zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svědectví lesních map - nová publikace Národního zemědělského muzea

29.03.2010
Les
Svědectví lesních map - nová publikace Národního zemědělského muzea

Národní zemědělské muzeum Praha vydalo v únoru letošního roku reprezentativní publikaci "Svědectví map - lesní mapy". Velkoformátová publikace (420 x 620 mm) je výsledkem dlouhodobého historického průzkumu starých lesních map a map souvisejících s hospodařením v lesích. Současně publikace prezentuje vysokou úroveň hospodaření v lesích na území České republiky v minulosti a vztah tehdejších vlastníků lesů ke svěřenému majetku.
Autorský kolektiv - prof. Ing. Ivan Roček (Česká zemědělská univerzita v Praze), Ing. Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum Praha) a PhDr. Vladimír Waage (Národní archiv Praha), zpracoval pod vedením ing. Petra Fencla čtyřicet pět starých lesních map z archivních fondů Národního archivu, Státních oblastních archivů a Zemských archivů. Mapy byly vybrány z tisíce digitálně zpracovaných map, které jsou výsledkem již zmiňovaného historického průzkumu. Právě výběr map je velmi obtížný, z hlediska prezentace vývoje lesnického mapování, vytvoření chronologické řady, a to vše s ohledem na konečnou reprodukovatelnost a čitelnost mapy.
Z hlediska historického jsou v souboru mapy z druhé poloviny 18. století až do první poloviny 19. století. Jsou zde zastoupeny různé typy map, především rukopisné, které lze považovat za předchůdce lesnických map, dále přehledné mapy velkostatků a panství, na kterých se začínalo intenzivně rozvíjet hospodaření v lesích. Do souboru je také zařazeno deset Tomáškových map panství Čimelice, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni a patří k nejkrásnějším produktům historické kartografie v segmentu map souvisejících s hospodařením v lese. Co se týče autorů starých map, jsou v souboru zařazeny např. mapy Antonína Jana Knitla, Františka Haydemona, Johana Wiehla, Jana Tomáška, Prokopa Bohutínského a dalších významných postav lesnické historie.
Soubor map je zpracován ve volných listech. Komentáře k jednotlivým mapám jsou doplněny výřezy ze současné topografické mapy. Veškeré doprovodné texty jsou také v jazyce německém a anglickém. Zpracování publikace navazuje v časové ose na předchozí dva díly - "Svědectví map" a "Svědectví map - mapy lesa", autorů P. Fencl a I. Roček, vydané v minulých letech.
Publikace bude odborné veřejnosti představena poprvé na veletrhu Silva Regina v Brně a v rámci Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví ve dnech 21. 3. - 28. 3. 2010. V současné době je publikace "Svědectví map - lesní mapy" v prodeji již také na pokladně Národního zemědělského muzea Praha (Kostelní 44, Praha 7, tel.: 220 308 200).

Kontakt:
Mgr. Lubomír Maršík, public relations
Telefon: +420 220 308 382
Fax: +420 233 372 561
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí