zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC

13.03.2010
Obecné
Ekologická dovolená, cestování
Ekologické vzdělání a výchova
Environmentální poradenství
Urbánní ekologie
Pozvánka na EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC

Dvacátý ročník ekologického festivalu plného kultury, výstav a informací o přírodě a jejím bohatství, o vztahu člověka a krajiny, kterou obývá se uskuteční ve dnech 17. 4. - 2. 5. 2010

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
za přispění
Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a Ministerstvo životního prostředí ČR

pořádá EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC EDO 2010

17. 4. - 2. 5. 2010

Dvacátý ročník ekologického festivalu plného kultury, výstav a informací o přírodě a jejím bohatství, o vztahu člověka a krajiny, kterou obývá.
"Společná porada o našem světě" (Zdeněk Neubauer)

DEN ZEMĚ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2010:
PŘÍRODA, KRAJINA, BIODIVERZITA, HISTORIE:


So 17. 4. 9:00 (sraz)
Sluňákov, Horka nad Moravou
JAK STAVITELÉ PEVNOSTI OVLIVNILI HANÁCKOU KRAJINU
JÁN KADLEC
Vlastivědná vycházka v rámci EDO 2010
Tradiční putování kulturní krajinou s Jánem Kadlecem a Vlastivědnou společnosti muzejní v Olomouci.
Trasa: Horka nad Moravou - Křelov, délka 7 km.
Cestou zájemci poznají dochovaný fort č. XX, podívají se na místo, kde stál provizorní fort č. XIX, dozvědí se něco o zaniklém fortu č. XVIII na Dílovém a cestu zakončí ve zpřístupněném fortu č. XVII v Křelově, kde si prohlédnou malou muzejní expozici. Účastníci se seznámí s vojenskou historií okolí města Olomouce, stavbou bastionové pevnosti v 18. století a výstavbou pevnostních fortů v 19. století. Zjistí, jak rozsáhlé zemní práce, regulace vodních toků, stavba pevnosti a činnost vojska v minulosti ovlivnily krajinu v okolí města Olomouce.

So 17. 4. 10:00 (sraz)
Vlakové nádraží, Náměšť na Hané
VYCHÁZKA TEREZSKÝM ÚDOLÍM s JIŘÍM LAZEBNÍČKEM
Vycházka rozkvetlým údolím s návratem opět na nádraží v Náměšti mezi 16.00 a 18.00 (dle počasí). Pořádá: Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris Prostějov.

So 17. 4. 10:00 - 16:00
ZOO Olomouc, Svatý Kopeček
DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC
Pro rodiče i děti, které objevují svět s medvědem Brumlou, který putuje světadíly a cizokrajnou přírodou a seznamuje se děti se zvířaty, které tam žijí.
Pořádá Zoologická zahrada Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc.

Ne 18. 4. 8:00 (sraz)
Tržnice
ŠUMNÁ LITOMYŠL - HISTORICKÁ I SOUČASNÁ
s JAKUBEM POTŮČKEM a ONDŘEJEM JAKUBCEM
POGRAM:
Dopoledne: Zámek - exteriér, nádvoří, Rekonstrukce zámeckého pivovaru, Piaristický klášterní kostel, Nalezení sv. Kříže, Klášterní zahrady, Augustiniánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže, Náměstí - obecné info + dům U rytířů, Revitalizace území kolem sídliště Komenského.
Odpoledne: Autobusové nádraží, Sokolovna, Obytné domy za nemocnicí, Gymnázium, Střední průmyslová škola stavební, Masarykova základní škola s tělocvičnou, (Když bude čas, tak i sportovní areál a středoškolský internát).
13 00 hodin - 14 00 hodin přestávka na oběd.
Pořádáno ve spolupráci s o. s. Za krásnou Olomouc.
Předpokládaný návrat v 18 00 hodin.
Jen pro předem přihlášené: Jana Vyhňáková, jana.vyhnakova@slunakov.cz, 585378345. Poplatek za dopravu a za průvodce bude upřesněn.
Mgr. Jakub Potůček se narodil v roce 1975 v Hradci Králové. Je historikem umění. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako kurátor sbírky architektury Muzea umění Olomouc - Muzea moderního umění. Specializuje se na českou architekturu 20. a 21. století. Je stálým spolupracovníkem časopisů Architekt, Stavba, Vesmír a serveru archiweb.cz. Mimo jiné je autorem knihy Hradec Králové - Architektura a urbanismus 1895-2009.
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. se narodil v roce 1976 v Olomouci. Pracuje v Seminář dějin umění FF MU a v Muzeu umění Olomouc. Vystudoval Filosofickou fakultu UP v Olomouci na katedře dějin umění. Tam byl poté knihovníkem. V Muzeu umění v Olomouci byl kurátorem Arcidiecézního muzea a nyní je vedoucím uměleckohistorického oddělení Muzea umění Olomouc. V pedagogické činnosti se podílel na koncepci a vedení seminářů "Vybrané aspekty umění renesance", "Cultural network in modern and pre-modern Europe" a "European Art I", "Umění a konfesionalizace ve", "Umění a náboženství", Vyučuje a přednáší na UP v Olomouci a na Katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Ostravské univerzity. Byl členem badatelského týmu projektu "Poselství barev, tvarů a myšlenek. Culture 2000" garantovaného Moravskou galerií v Brně. Byl na stážích: Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historii Sztuki a The Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, výzkumný stipendijní pobyt (Andrew W. Mellon Research Fellowship Programme). Je kurátorem velkého množství výstav a expozic. Je členem výboru Sdružení za krásnou Olomouc. Za svou publikaci Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby: Umělecké objednávky biskupů v letech 1553-1598, jejich význam a funkce získal 1. místo v soutěži o Cenu Josefa Pekaře. Je autorem a spoluautorem řady publikací a odborných textů.

So 23. 4. 8:00 - 17:00
Park u Vily Doris Šumperk
DEN ZEMĚ V ŠUMPERKU
Pro rodiče i děti, zaměřeno na Rok Biodiverzity. Od 17:30 koncert skupiny Pangea.
Pořádá: Vila Doris Šumperk.

So 24. 4. 8:00 - 13:00
Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
DEN ZEMĚ S EKOJARMARKEM V PROSTĚJOVĚ
Ukázky lidových řemesel, stánky s přírodními produkty, ochutnávka pokrmů z biopotravin, informační panely na téma rozmanitost naší přírody, hravé i vážné aktivity pro děti i dospělé, losování Baterkiády, ukázka živých zvířat (obojživelníci, kozy, handicapovaní živočichové), živá hudba, divadla, vystoupení hudebních a tanečních souborů.
Pořádá: Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris Prostějov

Pá 23. 4. až Ne 25. 4. 2010
Divadlo hudby Olomouc
Besedy Ekologických dnů Olomouc

ZTRACENÍ VE SVĚTĚ:
MÁVNUTÍM MOTÝLÝHO KŘÍDLA MEZI ILUZÍ A DEZILUZÍ, PODOBOU A NÁPODOBOU,
VZPOUROU A OCHOČENÍM, MOCÍ A NEMOCÍ, VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM.

22. 4. čtvrtek

17:00
DVACET LET LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
DVACET LET EKOLOGICKÝCH DNU OLOMOUC

Komponovaný program o přírodě Litovelského Pomoraví, řece Moravě a lidech.
O festivalu, který vznikl na základě starosti o Litovelské Pomoraví.

23. 4. pátek

16:00
STANISLAV KOMÁREK
AMAZONIE JAKO FENOMÉN: PRALES A BETON
Peruánské představy o hodnotách, civilizaci, pralese a ekologii jsou diametrálně odlišné od našich. Jak se vyvázat z pout pralesních duchů a černé magie, shrnout ten ohavný les na hromadu a založit si krásný nový svět supermarketů, reproduktorů a deodorantů?
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Studoval entomologii na UK v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity.
Měl zájem o etologické a antropologické koncepce (např. A. Portmann, J. v. Uexküll, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda), a autorem celé řady knih: Dějiny biologického myšlení, Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy, Lidská přirozenost, Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika, Ptáci v Čechách 1360 - 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher - Masocha, Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací, Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie, Napsal také beletristické romány Opšlstisova nadace, Černý domeček, Mandaríni. Je autorem sbírky básní Kartografie, Kaligrafie, Holografie, Mé polopouště. Absolvoval řadu poznávacích cest po celém světě.
www.stanislav-komarek.cz

17:30
MARTIN KONVIČKA
CO ZMŮŽE MÁVNUTÍ MOTÝLÍHO KŘÍDLA
Motýli nejsou jen krásní a ohrožení, ale i pouční a plní překvapení. Vymírání našich vzácných druhů i alarmující úbytek druhů dosud běžných, k nimž dochází navzdory stále vyšším výdajům za ochranu
přírody a prostředí, nás nutí přehodnotit četné zakořeněné představy o minulosti přírodních stanovišť a krajiny. Poučíme se, nebo obětujeme ochranu přírody ochranářským pověrám?
Doc. Mgr. Martin Konvička, PhD. Narozen 1969. Po studiích v Olomouci uvíznul v Českých Budějovicích, kde pracuje na Přírodovědecké (dříve Biologické) fakultě Jihočeské university a v Entomologickém ústavu BC AV ČR. Na obou pracovištích bádá a vyučuje, hlavně ale kazí mládež a současně se od ní nechává kazit. Osou jeho zájmu jsou osudy motýlů a dalšího ohroženého hmyzu. Postupně se zabýval nároky našich nejohroženějších druhů, změnami fauny během 20. století, významem (post)industriální krajiny pro zachování biodiverzity, vztahem ochrany přírody k lesnictví a zemědělství, jakož i městskou ekologií. Stál u zrodu celostátního Mapování motýlů České republiky.

19:00
ANTON MARKOŠ
ČÁRA
Hranice oddělující dva světy: ten přirozený (tělesný) a ten virtuální (či transcendentní), který jsme si postavili my lidé. Ve virtuálnu lze jisté jevy přirozeného světa modelovat (např. model hmotného bodu kmitajícího na nehmotné niti) a pomocí modelu odhalovat i ty vlastnosti věcí reálného světa, kterých bychom si nevšimli. Budeme přeskakovat dělící čáru sem a tam a zkoumat, co nám poskytne jeden a druhý ze světů. Dvěma hlavními motivy nasvícenými z obou perspektiv budou živé bytosti a jazyk.
Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. se narodil v roce 1949 v Kremnici na Slovensku. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Asi čtvrt století se věnoval buněčné biologii, zejména energetickému metabolismu svaloviny a také parazitických prvoků. Nyní pracuje na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Nyní se věnuje teoretickému rozpracování dvou problémů současné biologie: morfogeneze a evoluce. Je autorem řady vědeckých prací. Veřejnosti jsou známé jeho knihy: Povstávání živého tvaru, Tajemství hladiny - hermeneutika živého. Je spolueditorem (s I. M. Havlem) sborníku příspěvků z konference Is there a purpose in Nature?. Se spoluautory vadal i popularizující knihy: Markoš A., Kelemen J.: Berušky, andělé a stroje, Daněk T., Markoš A.: Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. Markoš A., Hajnal L.: Staré pověsti (po)zemské aneb Malá historie planety a života. Spolueditoval s T. Hermannem a Z. Neubauerem publikaci E. Rádl: Dějiny biologických teorií novověku I., II. Editor sborníku Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby, věnovaného J. Monodovi a jeho stejnojmenné knize. Spoluautor knihy Life as its own designer. Darwin`s Origin and Western thought.

24. 4. sobota

10:00
FATIMA CVRČKOVÁ
DOKONALÍ CIZINCI
Na veškeré živé bytosti kolem nás, hlavně na ty viditelné pouhým okem, nazíráme - často ne zcela uvědoměle - jako na bytosti nám podobné ... ale kolik je v tom antropomorfismů? Při pátrání po obecných rysech společných všem živým bytostem se občas uchylujeme k myšlenkovým pokusům, v nichž místo zkoumaných tvorů vystupují hypotetické bytosti, počítačové modely, autonomní agenti, virtuální "avataři" či pomyslní mimozemšťané. Zkusme si ale jednou na místo takových "malých zelených človíčků" (little green men) dosadit - pro změnu velmi skutečné (velké) zelené rostliny, a ponořit se do zkoumání otázek, které nám otevírá tento živý příklad radikálně jiného způsobu života, než je ten náš. Například: lze u rostlin hovořit o chování, a snad dokonce i o chování inteligentním? Co vůbec znamená inteligence - a je k ní třeba (něco jako) mozek? Je rostlinná neurobiologie jen módní slogan, nebo i něco víc?
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. se narodila v roce 1966 ve Strakonicích. Vystudovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a posléze absolvovala postgraduální studium molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (kde se zabývala genetikou průmyslových kmenů kvasinek) a studium genetiky na Ústavu molekulární patologie a univerzitě ve Vídni, kde se v průběhu práce zaměřené na regulaci buněčného cyklu pro změnu laboratorních kmenů kvasinek poprvé setkala s problematikou molekulárních mechanismů buněčné morfogeneze a s bioinformatickými metodami. Studiu buněčné morfogeneze a její evoluce se věnuje i nyní, od r. 1995 u rostlinných buněk na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se kromě toho podílí na výuce buněčné a vývojové biologie rostlin a vede základní kurs bioinformatiky. Je autorkou více než 20 odborných publikací, učebnice Úvod do praktické bioinformatiky a řady článků v časopise Vesmír.

13:30
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, ONDŘEJ ŠVEC, ...
v jednání Petr Třešňák a Petra Švehlová
K ČEMU JE EKOLOGŮM AVATAR?
Nejlepší film všech dob, zhmotnění duchovnosti, zrcadlení situace západního člověka, ukázka fází a procesů zrání člověka? O věčném sváru idejí a praxe. O tom co se stane, kdyby duchovnost opravdu zhmotněla. O světech přirozených a smyšlených a jejich rolích v životě člověka. O způsobech ovlivňování veřejného mínění. O manipulativní moci. O touze po smyslu. O utopických snech.
V jednání další hosté.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. je odborným asistentem na FF Univerzity Hradec Králové a spolueditorem fenomenologických svazků zařazených do Sebraných spisů Jana Patočky. Doktorát z filosofie získal na Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK za svou práci "Fenomenologie afektivity", obhájenou před česko-francouzskou porotou. Během magisterského studia oboru filosofie a francouzské filologie na Filosofické fakultě v Praze absolvoval také studijní pobyty na univerzitě Paris IV Sorbonne a Universitá degli Studi v Miláně. Překládá z francouzštiny a je redaktorem pro nakladatelství Oikúmené. Přednáší a publikuje o novověké filosofii, fenomenologii a vztahu přirozeného a vědeckého světa.

15:00
PAVEL BARŠA, VÁCLAV MAGID, TEREZA STÖCKELOVÁ,
MIREK VODRÁŽKA, moderuje MARTIN ŠKABRAHA
KRITIKA DEPOLITIZOVANÉHO ROZUMU
Beseda inspirovaná stejnojmennou knihou s podtitulem "Úvahy (nejen) o nové normalizaci". Mezi autory tohoto sborníku nejdeme jednak besedující a také Václava Bělohradského, Michaela Hausera, Petra Schnura, Ondřeje Slačálka. Nakladatelství Grimmus uvádí: kniha se zabývá jednou z klíčových otázek současné západní demokracie - vládnutím, které je vykonáváno prostřednictvím moci beroucí na sebe formu nepolitické danosti, třeba ekonomické nutnosti nebo expertní autority. Tato depolitizace znamená vymanění mocenských vztahů z prostoru politična, kde se vzájemné chování lidí a kolektivů neopírá o nadřazené vědění - zjevené Bohem či odvozené z řádu přírody nebo lidské podstaty - ale vychází z existence a vytváření alternativ, mezi nimiž se rozhodujeme. Autoři sdílejí přesvědčení, že tuto politickou dimenzi je dnes třeba obnovit. Jejich pozice se překrývají i různí; sdílejí však přesvědčení, že člověk je a má být aktivním tvůrcem světa, ve kterém žije, a že úsilí o změnu k lepšímu je smysluplné.
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. se narodil v roce 1960. Vystudoval Filosofickou fakultu na MU v Brně. V době svých studií byl naplněn na brněnskou alternativní kulturu (kapely Odvážní bobříci, Elektrický vytěrák, Pro pocit jistoty). Po studiích se živil hlídáním, uklízením. Po roce 1989 byl členem Občanského hnutí na pozici humanistického liberalismu. Působil na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pavel Barša je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a docentem politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je filosof, sociolog, politolog, který dává přednost souhrnnému termínu sociální vědec. Přednáší na Ústavu politologie FF UK, působil na univerzitách v Belgii, Francii, Británii, Maďarsku a USA. Jeho ambicí je překračovat uzavřenost akademické obce a vstupovat do veřejných diskusí. Je autorem mnoha článků a knih: Imanence a sociální pouto, Přistěhovalectví a liberální stát, Michel Foucault: politika a estetika (s Josefem Fulkou), Anarchie řád ve světové politice (společně s Ondřejem Císařem), Západ a islamizmus - střet civilizací nebo dialog kultur?, Národní stát a etnický konflikt (společně s Maxmiliánem Strmiskem), Panství člověka a touha ženy: Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem, Síla a rozum: Spor realismu a idealismu v moderní politické filosofii, Levice v postrevoluční době - občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století (s Ondřejem Císařem), Politická teorie multikulturalismu, Hodina impéria.
Mirek Vodrážka je hudebník, teoretik chaosu, nezávislý publicista a politický aktivista. V sedmdesátých letech píše manifesty emocionalismu, obviněn z trestného činu výtržnictví a z důvodů "společenské nebezpečnosti" odsouzen k několika letům ochranného soudního dohledu. V osmdesátých letech byl spoluorganizátorem bytových seminářů Egona Bondyho, Milana Balabána a Milana Machovce i občasných konspiračních schůzek mluvčích Charty 77. Po roce 1989 byl redaktorem (v roce 1992 šéfredaktorem) časopisu VOKNO. Své poslední číslo 24/1992 věnoval feminismu. V devadesátých letech jako jeden z mála mužů otvíral v médiích feministickou a transgenderovou diskuzi a v letech 1991 - 1997 byl členem Nadace Gender Studies v Praze. Od roku 2004 je předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Pramení, která se věnuje zážitkovému učení prostřednictvím umění, intuitivního zkoumání a rozvoje lidského potencionálu. V letech 2006 -2008 byl odborným poradcem a externím redaktorem genderové informační a tiskové agentury GITa.
Knižně publikoval Chaokracie, Feministické rozhovory o "takných službách", Esej o politickém herénismu, spoluautorsky se podílel na knize S Ferlinghettim v Praze, Decivilizace - výbor esejů na téma underground, chaos, feminismus a transgenderm, tato publikace obsahuje kritický text na téma "krize genderu". Publikoval v tématických sbornících: Nové čtení světa, Média a moc, Hlasy žien - aspekty ženskej politiky, Mnohohlasem a dalších. Vystupoval v dokumentech režisérky Olgy Sommerové Feminismus po česku a O čem sní muži. hudebního publicisty Petra Slabého (Artefakta) nebo dokumentaristy Martina Štolleho (Poutníci chaosem), účinkoval v celovečerním dokumentárním filmovém eseji Proroci a básníci od režiséra Ivana Vojnára, složil filmovou hudba a hrál v experimentálním televizním snímku Putování malíře Guttmana od režisérky Hany Munkové. Spolupracoval s pohybovým, nonverbálním a performativním divadlem a vydal hudebně feministický projekt Psychochaos & Edita Adlerová - Ženský smutek a Carmina femina - oratorium ženské duše se zpěvačkou Helenou Zaoralovou. V roce 2006 natočil undergroundový filmový dokument Mlha a moc, který v souvislosti s absolutní absencí autorských výstav českých umělkyň ve státní Galerii Rudolfinum poukazuje na různé modality moci.
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. se narodil v roce 1979 ve Vsetíně. Zabývá se současnou politickou filozofií, zejména v kontextu tzv. druhé moderny. Vystudoval filozofii (Ph.D.) a historii (Mgr.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní působí v Centru globálních studií v Praze a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, dále jako externista na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a na pražské Akademii výtvarných umění. Žije v Olomouci. Kromě výuky a bádání se věnuje také filozofické publicistice.

16:30
ZDENĚK KRATOCHVÍL
LIDSKÁ NOUZE A ZKOUMÁNÍ PŘÍRODY
(ANEB CHVÁLA LYRIKY A PŘÍRODOVĚDY)
Princip, jednou jsi dole, jednou nahoře, je společný archaickým lyrikům i mílétským filosofům a přírodovědcům. Lidské i přírodní děje se odehrávají působením diferencí, vedou od vzniku k zániku a znovu dokola. Útěchou lyriků je Erós a víno, útěchou filosofů a přírodovědců zase nevyčerpatelnost
běhu přírody. Zkoumání si navíc připravuje nástroje, teoretické i přístrojové, jejichž část pak bývá využita v ostatní společnosti, ve škole i v technologiích. Tak vzniká v moderní době dojem, jako kdyby filosofie a zkoumání přírody poskytovaly východiska z lidské nouze, zatímco ji spíše proměňují. Tento omyl ziskuchtivých lidí nás naštěstí trochu živí.
Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. se narodil v Brně v roce 1952. Studoval na katolické teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1975 vyloučen z ideologických důvodů ze studia. Zaměstnán jako noční hlídač a topič, technický asistent Hydrobiologické laboratoře Botanického ústavu ČSAV, systémový programátor, autor FD ovladačů pro SAPI 1 R apod. Nyní učí na katedře filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. V roce 2000 resignoval na členství v poradní komisi MŠMT pro akreditace, aby nebyl dáván do souvislosti s destruktivními změnami v českém vysokém školství. Přednáší také na Ústavu filosofie a religionistiky UK FF. Je autorem zhruba 70 publikací, z toho 12 knih nebo skript. Například: Hérakleitos - Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Obrana želvy, Výchova, zřejmost, vědomí (Poznámky k filosofii výchovy), Evangelium pravdy, Filosofie živé přírody. Je autorem úžasných internetových stránek, kde je vítán každý, kdo nepřichází škodit. www.fysis.cz

18:00
SVĚT EXPERTŮ - SVĚT LAIKŮ - PRŮNIKY, STŘETY A MÍJENÍ
TEREZA STÖCKELOVÁ, NEELA WINKELMANNOVÁ HEYROVSKÁ,
JAN ZRZAVÝ
(spoluautoři projektu Zeleného kruhu podpořeného CEE Trust "Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem" KAREL ČADA, KATEŘINA PTÁČKOVÁ)
Vědci a experti ovlivňují klíčovým způsobem podobu současných společností i přírody. Relevantní vědění nevytvářejí dnes ale pouze akademické instituce a specializované výzkumné organizace, ale také nevládní organizace, pacientská sdružení, komerční firmy, aktivní občané. Vyjadřují se nejen k politickým a morálním rozměrům technovědeckých projektů, ale mohou samy vytvářet specializované znalosti. Jaké jsou možnosti spolupráce mezi akademickými institucemi, nevládními organizacemi a angažovanou veřejností? Kdo by měl mít možnost spolurozhodovat o prioritách výzkumu a směrování veřejných financích v této oblasti? Jak definovat společenskou užitečnost a vykazatelnost vědy, po kterých dnes volá vědní politika? Kdo má právo mluvit do toho, co se ve vědě děje?
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. se narodila v roce 1977. Zakončila studium sociologie prací "Příroda jako kolektivní experiment: případ managementu v Národním parku Šumava". Výzkumně se zaměřuje na současné proměny výzkumných a vzdělávacích institucí, roli expertizy ve sporech o životní prostředí a reflexivní pohyb znalostí mezi vědou a společností. Působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a spolupracuje s nevládní organizací Zelený kruh. Je autorkou knihy Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu (2008) a spoluautorkou knihy Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy (2009).
Mgr. Neela Winkelmannová - Heyrovská, Ph.D. se narodila v roce 1969 v Praze, vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Studium PřF UK v Praze, obor molekulární biologie a genetika, postgraduální studium molekulární biologie na Cornell University Graduate School of Medical Sciences, New York, USA (1992-1996). V letech 1996-2005 žila s rodinou v Bavorsku, pracovala jako učitelka jazyků, překladatelka. Od roku 2002 konzultantkou v oboru obnovitelných zdrojů energie, s těžištěm legislativní podpora obnovitelných zdrojů. Za zásluhu o zakotvení podpory pomocí pevných výkupních cen v českém zákoně o obnovitelných zdrojích získala v r. 2004 Českou sluneční cenu a v r. 2005 Evropskou sluneční cenu sdružení EUROSOLAR. V letech 2005-2008 asistentkou senátora Martina Mejstříka, v letech 2009-2010 pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Od roku 1984 aktivní v čs. a mezinárodním nevládním ekologickém hnutí. Spolupráce s federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem v přípravném výboru pro celosvětovou konferenci o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro 1992). Roku 1992 na pozvání stáž u Dr. Vandany Shivy v Indii a u Friends of the Earth Malaysia. Volené funkce: 1990-1992 - akademický senát PřF UK Praha, 2003 - 2004 místopředsedkyně České společnosti pro větrnou energii (odstoupení z vlastního rozhodnutí), 2004 - vedoucí energetické sekce Strany zelených (6 měsíců). Kandidovala do Evropského parlamentu - r. 2004 za Stranu zelených a r. 2009 jako č. 1 na kandidátce Hnutí zelení. Je předsedkyní občanského sdružení Nová energie, učí ekologii životního prostředí na University of New York in Prague. Hovoří česky, anglicky, německy, francouzsky a rusky, učí se španělsky.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. se narodil v roce 1964. Je absolventem systematické biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorem zoologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, kterou na sklonku 20. století tak trochu i spoluzakládal. Je vědeckým pracovníkem v Entomologickém ústavu AVČR. Zabývá se fylogenezí živočichů, fylogenetickou metodologií a obecnou evoluční biologií. Když to jenom trochu jde, užívá k výzkumu živé přírody pouze počítač a internet. Je autorem řady odborných článků, některých imputovaných v zahraničních časopisech, a je častým přispěvatelem do časopisu Vesmír, napsal knihu Proč se lidé zabíjejí (Homicida a genocida, Evoluční okno do lidské duše). Ačkoliv by titulek "proč se lidé zabíjejí" mohl nasvědčovat tomu, že před sebou máme svěží dílko o sebevraždách, ve skutečnosti se kniha zabývá vraždami - tedy otázkou, proč jedni lidé zabíjejí jiné. Je spoluautorem jedné z nejzdařilejších populárně-naučných knih o evoluční biologii "Jak se dělá evoluce" (společně s Davidem Storchem a Stamislavem Mihulkou) a autorem publikace Fylogeneze živočišné říše. V roce 2009 Jan Zrzavý proslul jako zastánce kriticky vnímané reformy vědy v České republice v režii Rady vlády pro vědu, průmyslový vývoj a inovace. Otevřeně přitom vystoupil proti Akademii věd ČR. Ve volném čase nejraději nedělá nic.

20:00
VÁCLAV MAGID
ENVIRONMENTÁLNÍ UMĚNÍ A ESTETICKÁ AUTONOMIE.
KOLIZE DVOU SPECIFIČNOSTÍ.

Reflexe postupů, jimiž na environmentální otázky reaguje současné vizuální umění. Zvláštní pozornost bude zaměřena zejména na projekty v žánru "specifičnosti místa" (site-specific). Promýšlení vztahu mezi praktickým dopadem těchto projektů na konkrétní lokalitu a jejich statusem uměleckých děl. Na závěr pak pokus návrhu odpovědi na otázku, v čem může tkvět specifický přínos umění k problematice životního prostředí.
Bc. Václav Magid pracuje na Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze a zároveň studuje filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje články o současném vizuálním umění a je rovněž aktivní jako nezávislý kurátor.

22:00
odchod od Divadla Hudby
NOC SLAVÍKŮ
Oscar Wilde (Slavík a růže): Pak náhle slavík propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství moři. "Podívej se, podívej se!" zvolal keř. "Teď už je růže dotvořena!" Ale na to už slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě, v srdci trn.
Krátká noční procházka jarní přírodou za hlasy slavíků. Ornitologický komentář JAROMÍR KOLEČEK.

25. 4. neděle

10:00
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
O POSTSEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI
Tradiční nedělní dopolední přímluva Václava Bělohradského.
Anotace a název v jednání.
Prof. Václav Bělohradský se narodil 17. ledna 1944 v Praze. Je významným a veřejně známým současným českým filosof a sociologem. Je možno jej považovat za pokračovatele Jana Patočky. Vystudoval na FF UK v Praze češtinu, historii a filosofii. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Česky vydal například: Myslet zeleň světa, Přirozený svět jako politický problém, Člověk bez skrupulí, Kapitalismus a občanské ctnosti, Mezi světy a mezivěty, Společnost nevolnosti.

13:30
PAVEL KOUBA
JE SVĚT ŽIVOTA "PŘIROZENÝ"?
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30. letech XX. století, se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o "krizi věd". Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pociťovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespoň klást si otázky týkající se smyslu věcí a lidského konání. E. Husserl přichází ve svém pozdním díle s pojmem "Lebenswelt" ("svět života" či "žitý svět"), který poukazuje na cestu, jak rozkol mezi světem prožívaným a světem vědy překonat. Touto cestou má být sestup k životu vědomí, v jehož výkonech se svět jako takový ustavuje. Na Husserlovu expozici problému navázal záhy Jan Patočka, který zavedl český termín "přirozený svět"; i on přijal rozkol mezi vědou a "přirozeným světem" za své východisko a vytkl si za cíl pracovat na jeho filosofickém překonání. Řeč o rozpolcenosti dvou "světů" je ovšem třeba chápat jako dramatizující popis krize, jež má být řešena, a nikoli jako cestu k řešení. Husserlovy analýzy "Lebensweltu" i Patočkův koncept lidské existence ve světě mají nakonec prokázat, že nežijeme ve dvou světech, nýbrž ve světě jednom, jehož je věda - jako úsilí o obecné a vykazatelné poznání - nedílnou součástí.
Přesto zde zůstává nezrušitelné napětí, které plyne z toho, že sám výkon lidské existence nelze vědecky uchopit, to znamená plně objektivizovat. Nadále stojíme tedy před otázkou, jak vlastně patří lidský život do obrazu světa, jejž nám věda předkládá, a jakým způsobem patří věda do lidského života. Úvaha o "světě našeho života" by měla ukázat, že tento svět není "přirozený" ani jako samozřejmá danost, ani jako protiklad vědy, a připravit půdu pro otázku, zda a v jakém smyslu je věda schopna uchopit fenomén života jako takový.
Prof. PhDr. Pavel Kouba se narodil v roce 1953 v Písku. Po absolvování gymnázia v Písku a střední knihovnické školy v Praze a po jednoletém zaměstnání studoval germanistiku a rusistiku na FF UK (dizertace: Kantova kritika čistého rozumu a její český překlad). Od r. 1973 se účastnil filozofických seminářů J. Patočky. V l. 1980-89 byl knihovníkem v Projektovém ústavu Výstavby hl. m. Prahy, 1990-94 vědeckým pracovníkem FÚ AV ČR (kde s I. Chvatíkem založil a spravuje Archiv Jana Patočky, který se později stal součástí Centra pro teoretická studia) a externě přednášel na FF UK. Jako stipendista Humboldtovy nadace strávil l. 1992-94 na univerzitě v Münsteru. Pracoval na Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK, kde se habilitoval prací Nietzsche. Filosofická interpretace. V roce 1999 byl stipendistou Maison des sciences de l'homme v Pařízi. Od r. 2000 je vedoucím Centra pro fenomenologická bádání, společného pracoviště UK a AV ČR. Podílí se na systematickém (zprvu samizdatovém) vydávání Patočkových prací, k některým napsal doslovy. Je členem redakční rady FČ, Kritického sborníku, Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart), Phainomena (Ljubljana), edičních rad knižnic Oikúmené a Filosofia a členem korepondentem Collegium Europeum Jenensae (Jena). Po r. 1989 měl řadu přednášek na zahraničních univerzitách (Tübingen, Münster, Göttingen, Bonn) a konferencích (Dubrovník, Stuttgart, Freiburg, Paříž, Terst, Varšava). Vyšel z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie a z Patočkova pokusu o jejich syntetizující interpretaci. Ve svých studiích se zaměřuje na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filozofie (mj. v souvislosti s H. Arendtovou, E. Finkem, H.-G. Gadamerem), od druhé pol. 80. let zejména v návaznosti na výklad Nietzscheho. V současnosti se zaměřuje především na formulaci hermeneutického pojetí základních ontologických problémů, zejména vztahu prostoru a času. K jeho odborným textům patří: Kantova Kritika čistého rozumu a její český překlad. Nietzsche. Filosofická interpretace. Smysl konečnosti. Die Welt nach Nietzsche. München, Der Sinn der Endlichkeit. Würzburg,

15:00
PAVEL BARŠA, VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, LADISLAV ŠERÝ
KONEC INTELEKTUÁLU V ČECHÁCH?
Čas od času se někteří lidé ptají, co se to kolem nich děje. Pokud to seznají neudržitelným, snaží se to někdy změnit. Je jakákoliv společenská změna možná bez intelektuálního úsilí? A o co dnešní intelektuálové usilují? Baví je hra myšlenek? Potvrzují již známé mnohokrát recyklované ideje nebo jim jde o revoltu proti jejich zkostnatění?
PhDr. Ladislav Šerý se narodil v roce 1958, vystudoval francouzštinu a češtinu na Filosofické fakultě UK v Praze, dlouhá léta topil ve smíchovských činžácích. V roce 1990 nastoupil jako odborný pracovník do Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, od roku 1992 přednášel moderní francouzskou literaturu na filosofické fakultě UK. V letech 2002-2004 se podílel na rekonstrukci českého velvyslanectví v Paříži. Od roku 2005 působí na FAMU jako proděkan pro zahraniční vztahy. Překládal díla francouzské avantgardy (Artaud, Daumal, Bataille, Genet, Mandiargues), zavedené autory (Camus, Queneau) i odborné práce (Aumont, Gauthier, Jost, Balandier). Je autorem řady předmluv a doslovů, publikoval zejména v Literárních novinách a Analogonu. Vydal knihy: První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekolonizace a že i to umění je jeden velkej mýtus a Laserová romance 1 - 3.

17:00
VÁCLAV ŽÁK
ÚSTAVA V MÉDIÍCH ANEB KABARET
Na konkrétních příkladech se ukazuje hloubka nepochopení základních ústavních institucí moderátory a politiky.
Ing. Václav Žák. Šéfredaktor časopisu Listy. Vystudoval jadernou fyziku, pracoval na vývoji operačních systémů počítačů, studoval humanitní vědy, ekonomii a právo, organizoval bytové semináře, podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 působil v OF, OH, byl místopředsedou ČNR. Přednáší na seminářích v ČR i zahraničí. Do května 2009 byl předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

18:30
IVAN HOFFMAN, JAKUB PATOČKA, VÁCLAV ŽÁK,
NA ČÍ STRANĚ JSOU NOVINÁŘI?
V jednání: BOHUMIL PEČINKA (Reflex), JIŘÍ LESCHTINA (Hospodářské noviny).
Veřejný prostor a soukromé zájmy v našich médiích. Média, veřejná služba či kabaret? Informace či manipulace s veřejným míněním. Jak se to má s mediální cenzurou ve svobodném světě? Mohou mít média zájem na podpoře uchování odpovědného vztahu člověka k přírodě? Aneb o vyváženosti environmentálních a jiných témat.
Ivan Hoffman se narodil v roce 1952 v Martině. Je bývalý slovenský písničkář, fotograf a samizdatový vydavatel časopisu Fragment-K. Nyní český novinář, žurnalista, moderátor a rozhlasový komentátor Rádio Svobodná Evropa, Rádio Alfa). Do nedávné doby působil jako externí spolupracovník ČRo1 Radiožurnálu. Za svou novinářskou činnost obdržel v roce 1996 prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky. Pravidelně publikuje v řadě novin (Literární noviny, Lidové noviny). V současné době Ivan Hoffman působí jako stálý komentátor Deníku. Každé ráno na webových stránkách www.denik.cz publikuje svoji aktuální poznámku ve formě hlasové nahrávky. Její doslovné znění uveřejňuje síť 72 regionálních Deníků sítě vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS. Jeho tvorba tak nalezne každý den víc jak milion posluchačů a čtenářů. Výběr z bibliografie: Pomalý potlesk, Demontáž řetězu.
Jakub Patočka se narodil v roce 1973 v Brně. Tam vystudoval sociologii. V roce 1989 společně s Janem Beránkem založil Hnutí DUHA, jež se pod jeho vedením stalo českým členem významné mezinárodní ekologické organizace Friends of the Earth (Přátelé Země). Stál také pří zrodu časopisu Poslední generace, který se posléze přejmenoval na Sedmá generace. V letech 2003 až 2005 spolu s Beránkem vedl Stranu zelených, za niž Patočka v roce 2004 kandidoval na prvním místě kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2005 jej ve vnitrostranickém sporu porazila skupina kolem Martina Bursíka. V letech 1999 až 2009 byl šéfredaktorem časopisu Literární noviny. V roce 2005 se dostal do sporu se většinou redakce LtN, které na protest proti jeho metodám práce odešla a založila v říjnu 2005 konkurenční časopis A2. V prosinci roku 2009 založil nový internetový deník "Deník Referendum". Jakub prošel celou řadou mediálních kauz a je často označován jako kontroverzní člověk, s čímž on osobně nesouhlasí, protože to považuje za výsledek svých jasně formulovaných postojů. Vydal knihu svých novinářských textů Český zájem.

1.5.2010 9:00 - 18:00
Horní nám Olomouc
EKOJARMARK
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, divadlo, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní.

KONCERT EDO 2010 1. 5. Horní náměstí:
9:30 PO OBĚDĚ
10:30 TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
12:00 HM...
13:30 ŽAMBOŠI
15:00 HRDZA
16:30 BLUE EFFECT
18:00 BUDOÁR STARÉ DÁMY
19:30 TRABAND

so 1. 5. 6:00
sraz Řepčín: u mostu přes Mlýnský potok (prodloužení ul. Martinova)
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU s DDM Olomouc a 71/02 ČSOP Upolín
Procházka s objevováním krásy a množství druhů avifauny kolem Mlýnského náhonu. Určování asi 20 - 30 druhů ptáků vizuálně a podle zpěvu. Dalekohledy sebou. Předpokládané ukončení v 9 hodin.
Pořádá DDM Olomouc a 71/02 ČSOP Upolín.

ne 2. 5. 8:00
sraz na Žižkově náměstí před budovou pedagogické Fakulty
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU s Jaroslavem Kolečkem
Procházka olomouckými parky spojená s ukázkou hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, svačinu a dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení v dopoledních hodinách, aby se večer stihl zpěv varhan.
Exkurzi povede Mgr. Jaroslav Koleček, který je absolventem učitelství biologie, geografie a ochrany ŽP na PřF UP Olomouc. Je doktorandem katedry zoologie PřF UPOL, člen ZO ČSOP Radhošť, entomologického klubu při Muzeu regionu Valašsko (vážky), České společnosti ornitologické, kroužkovatel, strážce přírody CHKO Beskydy. Jeho zájmy: ekologická výchova, turistika, fotografování.
Tradice Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Česká společnost ornitologická se k této mezinárodní akci připojuje již od roku 1992. Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do zvuků probouzející se přírody.

ne 2. 5. 10:00 a 14:00
sraz na Horním náměstí, model města
OLOMOUCKÉ PODZEMÍ
Vycházka s Vladimírem Gračkou. Olomoucké podzemí sice netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb a sklepů, ale přesto skrývá mnoho zajímavostí. Právě proto asi vyvolává velký zájem veřejnosti. Na programu je například krypta kostela Sv. Mořice, sklepení bývalého Dominikánského kláštera z kostela Sv. Michala a nejhlubší sklepení měšťanského domu U Zlatého jelena. Cena 40 Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru v podloubí olomoucké radnice.

ne 2. 5. 2010 19:00
Chrám Svatého Michala Olomouc
MARIO CIFERRI (PORTO SAN GIORGIO, ITÁLIE)
VARHANNÍ KONCERT

Slavnostní zakončení programu Ekologických dnů Olomouc 2010.
PROGRAM:
PIETRO ALESSANDRO YON (1886-1943): Sonata n.2 "Cromatica", Allegro rustico - Allegro vigoroso, Adagio triste, Fantasia e Fuga,
MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925): Chant du soir op.92 n.1, Stunde der Freude op.132 n.5,
PADRE DAVIDE da BERGAMO (1791-1863): Elevazione in re min., Recitativo, Andante cantabile, Alegro con spirito,
MIECZYSLAW SURZYNSKI (1866-1924): Improvisationen uber ein altes polnisches Kirchenlied op.38,
MAX REGER (1873-1916): Benedictus op.59 n.9, Introduktion und Passacaglia in d-moll.

MARIO CIFERRI se narodil roku 1966 ve Fermu v Itálii. Studoval na Konservatoři "G. B. Martini" v Boloni hru na piano, varhany a skladbu na varhany, cembalo a orchestrální dirigentství a na Konservatoři "G. Rossini" v Pesaru skladbu. Dosahoval excelentích studijních výsledků. Své hudební vzdělání obohatil absolvováním řady specializovaných kurzů v Itálii i zahraničí, což mu vyneslo uznání mezinárodně uznávaných učitelů hudby (např. Ch. Stembridge, G. Litaize, L. F. Tagliavini, M. Radulescu, R. Marini, A. Sacchetti) a koncertní ocenění, stal se vítězem národních i mezinárodních soutěží - v roce 1990 získal druhé místo na XIV Národní varhaní soutěži v Noale (Benátky) (první cena nebyla udělena), a v roce 2003 také druhé místo na "Fratelli Bernasconi", I. Mezinárodní varhaní soutěž v Olgiate Olona (Varese). Jako žák dirigenta Manlio Benziho následně získal diplom v rámci tříletého vysoce specializovaného kurzu dirigentství u Donato Renzettiho na Hudební akademii v Pescaře. Pravidelně koncertuje coby varhaník, cembalista, chorální a orchestrální dirigent. Účastní se nejdůležitějších Mezinárodních varhanních festivalů v Itálii i v zahraničí (Francii, Německu, Velké Británii, České republice, Polsku, Švýcarsku, Dánsku, Finsku). Mezi jeho varhanními koncerty jsou i početné inaugurace restaurovaných historických varhan i Itálii. Představil vůbec první moderní vystoupení skladatelů regionu Marche: A. Cruciani, G. B. Mastini, B. Bittoni, C. A. Cristiani, L. Vecchiotti a dalších. Ve svém rozsáhlém varhaním repertoáru má díla starobylá až po díla dvacátého století, včetně nejvýznamnějších děl Bacha, Mendelssohna, Francka, Liszta, Reubkea, Regera, Viernea, Duruflé. Jako varhaník spolupracoval s takovými orchestry jako jsou "The Virtuosos of Bucarest", International Orchestra of Italy, Chamber Orchestra of Marche a Philarmonic Orchestra of Marche s nimiž se účastnil důležitých symfonických festivalů. V roli dirigenta řídil několik barokních souborů - Armoniosa Marca Winds and Orchestra, Symphonic Orchestra of Pesaro, New Regional Orchestra "D. Alaleona", Chamber Orchestra of Marche, Pro Arte Marche Orchestra, a je hlavním dirigentem Armoniosa Marca Orchestra. Je titulárním varhaníkem Katedrály sv. Jiří v Porto San Giorgio (Fermo). V roce 2004 nahrál CD kompletního varhaního díla Luigi Vecchiottiho (1804-1863) pro vydavatelství "La Bottega Discantica" v Miláně, jako vůbec první nahrávku tohoto autora na světě. Je zakladatelem a dirigentem "Vox Poetica Ensemble", vokální a instrumentální skupiny, která se snaží interpretovat mistrovská díla barokního a klasického repertoáru pro sbor a orchestr (Bach, Handel, Mozart a další). V roce 1998 vyhrál Národní soutěž zkoušek a titulů a následně učí varhany a Gregoriánský chorál na Konservatoři "N. Rota" v Monopoli (Bari). Dále zastává funkci uměleckého ředitele "Citt`a di Porto San Giorgio" International Organ Festival a také dalších festivalů na Italské historické varhany ve Fermu.

VÝSTAVY EDO 2010

Út 16. březen - Pá 9. duben
Sluňákov, Horka nad Moravou
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Výstava fotografií. Proč hovořit o energii? Dvacáté století se charakterizuje novými, stále se rozvíjejícími způsoby výroby a distribuce, jež mají za úkol odpovědět na rostoucí spotřebu energie. Energetická účinnost ropy, uhlí, zemního plynu a jaderné energie umožnila opravdovou technologickou revoluci v mnoha oblastech života. Tyto změny vedly člověka k nadměrnému využívání přírodních zdrojů tvořených v zemi přes miliony let. Tyto zdroje však existují jen v omezeném množství. Navíc jejich intenzivní čerpání způsobuje značný únik plynů zapříčiňujících skleníkový efekt a globální oteplování. Z tohoto důvodu se mnoho zemí zapojilo do různých programů řešení zmíněných problémů. Tato snaha spočívá v hledání nových způsobů výroby, spotřeby, dopravy, stavebnictví a urbanismu. Snížíme-li celkovou spotřebu energie, budeme moci zvýšit množství obnovitelných zdrojů (solární, větrná energie). Obnovitelné zdroje představují důležitý vklad do budoucnosti z technologického i ekonomického hlediska. Teprve v současnosti se lidstvo začíná zabývat problémem, jak uspokojit energetické potřeby 6.7 miliard lidí a přitom neohrozit životní prostředí. Měli bychom se zasadit o to, aby energetické zdroje zůstaly zachovány i příštím generacím. Téma obnovitelných zdrojů je představeno na výstavě fotografií Yann-Arthuse Brrtranda, která je v současnosti k vidění v několika městech České republiky.
Pořádá Francouzské centrum Olomouc.

Pá 9. duben - St 5. květen
Sluňákov, Horka nad Moravou
HLEDÁNÍ DUŠE KRAJINY
Výstava fotografií mladých autorů, účastníků Letní fotografické dílny 2009, kterou každoročně organizuje Výtvarný obor Domu dětí a mládeže Olomouc. Výstavní soubor představuje část z tříletého fotografického projektu, zaměřeného na krajinu blízkého okolí města Olomouce. Výstava je vizuálním průnikem do krajiny Litovelského Pomoraví. Pořádá DDM Olomouc.

Čt 6. květen - Čt 20. květen
Sluňákov, Horka nad Moravou
ZACHRAŇME STROMY
Výstava představuje stromy z různých úhlů pohledu. Jako výkonná klimatizační zařízení, účinný filtr vzduchu, jako domov řady druhů živočichů i jako pamětníky významných historických událostí a důkaz moudrosti našich předků při zvelebování krajiny. Jak a proč stromy chránit a jak bránit zbytečnému kácení zdravých stromů. Pořádá Sdružení Arnika.

Čt 1. dubna - So 1. května
Statutární město Olomouc, radnice
BIODIVERZITA - YANN-ARTHUS BERNARD
Výstava fotografií francouzského autora, který je veřejnosti je známý hlavně jako tvůrce úspěšného filmového dokumentu o ekologii "Home". Výstava uvádí do problematiky biodiverzity coby vzájemného působení mezi miliardami živočišných a rostlinných druhů na naší planetě. K vidění je 20 velkoplošných fotografií představující nejen svět zvířat a krásu přírody, ale i rizika, která jsou spojená s lidskými zásahy a současným životním stylem.
Pořádá Francouzské centrum Olomouc.

Po 1. duben - Pá 30. května
Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a)
VODA - ZDROJ ŽIVOTA
Výstava fotografií pořádaná od roku 2006 nadací Good Planet ve spolupráci s francouzským Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství je určená zejména školní, ale i široké veřejnosti. Významný francouzský fotograf Yann-Arthus Bertrand se snaží prostřednictvím výstavy ukázat, jaká je skutečná hodnota vody a upozorňuje na fakt, že voda, stejně jako ostatní zdroje poskytnuté naší planetou, existuje jen v omezeném množství.
Pořádá Francouzské centrum Olomouc ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Po 12. duben - Pá 7. květen
Galerie DDM Olomouc
BAREVNÝ SVĚT - POZNEJ A CHRAŇ
Výstava výtvarných prací školních dětí ze soutěže pořádané DDM Olomouc. Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne 13. 4. 2010 v 16.00 h v PZČ DDM Olomouc.
Pořádá DDM Olomouc a 71/02 ČSOP Upolín.

Po 26. duben - Pá 30. duben Hnutí Duha, Dolní n. 38, 1. p. nad Hanáckou restaurací
MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
Velká výstava moderních látkových plen. Přijďte se seznámit s moderními látkovými plenkami - a zabalte své miminko do bavlnky, konopí či bambusu. Zkušené maminky a tatínci vám poradí jak na to - bez vyváření a žehlení, zato šetrně k dítěti i životnímu prostředí. Po celou dobu výstavy můžete nabídnout k prodeji starší látkovky, ze kterých již Vaše dítě vyrostlo - nebo levně nakoupit výbavičku.
Výstavu najdete v ekoporadně Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí (1. patro nad Hanáckou restaurací). Otevřeno po, út, čt 13-17 hodin a st, pá 10-13 hodin.
Pořádá Hnutí duha Olomouc.

AKCE PRO ŠKOLY EDO 2010

SLUŇÁKOVSKÝ DEN ZEMĚ PRO ŠKOLY V Botanické zahradě Olomouc:
pátek 16.4 pro MŠ Stateček
středa 21. 4 pro ZŠ Nemilany Klimatické změny
pátek 23.4 pro 1.stupeň Stateček

DEN ZEMĚ na základních školách:

čtvrtek 22.4 ve spolupráci se ZŠ Hálkova "Hanácké den Země"
čtvrtek 22.4 FZŠ Tererovo náměstí a Helsinská.

22. 4. DEN ZEMĚ pro nejmenší na Domu dětí a mládeže Olomouc:
Od 8 do 11.30 za Pavilonem zájmové činnosti DDM Olomouc.
Posvátná zvířátka pro mladší děti z přihlášených mateřských a základních škol, také pro rodiče s malými dětmi. Děti z kroužků DDM Olomouc (Ochránci přírody a Zooklub) pod vedením pedagogů připravují stanoviště motivovaná přírodou celého světa. Na stanovištích se návštěvníci dozvědí hravou a soutěživou formou něco nového o přírodě světa a to prostřednictvím dávných legend a pohádek o posvátných zvířatech.

VÝTVARNÁ SOUZĚŽ
POZNEJ A CHRAŇ - BAREVNÝ SVĚT

Barevný svět. Květiny, motýlí a ptačí křídla, kameny.
Barvy v přírodě upozorňují i ukrývají, barevná je krajina.
DDM Olomouc pořádá u příležitosti Dne Země a EDO 2010 25. ročník výtvarné soutěže "Poznej a chraň". Do soutěže budou přijaty práce všech technik formátu A2, A3 nebo A4 v soutěžních kategoriích: do 6 let, 7 - 8 let, 9 - 10, 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16 let. U každé práce je nutno uvést jméno, věk a adresu autora.
Práce je nutno zaslat do 25.3.2010
na adresu: DDM Olomouc, OPřV, tř. l7. listopadu 47, 771 74 Olomouc 1.
Práce dětí budou vystavené v galerii DDM, tř. 17. listopadu 47 od 12. 4. do 7. 5. 2010. Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne 13. 4. 2010 v 16.00 h v PZČ DDM Olomouc.
Soutěžní práce se poštou nevracejí, lze je vyzvednout od 10. 5. do 20. 6. 2010. Nevyzvednuté práce budou archivovány a příležitostně vystaveny na krajské konferenci k ekologické výchově v CEV Sluňákov a dalších výstavách DDM Olomouc. Soutěž finančně podporuje Statutární město Olomouc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí