zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2010

23.04.2010
Atomová energie
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2010

V čísle:
- Institut radiační ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN) ve Francii
- Rusko postaví jadernou elektrárnu v Bulharsku i na vlastní náklady
- Atomstrojexport musel snížit cenu jaderné elektrárny pro Čínu
- Rekordní množství elektřiny z jádra ve Finsku
- Asijské společnosti velkými rivaly v rozvoji jaderné energetiky
- Korejská a francouzská firma budou společně těžit uran v Africe
- Zkušení odborníci na jadernou energetiku chybějí i v Číně
- Rusko může v Indii postavit závod na jaderné palivo
- První minireaktor chystají na Aljašce
- Senátoři chtějí podpořit thoriové jaderné elektrárny v USA
- Kde je Turów? A kde Greenpeace?
- Zemřel prof. Ing. František Klik, CSc.
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Institut radiační ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN) ve Francii

více zde


Rusko postaví jadernou elektrárnu v Bulharsku i na vlastní náklady

více zde


Atomstrojexport musel snížit cenu jaderné elektrárny pro Čínu

více zde


Rekordní množství elektřiny z jádra ve Finsku

více zde


Asijské společnosti velkými rivaly v rozvoji jaderné energetiky

více zde


Korejská a francouzská firma budou společně těžit uran v Africe

více zde


Zkušení odborníci na jadernou energetiku chybějí i v Číně

více zde


Rusko může v Indii postavit závod na jaderné palivo

více zde


První minireaktor chystají na Aljašce

více zde


Senátoři chtějí podpořit thoriové jaderné elektrárny v USA

více zde


Kde je Turów? A kde Greenpeace?

více zde


Zemřel prof. Ing. František Klik, CSc.

více zde


Výběr zahraničních zpráv

JE Browns Ferry - nejlevnější JE v USA

Nejnižší provozní náklady v rámci všech 65 JE v USA měla v roce 2008 JE Browns Ferry, energetické společnosti TVA ve výši 14,90 USD/MWh (tj. cca 0,269 Kč/kWh, při kurzu střed 1$ = 18,032 Kč). Nucleonics Week zveřejnil seznam provozních nákladů (O&M costs) v roce 2008 na základě hlášení provozovatelů JE Federálnímu energetickému regulačnímu úřadu a DOE v US. Z celkového počtu 65 elektráren v USA však poskytlo údaje pouze 52,3 %, vzhledem k tomu, že část provozovatelů deklaruje svoje výrobní bloky , že nejsou součástí částečně regulovaného trhu s elektřinou, ale jsou vedeny jako samostatné obchodní jednotky. Z těch údajů které jsou k dispozici vyplývá, že průměrné náklady O&M vzrostly proti předchozímu roku o 9,7 % na hodnotu 20,64 USD/MWh (cca 0,372 Kč/kWh, při kurzu střed 1$ = 18,032 Kč). Na zvýšení se podílela kromě inflace, zvýšená cena JP (asi o 7,2 %) a snížení koeficientu způsobilosti bloků z 92,33 % v roce 2007 na 91,2 % v roce 2008.

Nový komisař pro energetiku

Novým komisařem pro energetiku v EU má být p. Günther Oettinger, bývalý předseda strany CDU v Baden-Württembersku (Německo). Minulý týden se účastnil tří hodinového slyšení před Evropským parlamentem a úspěšně obhajoval svou budoucí pozici. Nejdůležitějšími prioritami evropské energetiky jsou podle něj dekarbonizace používaných energetických zdrojů a energetická bezpečnost. Tyto dvě oblasti budou vyžadovat odstranění široce zakořeněného dosavadního přístupu k energetice, o který se chce pokusit během svého pětiletého působení ve funkci. V oblasti jaderné energetiky prosazuje vyřešení otázky bezpečného konečného ukládání RaO, s použitím nejvyšších bezpečnostních standardů, jenž jsou technicky známé a proveditelné, seriózním způsobem a bez politických emocí. Rozhodnutí o využívání jádra je věcí každé země, ale co musí být společné, to jsou normy bezpečnosti a ochrany ŽP. EP bude volit komisaře EK 26.01.2010.

Nový systém kontrol MAAE

Agentura MAAE a EU se dohodly, že země EU, které nemají jaderné zbraně budou mít do budoucna jednodušší proceduru dohledu nad jadernými materiály (tzv. Safeguards). Pan Olli Heinonen, zástupce GŘ MAAE a šéf útvaru Safeguards řekl, že tato dohoda znamená že bezpečnostní inspekce se budou v těchto zemích (vč. ČR) dělat více zákaznickým přístupem a budou znamenat menší zatížení pro všechny zúčastněné strany. Tento nový systém kontrol se bude používat ve všech zemích EU, kromě Francie a V. Británie, které mají dle Nuclear non-Proliferation Treaty (NPT) civilní a vojenské jaderné programy.

Konečné úložiště RaO ve Slovinsku

Slovinská vláda schválila 30.12.2009 Vyhlášku na vybudování konečného úložiště RaO pro nízko a středně radioaktivní odpad, jehož stavba má začít během příštích 2-3 let. Lokalita se jmenuje Vrbina a nachází se nedaleko od jediné JE Krško (PWR, 666 MWe, v provozu od r. 1983) ve Slovinsku. Agentura pro nakládání s RaO ARAO říká, že dvě plánovaná sila budou mít kapacitu 9 400 m3, z níž cca polovina objemu bude sloužit pro provoz a decommissionning JE Krško a druhá pro RaO z ostatních institucí a jako rezerva.

Bienále WANO

Ve dnech 1.- 2.února 2010 se konalo v New Delhi, v Indii, Bienále WANO za účasti více než 390 delegátů ze všech kontinentů. Toto významné setkání vrcholných představitelů provozovatelů jaderných elektráren (CEO, COO, CNO, ředitelů JE a dalších manažerů) schválilo jednohlasně nové Stanovy (Charter) organizace WANO, ve kterých se počítá s větším zapojením vrcholových manažerů společností, které provozují civilní jaderné reaktory do organizace WANO. Byla předefinována úloha WANO, její principy, navržena nová organizace, definovány povinnosti jejích orgánů a povinnosti členů. Tyto změny reagují na změněnou situaci v současné jaderné energetice a směřují k větší efektivitě a zajišťování jaderné bezpečnosti na celém světě i za měnících se současných podmínek. Kromě individuální odpovědnosti každého provozovatele JE je zde nový závazek tzv. kolektivní zodpovědnosti za vysokou úroveň jaderné a obecné bezpečnosti i na jiných JZ v zahraničí. Tento nový závazek bude WANO monitorovat, kontrolovat a pomáhat dosahovat potřebné úrovně u všech členů WANO. Na BGM bylo také oznámeno, že bylo dosaženo závazku z minulých let, tzn. že na všech komerčně provozovaných JE na světě (440 provozovaných bloků) proběhly WANO Peer Review. Tyto prověrky významně zvýšily normy jaderného mistrovství (nuclear operating excellence) na všech JE na světě. Předseda WANO p. Laurent Stricker řekl, že současné změny ve WANO musí zajistit bezpečnost provozování JE i za stavu, kdy se k jadernému energetickému programu nově hlásí 70 zemí, kdy současné bloky stárnou a implementují programy LTO, kdy probíhá obměna personálu při odchodech do důchodu a vznikají multinárodní vlastníci jaderných zařízení.

Jižní Korea chce exportovat 80 nových jaderných bloků

Vláda Jižní Koreje schválila dlouhodobý program zaměřený na vývoz 80 nových jaderných bloků do zahraničí a získat do roku 2030 20 % světového trhu v jaderné energetice. Současně připravuje studium 2800 jaderných specialistů a chce dosáhnout úplné nezávislosti národní jaderné energetiky J. Koreje do roku 2012. Plán vlády J. Koreje zahrnuje i zajištění řady opatření vedoucí ke stabilnímu zásobování jaderným palivem prostřednictvím nových investic do uranových dolů, dobývání jaderných rud a do zařízení v zahraničí.V současnosti pokrývá domácí těžba pouze 6,7 %, ale do roku 2016 se má zvýšit na 25 % a do roku 2030 plánují 50% zajištění z vlastních uranových zdrojů. V poslední době získala J. Korea zakázku na dodávku 4 bloků 1400 MWe do Spojených arabských emirátů, v hodnotě 40 miliard USD.

Pilotní studie WENRA k bezpečnosti JE

Sdružení evropských regulátorů WENRA publikovalo pilotní studii zabývající se bezpečností jaderných reaktorových bloků a předkládá ji k připomínkování veřejnosti. WENRA říká, že tato studie se týká projektů, které jsou prováděny nebo budou zahájeny v blízké budoucnosti. Nepokrývá ale ještě reaktory tzv. 4. generace. Studie představuje "vysoké kvalitativní bezpečnostní cíle" pro nové jaderné reaktory na základě tzv. fundamentálních principů bezpečnosti dle MAAE (IAEA´s Fundamentals) a revize existující legislativy. Studie také zahrnuje částečné testy dalších možných zlepšení jako např. použitelnost referenčních úrovní pro nové reaktory apod. Zpráva je na adrese:
www.wenra.org/dynamaster/file_archive/100115/6c26480a39370c81b71e09e820165a69/RHWG_Report_NewNPP_Dec2009.pdf. WENRA žádá o zaslání připomínek do 30.06.2010.

Normativy pro potrubí JE

Jaderný energetický institut (NEI) organizuje v současnosti činnosti směřující k vypracování normativů (zásad a pravidel) pro zajišťování celistvosti a stavu potrubí, jenž jsou umístěny v zemi nebo v podzemních potrubních kanálech na JE. Jaderný energetický průmysl v USA se dobrovolně hlásí k této iniciativě a uvedené normativy provozu a údržby se mají týkat potrubí bezpečnostních systémů, ostatních potrubí obsahující Ra média, chladicí a jiné vody, oleje, plyny a další média. Normativy předepisují opatření (častější inspekce) a další podmínky provozu: do 30.06.2010 provozovatelé definují úlohy a zodpovědnosti, vč. vyššího managementu za implementaci programu; do 31.12.2010 provozovatelé implementují hodnocení rizika podzemních potrubí (funkce, umístění, dispozice, materiály potrubních tras a projekt), vč. dtb na sledování údajů,výsledků revizí a trendů; do 30.06.2011 inspekční plány a nejpozději do 30.06.2012 zahájení implementace. INPO zahrne kontroly těchto programů podzemních potrubí na JE do svých hodnocení.Podrobnosti tomuto programu jsou na adrese: www.nrc.gov/reactors/operating/ops-experience/buried-piping-activities.html

Akademická příprava manažerů pro jadernou energetiku

Skupina evropských energetických společností, jenž provozují JE, zahájila akademickou přípravu manažerů pro jadernou energetiku - European Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA). Šest zakládajících společností Areva, Axpo, EnBW, E.ON Kernkraft, Urenco and Vattenfall na tiskové konferenci v Bruselu představily důvody, které vedou pro založení Akademie, která má školit mladé absolventy a kandidáty na vysoké funkce v jaderné energetice s různým profilem vzdělání, aby se mohli stát leadery v jaderné energetice. Akademie bude v Garchingu u Mnichova, v Německu. P. Walter Hohlefelder, člen dozorčí rady E.ON Kernkraft a jmenovaný předseda ENELA řekl, že akademie se může stát vedoucí evropskou institucí jaderného managementu a školení jaderných leaderů. Současně přizval i ostatní organizace, aby se připojily k této iniciativě.

Kontrakt na dokončení 3. a 4. bloku JE Cernavoda

Rumunsko a Kanada podepsali dne 8.02.2010 významný kontrakt, který se týká dokončení 3. a 4. bloku JE Cernavoda. Kanadský AECL a rumunský EnergoNuclear zahájili činnosti na vypracování hodnocení technické a ekonomické životaschopnosti a plánování výstavby těchto bloků. AECL poskytne konzultantské služby, které budou pokrývat jadernou bezpečnost a inženýrské služby pro stanovení co je všechno nutné provést pro výstavbu těchto nových bloků. Společnost EnergoNuclear byla založena v březnu 2009 s cílem zajistit výstavbu, spouštění a provoz 3. a 4. bloku JE Cernavoda. 51 % akcií v této firmě vlastní rumunská Nuclearelectrica a zbylých 49 % vlastní ČEZ, GDF-Suez, Enel, RWE, Iberdrola a výrobce oceli ArcelorMittal.

Webová stránka s měřením radioaktivity v životním prostředí

Francouzský jaderný dozor ASN a Institut radiační a jaderné bezpečnosti IRSN zahájili činnost veřejné internetové stránky, kde je možné sledovat přímé měření radioaktivity v životním prostředí. Tato síť národních měření radioaktivity byla spuštěna s cílem centralizovat všechny relevantní informace a zajistit transparentnost těchto údajů. Internetová stránka je na adrese:
www.mesure-radioactivite.fr/public/spip.php?page=carte

Výstavba nových jaderných bloků v USA

Klíčové rozhodnutí ohledně výstavby nových jaderných bloků v USA učinil prezident Barack Obama. Po 30 letech přestávky ve výstavbě JE, prezident Obama schválil garanci státních půjček pro potenciální investory ve výši 8 miliard USD. Tímto aktem se otevírá nová etapa v rozvoji jaderné energetiky USA. První dva bloky nové generace od firmy Westinghouse AP 1000 se budou stavět v lokalitě JE Vogle v Georgii, která patří energetické společnosti Georgia Power (člen Skupiny Southern Company), která v této lokalitě již provozuje 2 bloky PWR. Výstavba bloků Vogle 3 a 4 je již v pokročilé fázi přípravy, takže by mohla být dokončena podle plánů již v letech 2016-2017, pokud společnost obdrží od NRC kombinovanou licenci COL (výstavba a provoz). Zatím tomu nic nebrání, NRC vydala předběžné rozhodnutí o zahájení příprav již v roce 2009. Dle presidenta Obamy zde není co řešit, elektrárna každoročně sníží emise CO2 o 16 mil. tun ve srovnání s uhelnou. "Je to jako bychom vyřadili 3,5 mil. vozů z provozu na silnicích". Celkové náklady na výstavbu těchto dvou bloků, po tak dlouhé přestávce, se odhadují na 14 miliard USD.

Těsnostní zkoušky hermetické obálky JE Bushehr

Ruský dodavatel prvního jaderného bloku JE Bushehr v Iránu (VVER 1000, 915 MWe), Atomstroyexport, dokončil těsnostní zkoušky hermetické obálky LES (Leak-Tight Enclosure System) v této lokalitě. Jedná se o systém hermetických prostorů, které zabraňují úniku radioaktivních médií, v případě netěsností technologie I. okruhu, do životního prostředí. Systém také chrání primární zařízení proti vnějším vlivům. Jedná se o unikátní stavbu systému LES, který musel být vytvořen ruskými specialisty, když původní dodavatel Kraftwerk Union AG z Německa ukončil v roce 1979 výstavbu. Minulý měsíc proběhly úspěšně tlakové zkoušky II. okruhu. Irán plánuje v lokalitě Busher výstavbu dvou bloků, i když byla původně naplánovaná pro čtyři bloky.

Dva nové jaderné bloky v lokalitě JE Pakš

Maďarsko připravuje výstavbu dvou nových jaderných bloků v lokalitě JE Pakš. CEO JE Pakš, p. Janos Süli řekl na konferenci PIME v Budapešti dne 15.02.2010, že plánují uvést pátý blok JE Pakš do provozu v roce 2020 a šestý v roce 2025. Vyhlášení tendru na dva nové bloky se má uskutečnit v příštím roce 2011. Co se týká vlastnictví dvou nových bloků, tak plánují, že společnost Magyar Villamos Muvek Zrt. (MVM) bude vlastnit 51 % akcií a zbylých 49 % bude otevřeno pro zahraniční investory. Na stávajících blocích JE Pakš běží intensivní příprava LTO, která má prodloužit provoz bloků do následujících období: 1.blok do 2032, 2. blok do 2034, 3. blok do 2036 a 4. blok do 2037. Maďarský jaderný dozor HAEA zatím nevidí v plánovaném prodloužení životnosti zásadní překážky. Licence na prodloužení životnosti má být udělena v roce 2012. Výstavba nových jaderných bloků i prodloužení životnosti stávajících bloků má v maďarské společnosti i v parlamentě poměrně vysokou podporu.

Podpora rozvoje dodavatelského systému ve Velké Británii

Britská vláda oznámila, že kabinet schválil půjčku ve výši 80 mil. GBP (89 mil. euro), aby podpořili rozvoj dodavatelského řetězce pro civilní jadernou energetiku. V tomto případě se jedná o "strategickou státní intervenci" do společnosti Sheffield Forgemasters, na výstavbu výrobních zařízení na těžké výkovky pro nové jaderné elektrárny. Státní půjčka má být kombinovaná se soukromými investicemi, včetně další finanční podpory od firmy Westinghouse. Po dokončení tohoto projektu bude Sheffield Forgemasters jednou ze dvou firem na světě, které budou schopny vyrábět tyto nejtěžší výkovky, které slouží pro výrobu kritických komponentů pro nové JE (TNR, PG, KO). Ministr průmyslu V.B. p. Peter Mandelson řekl, že se zde nejedná pouze o pomoc jedné společnosti, ale o vyjádření podpory vlády V.B. investicím do civilní jaderné energetiky. V současné době je britský průmysl schopen vyrobit pouze 50 % zařízení pro nové JE. Tento podíl se však má změnit v nejbližších letech díky nové státní podpoře na cca 70 %.

Spolupráce Indie a Ruska v jaderné energetice

Indická vláda rozšiřuje spolupráci s Ruskem v jaderné energetice a schválila výstavbu dalších 4 reaktorových bloků VVER 1000 v lokalitě JE Kudankulam (3.- 6. RB) a další dva bloky v lokalitě Haripur v západním Belgánsku ve východní Indii. Ministerský předseda p. Manmohan Singh řekl dne 12.03.2010 po návštěvě ruského premiéra Vladimíra Putina, že projednali a schválili rámcový plán výstavby nových JE v Indii s ruskou účastí. V lokalitě JE Kudankulam se v současnosti dokončují dva nové bloky VVER 1000, které mají být spuštěny v září 2010 a březnu 2011.

První jaderná elektrárna v Izraeli

Izrael připravuje výstavbu své první jaderné elektrárny nejpozději do roku 2025. P. Uzi Landau, ministr pro infrastrukturu, to řekl v Paříži na energetické konferenci, že jeho země usiluje během příštích 10-15 let postavit a provozovat JE Generace III+. Konečné rozhodnutí o typu reaktoru a dodavateli technologie však zatím nebylo učiněno.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí