zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Slovensku Sa vlani s podporou RF spracovalo 14 717 ton elektroodpadov

26.03.2010
Recyklace
Na Slovensku Sa vlani s podporou RF spracovalo 14 717 ton elektroodpadov

Za rok 2009 bolo na Slovensku s podporou Recyklačného fondu vyzbieraných a zhodnotených 14 717 ton elektroodpadu. V rámci celého Slovenska doteraz za roky 2002 - 2009 Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia elektroodpadov sumou
8 598 030 EUR. Z toho v rámci jednokomoditných projektov poskytol 7 765 510 EUR a pri viackomoditných, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 832 520 EUR. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaných elektrozariadení (EZ) za roky existencie fondu dosiahlo približne trojnásobok. Informoval o tom Martin Boška, vedúci skupiny sektorov elektroniky Recyklačného fondu.

,,Medzi úspešne splnené úlohy sektora elektrozariadení Recyklačného fondu patria rozšírenie a doplnenie existujúcich recyklačných technológií elektroodpadu na zhodnocovanie ďalších, doteraz nespracovávaných druhov elektroodpadov a ich častí. Sektor podporil mestá a obce pri zbere a triedení elektroodpadu a to aj takého, ktorý nepochádzal z domácností. Zároveň podporil oddelený zber elektroodpadu v zberných dvoroch a jeho spätný odber v predajniach. Z doterajšieho priebehu budovania recyklačných kapacít s podporou možno konštatovať, že ciele komoditného programu sektora sa naplnili a zároveň sa pripravili základy pre výrobcov v podobe vyspelého recyklačného priemyslu schopného plniť prísne limity zhodnocovania elektroodpadu stanovené EÚ. Sektor elektrozariadení splnil úlohu podporiť vznik recyklačného priemyslu v štruktúre aj kapacitne, čo plne pokrýva potreby SR. Vzhľadom na množstvo elektroodpadu, ktoré na Slovensku vzniká a rýchlo narastá, obsah nebezpečných látok v týchto zariadeniach tvorí závažný environmentálny problém", vysvetlil M. Boška.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci
s Recyklačným fondom, Združením miest a obcí Slovenskej republiky, Úniou miest Slovenskej republiky vlani v septembri zorganizovalo konferenciu o problémoch systému separovaného zberu a recyklácie odpadov a odpadov z obalov v SR. Na základe výsledkov tejto konferencie vytvorilo MŽP komplexnú správu o právnom, metodickom, finančnom, organizačnom a technologickom zabezpečení separácie a recyklácie v Slovenskej republike vrátane návrhov na ďalší postup v tejto oblasti.

,,Pre sektor elektrozariadení z toho vyplynula potreba hľadať cesty na zvýšenie príjmov sektora, zintenzívniť podporu separovaného zberu, hlavne zameranú na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov, ale aj zvýšiť účinnosť separácie a kvality vyseparovaných odpadov v obciach.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí