů, které budou obsahovat konkrétní opatření a cíle k předcházení vzniku odpadů. Tyto programy by měly být součástí plánů odpadového hospodářství.

Provoz skládky rozdělí novela na tři fáze. Krajský úřad, který vydává souhlas k provozu skládky, bude nově kontrolovat skládky ještě před samotným zahájením ukládání odpadů. Současně bude udělovat souhlas s jejím uzavřením.

Povinnost vydávat souhlas k ukončení skládky bude mít na provozovatele skládky minimální dopad. "Bude se jednat o vyplnění formuláře k udělení souhlasu s uzavřením skládky, což není časově příliš náročné. Průměrné náklady na vyplnění jednoho formuláře se pohybují zhruba okolo jednoho tisíce korun," vysvětlují předkladatelé.

Provozovatel skládky odpadů bude mít ovšem nově povinnost před zahájením první fáze provozu skládky zajišťovat finančně náklady pro případ havárie skládky. Za tímto účelem budou muset provozovatelé sjednávat pojistné smlouvy.

Výrobcům a distributorům novela zakazuje uvádět na trh přenosné baterie a akumulátory s obsahem kadmia vyšším než 0,002 hmotnostních procent, případně je stáhnout z trhu. Předkladatelé ovšem upozorňují, že počet takovýchto zařízení je na trhu málo, proto nebude mít toto opatření takřka žádný dopad na podnikatelský sektor.

Předloha zavádí povinnost pro výrobce a akreditované zástupce automobilek poskytovat autovrakovištím podrobné informace o demontáži a skladování autovraků. Informace budou muset výrobci aut podávat i nakupujícím. Ti by měli podle návrhu zákona znát například možnosti zpracování autovraků šetrným způsobem k životnímu prostředí, způsoby odčerpání všech kapalin nebo například postupy při demontáži části automobilu. Výrobce automobilů proto budou muset vytisknout příručky a brožury, které budou povinné informace obsahovat.

Druhá novela ošetřuje problematiku související s provozovateli kolektivního systému pro elektrozařízení a elektroodpad a zpětným odběrem elektrozařízení z domácností.

"Návrh novely stanoví pravidla pro provozovatele kolektivních systémů, kteří pro výrobce elektrozařízení zajišťují zpětný odběr, oddělený sběr, využití a další nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem, neboť dosavadní nedostatečná právní úprava kolektivních systémů se zejména v rámci historického elektroodpadu ukázala jako neuspokojivá," vysvětlují předkladatelé.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí