zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Účinnější pohony - doplněk motoru jako alternativa k jeho výměně

15.04.2010
Energie
Účinnější pohony - doplněk motoru jako alternativa k jeho výměně

V typických průmyslových podnicích připadá až 70 procent spotřeby elektřiny na provoz třífázových asynchronních motorů. Optimalizace energetické účinnosti těchto motorů je tedy nutná jak z hlediska ekonomického, tak ekologického.

Potenciální úspora zde může být značná, protože v provozu je stále mnoho starých a málo efektivních motorů, které jsou navíc mnohdy zatěžovány jen částečně a nedosahují optimální účinnosti.

"Královským řešením" by byla v tomto případě výměna starého motoru za nový s vyšší účinností. Nabízí se ale i jiné řešení, kdy dodatečné vybavení staršího motoru zvýší energetickou účinnost a ještě snižuje provozní náklady, aniž by se stávající motor musel vyměnit.

Třífázové asynchronní motory jako pohony v průmyslu nebo ve službách často spotřebují více elektrické energie, než je nutné a potřebné. Dvě největší příčiny jsou:

  • motor neodpovídá maximálnímu (špičkovému) zátěžovému momentu, je v poměru ke hnanému zařízení naddimenzovaný a běží trvale jen v částečné zátěži,
  • motor odpovídá maximálnímu (špičkovému) zátěžovému momentu hnaného zařízení, ale je zatěžován cyklicky a běží po určitou dobu jen v částečné zátěži nebo úplně nezatížený.

Při částečném zatížení nedosahují asynchronní motory optimálního stupně účinnosti a energetické využití motoru je nepatrné. Ve vinutí motoru dochází k nadproudům, přičemž účiník cos-fí při daném točivém momentu klesá a proudová spotřeba je větší, než požaduje okamžité zatížení motoru. V tu chvíli nevznikají jen nežádoucí finanční náklady na energii, ale vznikající nadproudy ve vinutí způsobují nadměrné teplo a vibrace, které zvyšují mechanické opotřebení motoru.

Novinka s velkými ambicemi

Za této situace přichází na trh nový regulátor, který vyvinula berlínská firma MK-Regler ve spolupráci s vysokou školou HTW Berlín a profesorem Dr. Ing. Norbertem Klaesem. Celý projekt byl finančně podporován německým spolkovým fondem pro životní prostředí - DBU a evropskými fondy pro regionální rozvoj - EFRE. Tak zvaný Motorkontroller slouží k optimalizaci energetické účinnosti třífázových asynchronních motorů v částečné zátěži, přičemž zde otáčky motoru oproti frekvenčním měničům zůstávají neměnné. Do vinutí motoru se přivádí jen taková hodnota napětí, jakou právě při daném zatížení motor vyžaduje. Tím se odstraní vznikající nadproudy ve vinutí a celá problematika s tím spojená. Dochází ke snížení spotřeby elektrické energie, provozních nákladů a druhotně také ke zlepšování životního prostředí snížením emisí oxidu uhličitého (vznikajících při výrobě elektrické energie). Celý princip regulátoru spočívá ve fázové regulaci napětí, při které je napětí ve vinutí mo toru automaticky regulováno v závislosti na okamžitém zatížení motoru.

Regulátor Motorkontroller je speciálně vyvinutý pro třífázové asynchronní motory s napětím 380 až 420V. Jeho funkce spočívá ve známých a osvědčených způsobech fázové regulace. Nově je zde využit princip monitorování okamžité zátěže motoru, kterou bere v úvahu při stanovení optimální hodnoty napětí ve vinutí motoru. Při poklesu zátěže redukuje Motorkontroller přiváděné napětí do motoru a tím snižuje i spotřebu elektrické energie pohonu. Výraznějších úspor se dosahuje především tam, kde motor pracuje jen v částečné zátěži. Činné, zdánlivé a jalové výkony se redukují souběžně a v takto regulovaném motoru vzniká méně tepla a vibrací. Tento nový regulátor umožňuje energeticky účinný provoz motoru bez snižování otáček motoru. Další výhodou Motorkontrolleru je měkký rozběh motoru - softstart.

Rychlá montáž - dlouhodobá úspora elektrické energie

Motorkontroller je konstruovaný tak, aby jeho vlastní instalace ke stávajícímu zařízení netrvala v průměru déle než jednu hodinu a díky tomu mohlo být zařízení bez výrazných časových ztrát opět v provozu. Celé zařízení je umístěno v kompaktním krytu, elektrické vývody jsou ukončeny v řadových svorkách typu Power Cage Clamp od firmy Wago a umožňují velmi snadné a rychlé připojení. Podstata spočívá v promyšleném využití připojovacího systému svorek a jednoduchého nastavení regulátoru, které potřebuje zadat jen několik parametrů regulovaného motoru. Zadává se pouze jmenovité napětí, jmenovitý proud a účiník cos-fí podle typového štítku motoru. Vzhledem k tomu, že je regulátor předřazený motoru, nejsou žádné další úpravy na zařízení nutné.

Motorkontroller je určený pro motory jak s přímým (tvrdým) startem, tak s rozběhem hvězda-trojúhelník. U motorů s přímým startem se jednoduše připojí před motor, u motorů s rozběhem hvězda-trojúhelník se regulátor může zapojit před stávající rozběhovou regulaci, nebo se může zapojit přímo před motor. V obou případech lze Motorkontroller nastavit na měkký rozběh - softstart. "Pro přívod a odvod k regulátoru se použijí standardní kabely s odpovídajícím průřezem. Odrušení nebo stíněné kabely nejsou potřebné", doplňuje pan Nikolaj Genge, odpovědný za marketing firmy MK-Regler.

Motorkontroller dodává motoru optimální výkon potřebný k překonání okamžitého mechanického zatížení příslušného pohonu. "Množství přiváděné elektrické energie se vlastně snižuje nebo zvyšuje podle odebírané mechanické energie", vysvětluje pan Bernd Nitz, jednatel firmy MK-Regler. Motorkontroller tedy reguluje optimální činný výkon motoru. Bernd Nitz k tomu dodává: "Pokud opomeneme problematiku vyšších harmonických vln, jsou všechny relevantní normy dodrženy a Motorkontroller de-facto dosahuje kvality regulačního transformátoru. V popředí zájmu firmy MK-Regler je energetická optimalizace provozu a nejen měkký rozběh motoru. Vzhledem k minimalizaci podílu jalových proudů se může upustit od instalace zařízení pro kompenzaci jalových výkonů úplně, resp. stávající zařízení pro kompenzaci adekvátně zmenšit.

Výrobce v současné době nabízí dva typy regulátorů: v rozsahu jmenovitých výkonů od 22 do 45 kWmech a od 55 do 75 kWmech. Regulátor vyrábí partnerská firma Britze Elektronik und Gerätebau Berlín, patřící do koncernu Geyer Gruppe, která má dlouholeté zkušenosti s výrobou precizní elektroniky a přístrojů s vysokou kvalitou zpracování. Generální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku bylo uděleno jedné z největších firem, zabývajících se prodejem elektromateriálu a elektromontážemi v ČR, společnosti ELMO.

Místo nákladné výměny motoru může pomoci jeho vylepšení

Regulátor Motorkontroller nabízí atraktivní alternativu k výměně starších motorů za nové s vyšší účinností. Může být použit tam, kde je frekvenční měnič z důvodu nutnosti zachování otáček nevhodný a odpadají také problémy s odrušením a odstíněním. Zařízení nezasahuje do ovládacích regulačních systémů motoru, ale nezávisle na nich optimalizuje pouze využití motoru tak, aby byl neustále v optimálním pracovním režimu. Regulátor je dodávaný v kompaktní skříni s velmi jednoduchým systémem pro připojení. Pro nastavení regulačního algoritmu stačí zadat data z typového štítku motoru. "Jen v Německu je odhadem 15 milionů motorů, které jsou vhodné pro instalaci Motorkontrolleru a schopny následně tím šetřit elektrickou energii," odhaduje tržní potenciál pan Nikolaj Genge. Jsou to úspory, které sníží provozní náklady a současně mají smysluplný vliv na životní prostředí.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí