zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odvětví IKT se má při určování cílů v oblasti klimatu a energie postavit do čela, říká Evropská komise

29.03.2010
Energie
Klimatické změny
Odvětví IKT se má při určování cílů v oblasti klimatu a energie postavit do čela, říká Evropská komise

Evropská komise vyzvala evropské odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT), aby do roku 2011 představilo praktické kroky k dosažení o 20 % vyšší energetické účinnosti do roku 2015.

Zařízení a služby IKT samy o sobě představují přibližně 8 % spotřeby elektrické energie využívané v EU a asi 2 % emisí uhlíku. Inteligentní využívání IKT však může pomoci snížit spotřebu energie v energeticky náročných oblastech, jako jsou budovy, doprava a logistika, a do roku 2020 snížit celkové emise uhlíku o 15 %. Komise doporučuje, aby odvětví IKT v oblasti energetické účinnosti do roku 2011 přijalo ambiciózní cíle. Vyzývá rovněž země EU, aby se do konce roku 2010 shodly na společných specifikacích inteligentního měření.

"Lepší využívání inovativních řešení v oblasti IKT nám pomůže splnit evropské cíle týkající se nízkouhlíkového hospodářství. Odvětví IKT nám může ukázat cestu k udržitelnějšímu růstu šetrnějšímu k životnímu prostředí a podpořit "zelená" pracovní místa v Evropě," uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. "Musíme využít šance ujmout se vedení v oblasti energeticky účinných technologií - nejen proto, že je to nejlepší způsob, jak dosáhnout podstatného snížení emisí CO2 , ale i proto, že ekologický potenciál těchto technologií může evropským společnostem v odvětví IKT otevřít nové obchodní příležitosti."

Komise dnes přijala doporučení, v němž se uvádí, že odvětví IKT by mělo hrát klíčovou úlohu v přechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodářství. Komise vyzývá odvětví IKT, aby do roku 2010 přijalo společné metodiky měření spotřeby energie a emisí uhlíku. Díky tomu by měly být do roku 2011 k dispozici spolehlivější údaje pro stanovení ambiciózních odvětvových cílů pro energetickou účinnost a snížení emisí. Tyto odvětvové cíle by měly usilovat o překročení cílů EU pro rok 2020 již do roku 2015.

Cílem dnešního doporučení Komise určeného členským státům EU a odvětví IKT je uvolnit potenciál energetické účinnosti prostřednictvím dalších iniciativ partnerství veřejného a soukromého sektoru podobných těm, které se týkají energeticky účinných budov a ekologických vozidel ( IP/09/1116 ), které Komise nedávno zahájila, ale také prostřednictvím partnerství odvětví IKT a určených strategických odvětví. Jako klíčová hospodářská odvětví, v nichž je potenciál energetické účinnosti prostřednictvím IKT dosud z velké části nevyužitý, byly identifikovány stavebnictví, doprava a logistika.

Komise rovněž požádala země EU, aby za účelem zlepšení energetické účinnosti používaly řešení založená na IKT. Inteligentní sítě a inteligentní systémy měření mohou zefektivnit výrobu energie a její kontrolu, stejně jako zlepšit distribuci a spotřebu energie. Členské státy EU se mají do konce roku 2010 dohodnout na společné specifikaci inteligentního měření s cílem poskytnout spotřebitelům lepší informace a pomoci jim řídit jejich spotřebu energie. S inteligentním měřením ve svých domácnostech by zákazníci například mohli snížit svou spotřebu energie až o 10 %. Nejpozději do konce roku 2012 by měl být schválen časový rámec pro zavedení inteligentního měření v evropských domácnostech.

Další příklady ekologického potenciálu IKT zmíněné v textu, který dnes Komise přijala: pokud by se v Evropě pouze 20 % všech služebních cest nahradilo videokonferencemi, ušetřilo by se tím více než 22 milionů tun CO 2 ročně. Rovněž zavedením širokopásmových sítí umožňujících větší využití veřejných služeb a aplikací online by se do roku 2020 mohlo ušetřit nejméně 1-2 % celkové celosvětové spotřeby energie.

Dnešní doporučení vyzývá orgány veřejné správy členských států EU na vnitrostátní, regionální i místní úrovni k lepšímu využívání nástrojů IKT pro simulaci a modelování energie, včetně školení odborníků v odvětví stavebnictví, dopravy a logistiky. Rozšíření energeticky účinnějších technologií mohou podpořit také tím, že je začlení do programů zadávání veřejných zakázek.

Doporučení Komise navazuje na veřejný průzkum dokončený v září 2009, jenž potvrdil potřebu koordinovaného přístupu ze strany odvětví IKT, aby se zlepšila jeho energetická a environmentální výkonnost, stejně jako význam společných závazků ke splnění stanovených cílů.

Souvislosti

Dne 10. ledna 2007 přijala Komise balíček opatření v oblasti energetiky a změny klimatu, který schválil Evropský parlament a vedoucí představitelé EU na zasedání Evropské rady v březnu 2007. Jeho cílem je snížit do roku 2020 celkovou primární spotřebu energie a emise skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s úrovní roku 1990 za současného zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % do roku 2020 ( IP/07/29 ). Dne 13. května 2008 Komise oznámila, že bude prosazovat úlohu IKT při plnění těchto cílů zlepšením energetické účinnosti v celém hospodářství ( IP/08/733 ). V prosinci 2008 EU znovu formulovala své odhodlání uvedené cíle splnit a zdůraznila naléhavost zlepšení energetické účinnosti ( IP/08/1998 ). V březnu 2009 Komise přijala sdělení o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství , v němž IKT vyzdvihla jako jeden z hlavních prostředků, které pomohou snížit emise uhlíku napříč odvětvími ( IP/09/393 ).

Komisařka Redingová zdůraznila významný "zelený" potenciál IKT již ve svém projevu o digitální Evropě ( SPEECH/ 09/336 ) , v němž uvedla : "Jsem hluboce přesvědčena, že digitální Evropa si nemůže dovolit zavírat oči před svým ekologickým potenciálem, jenž může na oplátku evropským společnostem v oblasti IKT otevřít nové obchodní příležitosti."

Dnešní doporučení je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí