zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke komplexní obnově elektrárny Prunéřov II

29.04.2010
Energie
EIA
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke komplexní obnově elektrárny Prunéřov II

Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo souhlasné stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. ke komplexní obnově tepelné elektrárny Prunéřov II. Realizace projektu podstatně sníží emise škodlivých látek, které ohrožují zdraví obyvatel ústeckého regionu. Podmínky vydání stanoviska současně zajišťují, že bude dosažena i nejvyšší možná ochrana klimatu.

"Jsem ráda, že proces posuzování vlivů komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II je již uzavřen. Byl veřejností hodně sledován a pro celý úřad složitý. Jsem přesvědčena, že podmínky obsažené v tomto stanovisku přispějí k lepšímu ovzduší pro obyvatele ústeckého regionu," řekla ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Do roku 2035

Zásadním východiskem pro vydání takového stanoviska je fakt, že projekt splnil všechny formální a věcné náležitosti a významně zlepší kvalitu ovzduší pro obyvatele ústeckého regionu, neboť dojde k podstatnému snížení emisí znečišťujících látek. Ve srovnání s provozem stávajících bloků bude elektrárna Prunéřov po komplexní obnově vypouštět o 32 % méně emisí oxidu siřičitého (SO2), o 26 % méně oxidů dusíku (NOX) a o 41 % méně tuhých znečišťujících látek (za dobu životnosti elektrárny do roku 2035).

Proces začal před dvěma roky

Proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí (tzv. proces EIA) byl zahájen v červnu roku 2008. Vydání souhlasného stanoviska v zásadní podobě připravil Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP v prosinci roku 2009. Ministerstvo si poté vyžádalo jako nadstandardní doplnění i nezávislý posudek mezinárodní konzultační společnosti DNV.

Nová ministryně životního prostředí Rut Bízková po svém nástupu do funkce prozkoumala formální správnost celého procesu a navrženého stanoviska. V zájmu posouzení jeho relevantnosti se rovněž setkala se zástupci místní samosprávy z měst a obcí v okolí Prunéřova, s reprezentanty odborových svazů, s klimatologem RNDr. Janem Pretelem, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu, i se zástupci ekologických organizací Hnutí Duha a Ekologický právní servis.

Souhlasné stanovisko, které dnes odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP vydal, zohledňuje všechny informace shromážděné během procesu EIA. Správnost procesu EIA potvrdila i nezávislá studie mezinárodní konzultační společnosti DNV.[1] Celkový vliv realizace záměru na životní prostředí a na zdraví obyvatel bude tedy při splnění všech podmínek stanoviska z lokálního i globálního hlediska nejlepším možným řešením pro životní prostředí a zdraví lidí.[2]

Poznámky:

[1] Studie konzultační společnosti DNV konstatovala, že navrhovaný projekt splňuje většinu požadavků na použití nejlepších dostupných technik. Našla jen dvě odchylky.

V prvním případě šlo o to, že navrhovaný záměr má mít účinnost 40 %, tedy méně než 42 %, která by odpovídala využití nejlepších dostupných technik. Navrhovaná technika s účinností 40 % způsobí, že elektrárna ročně vyprodukuje o 205 082 tun oxidu uhličitého (CO2) více. Tento plyn nemá bezprostřední vliv na lidské zdraví, avšak patří mezi tzv. skleníkové plyny, které ovlivňují zemské klima. Ministerstvo tedy zařadilo do podmínek, v rámci nichž je kladné stanovisko vydáno, i požadavek na to, aby elektrárenská společnost ČEZ snížila produkci oxidu uhličitého o toto množství dalšími opatřeními, např. zvýšením energetické efektivnosti v jiných svých provozech. Toto snížení musí být uskutečněno nad rámec jiných zákonem daných požadavků. Tímto způsobem bude fakticky dosaženo celkově stejné bilance v emisích CO2.

Druhou odchylkou akcentovou konzultační společností DNV byl fakt, že navrhovaný projekt měl stanoven emisní limit pro oxid uhelnatý (CO) ve výši 250 mg/m3, zatímco nejlepší dostupné techniky nepřekročí limit 200 mg/m3. Ve vydaném stanovisku EIA je přísnější limit 200 mg/m3 vyžadován.

[2] Stanovisko EIA je odborným podkladem, který musí mít povolující úřad (v tomto případě stavební a krajský úřad) k dispozici jako podklad pro své rozhodování. Stanovisko EIA není rozhodnutím o realizaci či nerealizaci záměru.

Prezentaci z tiskové konference si můžete stáhnout zde:

A zvukový záznam konference najdete zde:

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí