zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jste Lohas?

12.03.2010
Zdraví
Jste Lohas?

Poslední léta jsme svědky růstu zájmu o životní styl "zeleného hédonismu". Pro marketéry země zaslíbená?

V oblasti životního stylu se objevil nový "trendy" termín - spotřebitelé typu LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). Jedná se o životní přístup, jehož stoupenci dbají o zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku a sociální spravedlnost. Termín vznikl spolu s trendem v USA, nicméně jeho působnost se zdárně šíří v globálním měřítku.

Zeleně a eticky... si užívat

Principem životního stylu LOHAS je konzumní chování, někteří interpretátoři hovoří dokonce o zeleném hédonismu - nicméně tato spotřebitelská neskromnost má svá jasná pravidla. LOHAS chtějí prostřednictvím spotřeby změnit svět k lepšímu. Nákup bioproduktů či výrobků etického původu se pro LOHAS stává nejen otázkou prestiže a utvrzování statusu, ale také skutečného přesvědčení, jak uvádí studie německé agentury Sinus Sociovision. LOHAS jsou nároční a chtějí vše: kvalitu, luxus a ekologičnost, etiku a zodpovědnost. Vyžadují vysoce kvalitní produkty na přírodní bázi s využitím nejnovějších receptur a technologií, biologickou odbouratelnost látek, obnovitelnost využitých zdrojů a recyklaci obalů. Dbají na zdravý životní styl a ekologické přemýšlení, ale nehodlají se vzdát moderního stylu života, nejnovějších technologií a designu.Čím nadchnout LOHAS?

Stoupenci trendu LOHAS investují do ekologických staveb, energeticky úsporných spotřebičů a elektroniky, preferují produkty na přírodní bázi (biopotraviny, bio a přírodní kosmetika), požadují, aby byly snadno biologicky odbouratelné (výrobky péče o domácnost), dbají na recyklovatelnost obalů a etiku (fair trade produkty, případně eticky - např. bez vykořisťování původního obyvatelstva nebo dětí při výrobě či pěstování - a ekologicky produkované suroviny pro látky na oděvy). Jsou ideální cílovou skupinou pro výrobce hybridních aut a elektromobilů, se zájmem navštěvují ekoturistické projekty a investují s ohledem na sociální zodpovědnost svých investic. LOHAS jsou často zastánci (a aktivními čtenáři titulů a literatury z oblasti) alternativní a preventivní medicíny, potažmo celostní medicíny, v níž lidé souběžně pečují o pohodu duše i těla.

Jací jsou

Podle dostupných výzkumů se skupina spotřebitelů LOHAS nevytváří podél linií sociodemografického profilu - stoupenci životního stylu LOHAS jsou rovnoměrně zastoupeni napříč pohlavími, věkovými i příjmovými skupinami. Faktem nicméně zůstává, že zajímavou část skupiny LOHAS tvoří spotřebitelé se středními a vyššími příjmy a výdaji, kteří jsou tak atraktivní cílovou skupinou pro marketéry.

Podle studie americké agentury Natural Marketing Institute lze spotřebitele LOHAS sledovat jako indikátory nadcházejících trendů. Mezi nimi se nachází množství early adopters v oblasti jak postojů, tak vzorců chování, mohou tedy posloužit jako předzvěst budoucích trendů.

Spotřebitelé LOHAS touží být propojeni, proto jejich nejpodstatnějším médiem je internet, kde mohou sdílet informace, rady a doporučení.

Podle německé studie AC Nielsen LOHAS rádi nakupují ve specializovaných obchodech s čestvými (bio)potravinami, nevyhýbají se ale ani diskontům. Na rozdíl od jiných částí světa evropští stoupenci LOHAS více lpí na certifikačních známkách udělovaných důvěryhodnými a nezávislými institucemi, které ověřují naplnění LOHAS standardů u daných produktů a služeb. Podle zprávy Porter Novelli si to přeje 32 % Evropanů.

Etika po česku...

Ne zcela průkazné hodnoty, ale přinejmenším základní orientaci o významu etiky a ekologické uvědomělosti Čechů přináší listopadový průzkum české agentury Market Gap. Ta zjistila, že zatímco odpad třídí 77 % Čechů, celá třetina je přesvědčená o tom, že ekologicky zodpovědné chování je pouze věcí svědomí - zde by se mohla koncentrovat zmiňovaná skupina LOHAS. Nejčastějšími představiteli (více než 60 %) takto uvědomělých spotřebitelů jsou podle studie ženy s vyšším vzděláním a dobrou životní úrovní z měst nad 30 tisíc obyvatel ve věku do 44 let.Kolik jich je?

Lohas

Pro Českou republiku nejsou zatím k dispozici žádná data, nicméně celosvětový trh stylu LOHAS je odhadován na 400 mld. dolarů ročně, podle Natural Marketing Institutu v USA je velikost trhu 209 mld. dolarů, z čehož více než polovinu tvoří produkty potravinářské a pro zdraví. Podle jiného zdroje v blízkém Německu lze velikost trhu odhadovat na 5 mil. domácností a roční tržní potenciál nejméně 200 mld. eur. Němečtí výzkumníci odhadují podíl LOHAS spotřebitelů na 10 až 30 % populace Německa. Společnost Green marketing provedla analogický odhad pro Českou republiku, z něhož vyplynulo, že trh LOHAS v Česku se týká asi 5 až 10 % dospělé populace. Jde o přibližně stejné množství lidí jako těch, kteří kupují pravidelně biopotraviny.

Typologie

Americká agentura Natural Marketing Institute zveřejnila v roce 2006 pětisegmentovou typologii spotřebitelů LOHAS vycházející z americké populace: LOHAS, Lehce přírodně orientovaní (v originále Naturalites), Váhaví (v originále Drifters), Konvenční a Nezaujatí.

LOHAS (16 %)

Tento segment patří k nejaktivnějším spotřebitelům produktů ve stylu LOHAS, vyžadují čím dál větší senzitivitu výrobců a dodavatelů k tématům etiky, zdraví a ekologie - vedle vysoké kvality. Jde o vášnivé a činorodé spotřebitele, kteří se řadí k early adopters, jsou vlivní ve skupině svých přátel a v rodině, jsou méně citliví na cenu a věrní značce, která si je skrze hodnoty LOHAS získá.

Lehce přírodně orientovaní (24 %)

Jde o největší skupinu spotřebitelů v rámci segmentace. Dbají o své zdraví, užívají řadu přírodních produktů. Jsou aktivními konzumenty etického spotřebního zboží, avšak nemají motivaci pouštět se do nákupů zboží dlouhodobé spotřeby ve stylu LOHAS. Často inklinují k filozofiím rovnováhy mezi duší a tělem, meditují a vnímají své zdraví nejen jako projev fyzické pohody, ale také v dimenzích duchovních a duševních.

Konvenční (23 %)

Konvenční spotřebitelé se kromě zdravotních témat hodně orientují také na finančně úsporné produkty jako energeticky úspornou elektroniku a spotřebiče či zelené bydlení. Zaměřují se spíše na praktické aktivity v oblasti LOHAS, tj. častěji jsou ochotni přispět finančně environmentálním skupinám nebo častěji než průměrná populace se angažují v recyklaci odpadů.

Váhaví (23 %)

Tento segment tvoří pomezní část mezi běžnou populací a spotřebiteli LOHAS. V některých oblastech se chovají jako LOHAS, v jiných naopak následují praktiky pod průměrem americké populace. Jde spíše o mladší věkovou skupinu, která má větší finanční bariéry a dosud si nevytvořila jasnou hodnotovou strukturu a standardy etické spotřeby - je zde tedy žádoucí určitá edukace a vedení.

Téměř polovina váhavých by ráda udělala něco pro životní prostředí, ale neví jak. Váhaví si chtějí volit zboží přátelské životnímu prostředí, ale často volí to, které není. Váhaví jsou navíc předsvědčeni, že svým chováním ke změně nepřispějí, a pro některé je rozhodování podle environmentálních kritérií příliš složité.

Bez zájmu (14 %)

Tento podíl americké populace se tématy etiky, zdraví a zodpovědnosti vůči sobě a přírodě nezabývá, neboť v životě řeší jiná témata a věnuje se raději jiným aktivitám.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí