zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpravodajství WATENVI 2010

06.04.2010
Obecné
Odpady
Voda
Legislativa
Urbánní ekologie
Zpravodajství WATENVI 2010

Nová legislativa v oboru vodního hospodářství patří k jednomu z hlavních témat odborného doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI.

Na Watenvi získáte aktuální informace o změnách v legislativě

Novela vodního zákona, kterou ve třetím čtení přijala Poslanecká sněmovna ČR, přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. Nová legislativa v oboru vodního hospodářství patří k jednomu z hlavních témat odborného doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Pořadatelem a současně organizátorem celodenního semináře, který se uskuteční první den veletrhu 25. května 2010, jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Novela přináší obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU. Změny v legislativě se začaly připravovat v polovině roku 2007, na přelomu let 2008 a 2009 prošel návrh meziresortním připomínkovým řízením a postupně bylo vypořádáno přes 1000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně se přihlíželo k tomu, aby změny reagovaly na nedostatky aplikace vodního zákona v praxi a snižovaly administrativní zátěž.
"Vodní zákon představuje legislativní normu zásadního významu, mj. proto, že se dotýká velkého množství subjektů od institucí veřejné správy přes podnikatelské subjekty až po prakticky každého občana," vyjádřil se ministr zemědělství Jakub Šebesta. "Důležitým prvkem schválené novely je zachování stávající výše poplatků například za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpadních. Výše poplatků zůstala zachována zejména vzhledem k ekonomické krizi a znamená nezvyšování nákladů jak soukromých osob, tak podnikatelů."
Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích, kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku 2015. Významnou je rovněž nová úprava správního trestání.

Financování opatření proti velké vodě nabírá nový směr

Jedním z důležitých témat veletrhu Watenvi bude tradičně protipovodňová ochrana. Uskuteční se řada odborných seminářů o připravované legislativě v souvislosti s nove-lou Vodního zákona, jež počítá mimo jiné se zavedením povodňové směrnice. Informace budou zajímavé především pro samosprávy, které budou zapojeny do procesu mapování povodňových rizik a tvorby Plánů pro zvládání povodňových rizik. Na seminářích se bude hovořit také o využívání dotací z OPŽP na tvorbu digitálních povodňových plánů (dPP). V současnosti se již ve většině krajů ČR, v některých městech a obcích s rozšířenou působností (ORP) digitální povodňové plány používají, a to nejen při povodňových situacích. Pro pracovníky vodoprávních úřadů dPP současně slouží i jako přehledný zdroj aktuálních informací.
Na veletrhu Watenvi mohou zástupci měst a obcí také získat veškeré podrobnosti o možnostech jak získat dotace z oblasti podpory 1.3.1. OPŽP Zlepšení systému povod-ňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Své zkušenosti budou na veletrhu prezentovat zástupci Ministerstva životního prostředí.


Pavilon P je už téměř zaplněn

Letošní ročník Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010, se bude odehrá-vat v prostorách moderního pavilonu P. O účast na tomto vysoce odborném veletrhu je velký zájem, pro expozice vystavovatelů zbývají poslední místa. Watenvi tvoří Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY- KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Letos poprvé se společně s veletrhem Watenvi bude konat Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE.

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí