zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pesticidy - pomocníci i zabijáci

24.03.2010
Zemědělství
Chemické látky
Pesticidy - pomocníci i zabijáci

Poprvé se Česká republika zapojuje do významné mezinárodní akce "Semaine pour les alternatives aux pesticides" (Týden bez pesticidů), jejíž 5. ročník má za cíl upozornit na téma pesticidů a jejich působení na lidské zdraví a životní prostředí. Pesticidy se totiž staly na nejrůznějších místech součástí našeho života. Zvyšují mnohde naše pohodlí, ale přinášejí i mnoho rizik, např. vzniku nádorových onemocnění, vrozených vývojových vad, poruch nervového systému, imunity nebo reprodukce. Občanské sdružení Ametyst ve spolupráci s občanským sdružení ENVIC připravilo v rámci Týdne bez pesticidů v Plzeňském kraji několik akcí pro veřejnost.

Především se jedná o dva poradenské dny s odborníkem - MUDr. Miroslavem Šutou (odborný poradce pro ekologická a zdravotní rizika a člen Rady pro chemickou bezpečnost). První z nich už proběhl v Plzni 22.3.2010. Druhý proběhne v Environmentálním informačním centru v Plasích ve středu 31.3.2010. Dále jsou připraveny dvě přednášky pro veřejnost s názvem Pesticidy-pomocníci i zabijáci. V Plzni se uskuteční ve čtvrtek 25.3.2010 od 18 hodin (Měšťanská beseda, divadélko JoNáš) a v Plasích 31.3.2010 od 17:30 hodin (Státní oblastní archiv v Plasích). Přednášet bude opět MUDr. Miroslav Šuta.

Pesticidy znečišťují životní prostředí
Jako pesticidy jsou označovány účinné látky a přípravky, které ovlivňují základní procesy v živých organismech, a proto jsou schopné ničit nebo regulovat "škodlivé" organismy. Nejčastěji se používají v zemědělství nebo k regulaci růstu rostlin mimo zemědělskou půdu. Mohou mít však závažné dopady na lidské zdraví i na životní prostředí. Unikají do vod! y, do vzduchu a do půdy, kde představují riziko pro necílové rostliny, volně žijící živočichy, půdní ekosystémy, kvalitu povrchových a podzemních vod i pro biologickou rozmanitost obecně.

Ohrožení lidského zdraví
Pesticidy ohrožují i lidské zdraví. Jednak přímo při jejich výrobě a užívání, jednak nepřímo -- například spotřebitelé je konzumují v potravinách a ve vodě, do kontaktu s nimi přicházejí obyvatelé v okolí míst aplikace atd.
"V roce 2007 bylo v Evropské unii nalezeno 349 různých pesticidů ve více než 45 % potravin prodávaných. V 5 % množství pesticidů překračovalo zákonné limity. Mezi 10 nejčastěji prokázanými pesticidy byly i látky toxické pro reprodukci, karcinogenní a mutagenní látky nebo látky narušující hormonální systémy", upozorňuje MUDr. Miroslav Šuta.

Zdravotní a ekologická rizika pesticidů jsou vyhodnocována během jejich povolování, Evropská komise ovšem přiznala, že dosud není k dispozici vědecká metoda, kterou by bylo možné uspokojivě pos! oudit účinky směsi chemikálií (tzv. koktejlový efekt), a proto! zatím n ení možné vyhodnotit celkový vliv všech používaných látek na lidské zdraví a na životní prostředí.

"Působení pesticidů na lidské zdraví přitom může mít značné účinky. U lidí, kteří jsou pesticidům vystaveni při jejich výrobě a aplikaci, může dojít k široké škále otrav, ale i kožních, nervových a dýchacích onemocnění", dodává MUDr. Šuta. Při dlouhodobém vystavení nízkým dávkám pesticidů zase hrozí např. rozmanité typy rakoviny, vrozené vývojové vady, narušení mužské i ženské plodnosti, alergie, narušení imunity atd.
Rizika vyplývající z nepřímého vystavení pesticidům v důsledku jejich rozprašování nebo neodbouraných zbytků v potravinách či vodě, pak můžou být zvlášť vysoká například mezi obyvateli zemědělských oblastí, u nemocných lidí nebo u dětí.

"Abychom mohli mít z chemických látek kolem nás co největší přinos a co nejmenší škody, musíme co nejlépe znát jejich vlastnosti a měli bychom se snažit jejich využití regulovat svým rozumem a vhodnými zákony", navrhuje! MUDr. Šuta.

Související odkazy:
www.ametyst21.cz - Ametyst, občanské sdružení
www.envic.cz - Síť environmentálních informačních center v Plzeňském kraji
www.envic-sdruzeni.cz - ENVIC, občanské sdružení
suta.blog.respekt.cz - Miroslav Šuta, blog
www.srs.cz - Státní rostlinolékařská správa
pan-europe.info - Pesticide Action Network Europe

Kontaktní osoba: Tomáš Popp
Telefon: 739 654 834
E-mail: tomas.popp@envic.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí