zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie a úspory v oblasti výtahů

23.03.2010
Energie
Ekologické stavění, bydlení
Ekologie a úspory v oblasti výtahů
Energeticky úsporné výtahy

I když výtahy využívají pouze malou část spotřeby elektrické energie v budovách, celková spotřeba energie milionů výtahů ve světě je značná. Odpovídající uhlíková stopa také stojí za úvahu. V souladu s odpovídající činností a pro snížení provozních nákladů nových výtahů, vedoucí výrobci vyvinuli energeticky úsporné výtahy.

Důležitým příkladem je vznik bezpřevodových strojů s kompaktními permanentními magnety. Vývoj nových nosných prostředků, jako jsou ocelové pásy kryté eleastomerem pro hnací kotouče integrální s hřídelem hnacího stroje, což vede k vynechání převodovky. Převodovky, především šnekové, mají poměrně malou účinnost a jejich vynechání má za následek podstatné snížení spotřeby elektrické energie. Dále stroje s permanentními magnety mají vyšší účinnost než stroje s rotory. Použití uzavřených ložisek je další předností, neboť po instalaci není potřeba dalšího mazání nebo čištění jak u hnacího motoru, nosných prostředků nebo jiných komponent.

Použití rekuperačních pohonů snižuje podstatně spotřebu energie ve srovnání s pohony bez rekuperace. Rekuperační pohony mohou dodávat elektrickou energii při zpomalování zpět do sítě budovy. Úpravou rekuperace se lze vyhnout zdeformování harmonických zkreslení a lze tak realizovat celkovou výhodu rekuperace.

Použitím kladkového vedení místo kluzných čelistí, efektivní konstrukcí klece a vyvažovacího závaží mohou být také sníženy ztráty třením a prouděním vzduchu. Použitím efektivnějšího systému řízení lze také zvýšit celkovou efektivnost provozu, jak eliminací zbytečných jízd, tak provozem optimálním způsobem.

Existuje trend v použití energeticky úsporných trakčních výtahů namísto hydraulických výtahů. Hydraulické výtahy obvykle nemají vyvažovací závaží, ani nepracují s rekuperací. Všechna energie spotřebovaná při jízdě nahoru se při jízdě dolů proměňuje v teplo a nelze ji znovu využít. Použití hydraulických výtahů se rozšířilo pro malé zdvihy, především pro nízké pořizovací náklady. Je však moudré vidět celkové náklady po celou životnost výtahu. Dále je třeba zvážit celkové náklady na energii hydraulických výtahů při jejich užívání ve světě citlivém na životní prostředí.

Materiálové trendy

Relativní vliv výtahů na životní prostředí je menší než u jiných zařízení, ale stojí za pozornost. Souhlasně s odpovídající činností výtahový průmysl se zabývá omezením používání materiálů hodných pozornosti a plánování životnosti zařízení.

Pro dosažení maximálního účinku se vyžaduje plánování životnosti zařízení ve výrobě, montáži, po dobu životnosti a jeho konce. Zdůrazňuje se použití "zelených" výrobků, jako jsou recyklovatelné materiály.

Příklady materiálů hodných pozornosti a výtahové komponenty, na které je třeba zaměřit pozornost jsou tyto:

  • Galvanizace žlutým zinkem: Toto se obvykle používá na díly vyžadující odolnost proti korozi a k pasivaci dílů, u kterých se vyžaduje odolnost proti otěru.
  • Kadmium: Obvykle se používá jako materiál pro galvanizaci povrchů odolných proti korozi, ale také se používá v nikl-kadmiových bateriích.
  • Olovo: Používá se v barvách, bateriích, pájkách, ložiskových kovech a řezacích ocelích.
  • Rtuť: Používá se ve rtuťových spínačích, fluorescenčních svítidlech, termostatech a v optoelektronice.
  • Rozpouštědla na bázi chloru: Používají se jako čisticí materiály, v parních aplikacích pro odmašťování a v lepidlech.

Mnoho těchto materiálů je možno snadno nahradit vhodnějšími látkami. Do této kategorie se zahrnují fluorescenční svítidla, spínače a termostaty obsahující olovo, olovnaté barvy, řezací ocele s olovem a rozpouštědla na bázi chloru. Avšak některé z nich, jako na příklad olovnaté pájky lze z technických důvodů obtížně nahradit.

Při uvažování energie, je třeba tyto materiály uvažovat po celou životnost výrobku, včetně výroby materiálů a konečné použití.

ZDROJ: www.tzb-info.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí