zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická likvidace výbušnin

07.04.2010
Odpady
Ekologická likvidace výbušnin

VELKO I MALORÁŽKOVÉ MUNICE

ZEVETA AMMUNITION a.s. má ve výrobě vojenské munice téměř 70 letou tradici. Jako muniční závod byla založena v roce 1936 a od prvopočátku byl její výrobní program zaměřen na zakázky pro armádu.

Delaboraci velkorážové munice zahájila v roce 1997, kdy ve výběrovém řízení získala zakázku od Ministerstva obrany České republiky na dělostřeleckou munici ráže 100. Po zvládnutí delaboračního procesu nábojů 100 JOF a 100 JPZSv získala postupně od MO ČR zakázky jak na munici dělenou ráže 122, 130, 152, ale také na munici středních a malých ráží a výrobky, které ZEVETA v minulosti vyráběla jako jsou ruční granáty F-1 a RG-4, RPG, signální náboje, náboje VM a COP 65, výbušky, dýmové a osvětlovací prostředky, různé druhy zapalovačů a jiné výrobky.

Při delaboraci munice a následné ekologické likvidaci delaborátů, se na prvním místě sledovala vždy bezpečnost delaboračního procesu. K tomu byla zkonstruovaná a vyrobená vlastní technologická zařízení a celá řada dalších technologických pomůcek zohledňujících bezpečnost delaborace munice a pyrotechnických předmětů.

Od roku 2004 se ZEVETA AMMUNITION a.s. zúčastňuje rozsáhlého delaboračního programu s cílem bezpečně a ekologicky zlikvidovat nadbytečné a neprodejné zásoby vojenského materiálu jako je pozemní a letecká munice, miny, ženijní a pyrotechnický materiál a další komodity.

Uskutečnění tohoto grandiózního projektu, který nemá v historii armády obdoby, vede k úspoře nákladů na skladování a střežení munice ve vojenských zařízeních, omezení možností zneužití, vytvoření řady pracovních míst v delaborujících závodech a v neposlední řadě k využití získaných materiálů v průmyslu a stavebnictví.

ZEVETA AMMUNITION a.s. se při delaboračním procesu zaměřuje především:

  • na bezpečnost práce, stanovení nezávadného technologického postupu a zabránění zneužití zdelaborovaného materiálu,
  • na ekologii procesu, který nenaruší životní prostředí.

Filosofie ZEVETY je jasná: pro delaborační proces munice a ostatního vojenského materiálu budovat taková technologická zařízení, která splňují přísná kriteria na bezpečnost práce a nároky na životní prostředí a při ekologické likvidaci delaborátů se přiblížit maximální samostatnosti. Jen tak může v přísné konkurenci ostatních delaborujících podniků obstát.

TECHNOLOGIE ZAŘÍZENÍ

VÝBUCHOVÁ KOMORA K-16
VÝBUCHOVÁ KOMORA K-2
Výbuchová komora je technologické zařízení pro ničení munice a zkoušení výbušnin výbuchem.

Výbuchové komory jsou konstruována k úplnému zachycení účinků detonace o ekvivalentu až 16 kg TNT u K16 (respektive 2 kg TNT u K2) na 1 odpal a vybavena filtrační stanicí.

Tato zajišťuje vyčištění výbuchových zplodin z ničení munice a výbušnin na hodnoty výstupních emisí umožňující zatřídění technologie jako malého ostatního zdroje znečišťování dle zákona č. 86/2002 Sb. (zákona o ovzduší) a souvisejícího nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Garantovaná hodnota obsahu tuhých znečišťujících látek ve výstupních emisích je 1 mg.m-3 vzduchu.

Ovládání mechanismů výbuchové komory je plně automatizované, pracovní cyklus výbuchové komory obsluha spouští z řídícího pultu technologie. Správnost a úplnost dokončení jednotlivých operací je kromě elektroniky řídícího pultu kontrolována i obsluhou technologie pomocí kamerového systému.

Logický obvod řídícího pultu zajišuje několikanásobné jištění proti odpálení nálože před úplným dokončením pracovního cyklu, stejně jako vypnutí všech silových obvodů a strojních zařízení výbuchové komory, pokud se obsluha nachází v místnosti s výbuchovou komorou.

Pokyn k odpálení nálože dává obsluha po akustické signalizaci a uzavření dveří do haly s výbuchovou komorou, zkontrolování stavu komory a haly kamerovým systémem a po zapojení doposud fyzicky rozpojených kontaktů roznětu do řídícího pultu.

Tato technologie ničení munice výbuchem s náloží až do ekvivalentu 16 kg trinitrotoluenu je jedinečná ve Střední Evropě.

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ NA EKOLOGICKOU LIKVIDACI PYROTECHNICKÝCH SLOŽÍ

Ekologická likvidace pyrotechnických složí se provádí v technologickém zařízení na ekologickou likvidaci pyrotechnických elementů.

Tato linka se skládá z vlastní spalovací komory, umístěné v samostatné místnosti a ze vzduchotechniky a zařízení na čištění zplodin z pyrotechnických elementů, které je umístěno ve druhé místnosti. Se spalovací komorou je propojeno potrubím. Čistící zařízení je tvořeno soustavou odlučovačů, filtrů a pračkou, které zachycuje veškeré nečistoty látky a splňuje podmínku ekologie delaboračního procesu.

ZDROJ: Zeveta a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí