zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví bude mimořádná

19.03.2010
Les
Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví bude mimořádná

Do zahájení veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina zbývá několik dní. Na brněnském výstavišti se však v termínu 21.-28. března uskuteční také divácky atraktivní Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví.

Do pavilonu Z se sjedou stovky vystavovatelů z desítek zemí světa a bude na co se dívat. Hlavním posláním výstavy je seznámit odbornou i laickou veřejnost s trendy, které hýbou myslivostí a lovectvím dneška. Návštěvníci uvidí průřez historickým vývojem těchto odvětví, rozsáhlé sbírky trofejí, mezinárodní soutěže trubačů nebo nejnovější technologie, které mohou myslivci a lovci ocenit v praxi.
Výstava představí vývoj myslivosti a lovectví za uplynulých 100 let, bude se věnovat prezentaci vývoje myslivecké legislativy, hodnocení trofejí, chovu zvěře, zbraní, střeliva, lovecké optiky, odívání, umění, mysliveckého školství a vědy v České republice i dalších zemích světa.
Jedním z vystavovatelů bude česká pobočka Safari Clubu International, která připraví divákům exkurzi do Afriky prostřednictvím expozice trofejí. "Co se týče zvěře v České republice, tak v naší expozici představíme trofeje srnčí, mufloní, dančí a jelení. Budou hodnoceny v samostatných kategoriích zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Dále se představí zvěř, která je u nás považována za predátora. To znamená například rys, medvěd nebo například vlk. Divácky velmi atraktivní částí naší expozice bude africká zvěř. Objeví se celá kompletní sbírka, která se nazývá "Big Five", tedy velká pětka. Jde o označení skupiny majestátných afrických savců, do které patří levhart, lev, slon, jednorožec a buvol," řekl viceprezident Safari Club International - Bohemia chapter Václav Novotný.
Unikátní sbírku paroží jelenovitých představí Národní zemědělské muzeum Praha. Ze svého mimopražského pracoviště, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství z loveckého zámku Ohrada zapůjčí Sallačovu sbírku, jednu z největších kolekcí parohů jelenovitých z celého světa. V Brně budou návštěvníci moci obdivovat několik desítek kusů z této unikátní kolekce, která byla poprvé vystavena v Praze v roce 1908.
Velká část Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví se bude věnovat loveckým zbraním, a to jak historickým, tak moderním. Ty si budou moci zájemci se zbrojním pasem na výstavě dokonce vyzkoušet a zakoupit. "K vidění budou mechanické zbraně jako luky, nebo kuše, plynové i palné zbraně v celé historii vývoje se zaměřením na zbraň pro lov. Tradičně zde bude střelnice, kde si zájemci budou moci vyzkoušet
své schopnosti," uvedl Vladimír Maršík, zbrojíř veletrhu Silva Regina a Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví. "Největší zájem bývá o kulovnice Tikka a Mannlicher, dále pak o brokové zbraně značek Yildiz a Baikal. Fajnšmekrům můžeme nabídnou opakovací kulovnice Mannlicher, které tvoří ve spojení s optikou značky Kahles špičku v oboru. Zejména pak stojí za povšimnutí model Mannlicher Luxus," řekl Marek Neradil ze společnosti Detex Přerov. V expozici firmy WALTER TRADING s.r.o. bude zase k vidění nejluxusnější sériově vyráběná broková kozlice od firmy Browning, model B525 Heritage, stejně jako nejvyšší model samonabíjecí kulovnice BAR Zenith Ultimate - jde o opravdové skvosty řemeslné zručnosti při zpracování kovu i dřeva.
Důležitými odbornými vystavovateli jsou také fakulty. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze je jedním z hlavních organizátorů Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví. Expozice představí obory vyučované na fakultě a činnosti, kterým se mohou studenti fakulty věnovat ve volném čase jako myslivecké troubení, vábení jelenů, střelecké soutěže, myslivecký spolek a odborné myslivecké přednášky, organizace Hubertské zábavy a reprezentačních plesů.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně představí v pavilonu F návštěvníkům bakalářské a magisterské studijní programy, odborníci z fakulty pak budou přednášet na sérii seminářů a kongresů v rámci doprovodného programu veletrhu Silva Regina. "Milovníky lovecké hudby na náš stánek přilákají Trubači LDF. Vystoupení jednotlivých souborů se uskuteční denně v 10, 12 a 14 hodin. Přizvali jsme také další spřátelená hudební tělesa, například trubače ze Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Naše fakulta nezapomněla ani na mladší návštěvníky. Zejména pro ně máme připraveny znalostní soutěže o zajímavé ceny, které zcela jistě strhnou i dospělý doprovod. Myslivecká poznávací stezka prověří znalosti soutěžících při poznávání přírodnin, v oblasti myslivecké mluvy a při sčítání zvěře," řekl Martin Čermák z Mendlovy univerzity v Brně.
Program výrazně zaměřen také na laickou veřejnost přiveze do Brna státní podnik Lesy České republiky, generální partner světové výstavy. Součástí expozice bude prezentace programu na záchranu vzácných, především sokolovitých dravců, konkrétně sokola stěhovavého a raroha velkého. "Lesy České republiky se dlouhodobě podílejí na posilování populací uvedených kriticky ohrožených druhů. V rámci repatriace bylo dosud vypuštěno do volné přírody více než čtyřicet sokolovitých ptáků. Návštěvníci výstavy budou mít možnost seznámit se se živými dravci zblízka," uvedla Ladislava Řehounková z Lesů České republiky.
Doprovodný program z jiného soudku připravuje na veletrh společnost Silvajagd. Návštěvníci se budou moci zapojit do besedy s tvůrci a herci filmu s mysliveckou tematikou Muži v říji. "Loni byla premiéra a naše společnost měla tu čest oblékat mysliveckou část toho filmu, proto pozveme režiséra Roberta Sedláčka, producenty a hlavní herecké postavy filmu," slíbil Jaroslav Pospíšil ze společnosti Silvajagd.

Během veletrhu budou ministrem zemědělství oceněni lidé, kteří se zasloužili o české lesy, myslivost nebo lesnictví. Ministr zemědělství Jakub Šebesta předá zasloužilému myslivci nebo lesníkovi certifikát a pamětní tesák.
Ministerstvo zemědělství ČR i Ministerstvo pôdohospodárstva SR převzalo nad veletrhem záštitu. Partnery veletrhu jsou mimo jmenovaných také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. , Českomoravská myslivecká jednota, Lesnická práce, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Myslivecká komora, Myslivecké centrum a muzeum Artemis, Řád svatého Huberta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Za Slovenskou republiku jsou to Lesy Slovenskej republiky, š.p., Slovenský poľovnický zväz, Štátne lesy TANAPu a Národné lesnícke centrum Zvolen, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárného lekárstva v Košiciach.
Akce spojené s veletrhem Silva Regina a Světovou výstavou vývoje myslivosti a lovectví nebudou probíhat pouze v areálu Veletrhů Brno. V úterý 23. března se uskuteční exkurze do Lednicko-valtického areálu a obory Soutok ve středu 24. března se pak návštěvníci mohou zúčastnit Svatohubertské mše v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v 17,30 hod.

Veletrhy TECHAGRO - ANIMAL VETEX - SILVA REGINA začínají 21. března v Brně.
Otevřeno ve dnech Ne-St: 9.00-18.00 hod., ve Čt: 9.00-17.00 hod.
Výstava RYBAŘENÍ a SVĚTOVÁ VÝSTAVA VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ mají prodloužený termín konání až do 28. března.
Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 40 Kč
Více informací k veletrhu najdete na www.techagro.cz

Doprovodný program:

20.3.2010, sobota
11:00 - 18:00 hod
Světový kongres "Vztah společnosti k lovectví a myslivosti"
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Místo konání: pavilon P, sál P4
Program:
Chairman: Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Vice Charman: Doc. Ing. Jiří Kamler, PhD.
11:00
Prof. Ing. Jiří Balík (rektor České zemědělské univerzity v Praze)
Slavnostní zahájení Kongresu
11:30
Ing. František Havránek, CSc. (VÚLHM Zbraslav v.v.i.)
Myslivost a její postavení ve společnosti
12:15
PaeDr. Imrich Šuba (Slovensky poľovnícky zväz) & ing. Marian Číž (Poľovnícke múzeum vo Sv. Antone)
Vzťah spoločnosti k poľovníctvu - skúsenosti zo Slovenska
13:00-15:00
Oběd
15:00
Ing. Petr Smutný (Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Analýza postojů veřejnosti k hospodaření se zvěří
15:45
Doc. Ing. Jaroslav Slamečka CSc. a kol. (Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra)
Obhospodarovanie populácie zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku.
16:30
přestávka na kávu
17:00
Michaela Grácová a kol. (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra)
Simulácia škod zverou v rastlinnej výrobe defoliáciou vybraných pol´ných plodín
17:45
Diskuze účastníků k tématu

21.3.2010, neděle
14:00 hod
Slavnostní zahájení Světové výstavy
Místo konání: podium pavilon Z

9:00 - 13:00 hod
Management černé zvěře v kulturní krajině 21. století
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program:
Chairman: Doc. Ing. Jiří Kamler, PhD.
Vice Chairman: Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
9:00
Ing Radim Plhal (Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Odhad přesnosti stanovení početnosti prasete divokého v lesním prostředí pomocí čtyř metod
9:45
Ing. Miloš Ježek (Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Poznámky k reprodukčním charakteristikám prasete divokého
10:30
přestávka na kávu
11:00
Ing. Kamil Štípek, PhD. a kol.(Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká
zemědělská univerzita v Praze)
Škody černou zvěří na polních plodinách z pohledu zemědělské praxe
11:45
Diskuze účastníků k tématu

15:00 - 18:00 hod
Koexistence spárkaté zvěře, velkých šelem a člověka
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program:
Chairman: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Vice Chairman: Doc. Ing. Jaroslav Kamler, CSc.
15:00
Doc. RNDr. Petr Koubek CSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno)
Může být lov velkých šelem považován za management jejich populací
15:45
Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze) & RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Národní muzeum Praha)
Velké šelmy v České republice: historie, rozšíření, management
16:30
přestávka na kávu
17:00
Diskuze účastníků k tématu

22.3.2010, pondělí
9:00 - 12:00 hod
Nepůvodní a původní populace kamzíka horského
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program:
Chairman: Ing. František Havránek CSc.
Vice Chairman: Doc. Ing. Josef Feureisel, PhD.
9:00
Ing. Jaroslav Bartoš, Doc.ing. Miloslav Vach, CSc.
Sto let chovu kamzíka horského v českých zemích
9:45
Ing. Jitka Kůtová, ing. Jiří Janota, Doc. Ing. Miloslav Vach, CSc. (Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Sto let od introdukce kamzíka horského na Novém Zélandu
10:30
přestávka na kávu
11:00
Diskuze účastníků k tématu

15:00 - 18:00 hod
Management nepůvodních druhů zvěře
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program:
Chairman: Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Vice Chairman: Ing. František Havránek CSc.
15:00
RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Národní muzeum Praha) & Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Nepůvodní druhy šelem (Carnivora) v České republice: historie, rozšíření, management
15:45
Prof. RNDr. Karel Štastný CSc. (Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Nepůvodní pernatá zvěř České republiky: vítané druhy či vetřelci?
16:30
přestávka na kávu
17:00
Diskuze účastníků k tématu

23.3.2010, úterý
9.00-17.00 hod.
EXKURZE DO LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU A OBORY SOUTOK
Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Organizátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

24.3.2010, středa
Od 17:30 hod
Svatohubertská mše v Brně
Místo konání: katedrála sv.Petra a Pavla na Petrově
Garant: Řád svatého Huberta

26.3.2010, pátek
9:00 - 19:00 hod
1. mezinárodní akademická soutěž mysliveckých trubačů Brno 2010
1. mezinárodní akademická soutěž ve vábení jelenů Brno 2010
Soutěž
Odborný garant: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Ing. Hartová Martina, Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.
Organizátor: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Místo konání: pavilon A, sál Rotunda, sál Morava
Vstup: pro návštěvníky vstup volný
Program:
9:00 Zahájení soutěží - Rotunda
10:00 - 17:00 Soutěž - 1. kolo (trubači - Rotunda, vábiči - Sál Morava)
18:00 - 19:00 Koncert účastníků soutěží a vyhlášení postupujících do Finále (Rotunda)

27.3.2010, sobota
13:00 - 19:00 hod
1. mezinárodní akademická soutěž mysliveckých trubačů Brno 2010
1. mezinárodní akademická soutěž ve vábení jelenů Brno 2010
Soutěž - finále
Odborný garant: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Ing. Hartová Martina, Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.
Organizátor: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Místo konání: pavilon A, sál Rotunda, sál Morava
Vstup: pro návštěvníky vstup volný
Program:
13:00 - 15:00 Soutěž - Finále (Rotunda)
16:00 - Vyhlášení výsledků soutěže (Rotunda)
19:00 - Představení výherců na slavnostním večeru
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí