zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

07.05.2010
Energie
Ekologické vzdělání a výchova
Sanace, staré zátěže
Urbánní ekologie
Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

Inspirujte se i Vy na DobráPraxe.cz a pochlubte se s Vaším osvědčeným řešením.

2.a odpady, staré ekologické zátěže, ochrana a revitalizace půd

CHRUDIM: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti
Kompostování neboli separování biologického odpadu úspěšně vyzkoušelo celkem deset rodin
PROSTĚJOV: "Baterkiáda" (aneb sběr nepotřebných baterií)
Od roku 2006 bylo v rámci kampaně ke Dni země sesbíráno téměř 280 kg baterií!

2.b údržba zeleně a čistota veřejných a jiných ploch vč. řešení zvířat

STRAKONICE: Rozkvetlá okna Strakonic
Inspirativní přístup města ke zvelebování svého vnitřního prostředí, založený na aktivní podpoře, propagaci a osvětě pěstování okrasných rostlin.

2.e energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

LITOMĚŘICE: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Komplexní podpora města pro využivání OZE - kombinace solárních kolektorů, tepelných čerpadel a geotermální energie na ohřev vody a vytápění
MIKROREGION TELČSKO: Podpora rozvoje využívání biomasy na Telčsku
V rámci projektu se podařilo nakoupit 48 ukázkových kotlů a krbů na spalování biomasy, které byly umístěny v jednotlivých obcích mikroregionu.
ZLÍN: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice ve Zlíně)
Čistší produkci jako preventivní strategii pro efektivnější využívání zdrojů lze s úspěchem zavádět i ve zdravotnických zařízeních.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí
Zdravá energetika je dlouhodobým záměrem, který vychází z Plánu strategického rozvoje města a je podkladem pro územní plánování
HOSTĚTÍN: Veřejné osvětlení v obci (Modelový příklad dobré rekonstrukce)
Jak zkvalitnit veřejné osvětlení a zároveň šetřit elektřinou.
LETOVICE: Využití solárního systému k výrobě teplé úžitkové vody v objektu Domova důchodců Letovice
Projektovaný zisk ze solárních kolektorů je cca 51 500 KWh/ rok, což činí 76 % úspory celkové energie.
ZLATÉ HORY: Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště / Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky
FRÝDEK-MÍSTEK: Úspory energie ve školních budovách ZŠ a MŠ Jana Čapka 2555 a ZŠ a MŠ Naděje Škarabelova 562
Kromě snížení energetické náročnosti budov dojde ke zlepšení podmínek dětí navštěvujících školu.
ŠTERNBERK: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách
Realizace opatření vedoucích ke snížení tepelných ztrát na čtyřech budovách v majetku města.
ZLÍNSKÝ KRAJ: Územní energetická koncepce / Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC: On-line energetické manažerství v Brně - Novém Lískovci
Víte, jakou spotřebu energie má váš dům za rok na metr čtvereční vytápěné plochy?

2.f environmentální vzdělávání a osvěta (programy, akce a kampaně)

JILEMNICE: Škola udržitelného rozvoje v Jilemnici (2. stupeň)
Ekologická problematika jako jedno z průřezových témat, prostupující celoroční činností školy v oblasti výchovné a vzdělávací.
STRAKONICE: Ekologicko osvětový projekt "Rok stromu" a návazné aktivity Kulaté
razítko
Cílem projektu bylo zvýšení zájmu veřejnosti o životní prostředí prostřednictvím stromů. Podpora aktivit motivujících širokou veřejnost zapojit se aktivně do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostředí a veřejného života vůbec.
KLADNO: Návrh společenské odpovědnosti (CSR) v Základní škole a Mateřské škole Kladno, Doberská 323
Mikroregion DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Krásenské oslavy podzimu aneb Zasaď si svůj strom
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Systémový přístup k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště

2.h úpravy a revitalizace městských prostranství vč. regenerace sídlišť

KOPŘIVNICE: Regenerace velkého panelového sídliště
Regenerace se zaměřuje na vyřešení problému s nedostatkem parkovacích míst a revitalizací ploch veřejné zeleně
ŠTERNBERK: "PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN" - Regenerace a revitalizace městského centra Kulaté
razítko
Celková obnova, regenerace a revitalizace upadajícího jádra města v rámci městské památkové zóny.
TÁBOR: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města Kulaté
razítko
I na "pouhou křižovatku" je možno nazírat jako na estetický prvek, vypovídající o vztahu města k zeleni a životnímu prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí