zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky anket "Ropák 2009" a "Zelená perla 2009"

01.05.2010
Obecné
Výsledky anket  Ropák 2009  a  Zelená perla 2009

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály "Spolku krušnohorských ropáků", z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 18. ročníku ankety "Ropák roku" o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 15. ročníku ankety "Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2009 získal

1) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu - Česká republika
(245 bodů)
- za předložení návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce zahrnující prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, ačkoliv to odmítá 72 % obyvatel státu, rozšíření těžby uranu, ačkoliv odstranění škod z té předchozí má stát 60 miliard korun, zahájení těžby uhlí v Beskydech, rozšíření výroby elektřiny z jaderných elektráren, pokračování čistého vývozu elektřiny a redukce emisí oxidu uhličitého do roku 2050 jen o 30 %, ačkoliv by to mělo být kolem 80 %.

Zelenou perlu 2009 získal

1) Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje (ČSSD) (165 bodů)
"Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se ta kultura tady trošičku zvedla."
z rozhovoru pod názvem Obrat v Ústí, koalici nevadí bourání obcí kvůli uhlí
aktualne.centrum.cz, 22. 10. 2009


V anketě Ropák 2009 se na dalších dvou místech umístili:

2) Dr. Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s. - Ústecký kraj (207 bodů)
- za neutuchající úsilí učinit z České republiky uhelný skanzen na úkor zdraví Severočechů, neboť v době rekordních zisků za vývoz elektřiny firma prosazuje modernizaci největší hnědouhelné elektrárny Prunéřov II jen pro čistou energetickou účinnost 39 %, přestože nejlepší dostupné techniky umožňují získat účinnost nejméně 42 %, takže dalších třicet let by se do ovzduší zbytečně dostaly vyšší emise znečišťujících látek a skleníkových plynů - asi o 205 tisíc tun ročně více.

3) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky - Jihočeský kraj a Česká republika (180 bodů)
- za podporu kácení kůrovcem napadených stromů kdekoliv v Národním parku Šumava a jejich odvoz bez ohledu na to, že v 1. zónách parku nejde o hospodářské lesy a že cílem je zachování přírodních procesů.
- za odmítnutí schválené novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, která podobně jako v jiných zemích Evropské unie umožní českým občanům soudně napadnout stanoviska na ochranu životního prostřed, pokud budou mít podezření, že byla vydána nezákonně, čímž se může zlepšit kvalita těchto stanovisek a zvýšit zájem občanů účastnit se rozhodování o mnohých stavbách,
- za pokračující bagatelizaci rizik globální změny klimatu po celém světě, která je vyvolaná také antropogenními emisemi skleníkových plynů, a za aktivisticko-mediální přístup k tomuto tématu např. svou knihou Modrá planeta v ohrožení, která navazuje na knihu Modrá, nikoli zelená planeta (2007),
- za propagaci nákupu klasických žárovek do zásoby namísto nových nízkoenergetických zářivek.

V anketě Zelená perla 2009 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Jiří Janeček, poslanec PS P ČR a radní Magistrátu hlavního města Prahy (ODS) (162 bodů)
"Já jsem se tam byl podívat, protože když o tom budu hlasovat... Myslím si, že ta lokalita je nádherná. Myslím si, že aby tam byl jenom les, že je to škoda."
z reportáže Reportéři ČT pod názvem Golfové hřiště v Klánovicích
www.ceskatelevize.cz (cca 27. minuta), 29. 6. 2009

2) Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod ČR (162 bodů)
"Pitná voda z vodovodu je především určena k jiným účelům než k přímému pití."
z rozhovoru pod názvem Balené minerální vody mají jasné výhody
Právo, 30. 9. 2009


Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 30. 4. 2010:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2009

4) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) - Jihočeský kraj (134 bodů)
- za hrozbu vyhlásit v Národním parku Šumava výjimečný stav, kterým by krajský úřad mohl zabránit dalšímu masivnímu a nebezpečnému šíření kůrovce kdekoliv, kde to uzná za vhodné i bez ohledu na názory vedení parku, přičemž by mohl vyhlásit i kácení, pokud by měl kůrovec ohrozit velké plochy lesa,
- za snahu vybudovat lanovku pro lyžaře z Nové Pece v Národním parku Šumava na rakouský Hochficht, ačkoliv hrozí riziko rozvrácení vzácných ekosystémů a skoro tři čtvrtiny Jihočechů dává v parku přednost ochraně přírody před škodlivými projekty, přitom by se mohlo pro turisty zvážit rozšíření stávající příjezdové silnice a zavedení ekobusů.

5) Ing. Petr Kulda, jednatel firmy S T A K O společnost s ručením omezeným - Královéhradecký kraj (129 bodů)
- za zodpovědnost při zavezení zimovišť obojživelníků a plazů na části lokality Na Plachtě v Hradci Králové cca tisíci tunami stavební suti, v níž bylo asi dvě stě tun nebezpečného odpadu, přestože celá lokalita s vysokou biologickou hodnotou je biotopem více než tří tisíc druhů organismů, z toho nejméně stovky druhů zvláště chráněných, přičemž právě tato zimoviště nejsou zcela chráněna jako přírodní památka, takže mohou být kdykoliv podle územního plánu zničena výstavbou - navezení odpadu se shodou okolností časově krylo se zahájením přírodovědných průzkumů, které by měly být podkladem pro rozhodnutí o změně využití a přísnější ochraně tohoto území.

6) Ing. Ludmila Foltýnková, vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny Magistrátu města Brna - Jihomoravský kraj (100 bodů)
- za vydání rozhodnutí potvrzující vykácet 400 kusů borovic v Brně-Líšni v době, kdy Krajský soud v Brně zrušil územní rozhodnutí pro stavbu ubytoven a bytových domů pro rozpor s územním plánem Brna, přičemž rozhodnutí na základě požadavku firmy QARY, s. r. o. urychlit přípravu stavby umožňuje kácet stromy kdykoliv, čímž se svévolně změnila původní podmínka o kácení jen od poloviny října do konce března - stromy byly do tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí vykáceny a spor řeší soud.

7) Pavel Tykač, spolumajitel Czech Coal Group - Ústecký kraj (90 bodů)
- za snahu o prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, čímž by se pokračovalo s likvidací zbytku zachovalé krajiny.

8) Ing. Zdeněk Havelka, předseda představenstva CPI Park Žďárek, a. s. Praha - Ústecký kraj (85 bodů)
- za zodpovědnost při nezákonné likvidaci zvláště chráněných druhů živočichů zoráním a navezením močůvky na plochy, které se u dálnice D8 blízko Ústí nad Labem mají stát velkým logistickým areálem s 12 obřími halami, neboť řešení škodlivosti dopadů tohoto záměru na tyto živočichové bránilo rychlé přípravě.

9) Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ústecký kraj (68 bodů)
- za vydání rozhodnutí, kterým z důvodu údajné podjatosti znemožnil stavebnímu úřadu v Trmicích rozhodnout o černých stavbách na pozemku Patrika Oulického v Moravanech na území CHKO České středohoří, který si bez ohlášení rozsáhle zmodernizoval své sídlo, čímž mimo zastavěnou část obce negativně zasáhl do urbanisticky a architektonicky zachovaného vesnického prostředí, takže o těchto stavbách bude rozhodovat nepodjatý krajský úřad,
- za vydání rozhodnutí, kterým z důvodu údajné podjatosti znemožnil stavebnímu úřadu v Trmicích rozhodnout o stížnostech občanů na obtěžující hluk a zápach ze zkušebního provozu lihovaru ve městě, přičemž za podjaté označil i starostku města, přestože má právě povinnost hájit zájmy občanů, takže o provozování lihovaru má rozhodnout nepodjatý Městský úřad v Teplicích; lihovar firmy PLP a. s. obdržel za zápach při zkušením provozu pokutu 2,5 miliónů korun.

10) Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města Šlapanice u Brna (KDU-ČSL) - Jihomoravský kraj (65 bodů)
- za podíl při prosazování obří průmyslové zóny CT Park Brno South v těsné blízkosti města na velmi úrodné zemědělské půdě, která by mohla být se svými 170 hektary téměř dvakrát větší než je zastavěná část města.

11) Jaromír Dostál, předseda představenstva firmy MORAS akciová společnost - Pardubický kraj (53 bodů)
- za záměr navýšit počet brojlerů ve velkochovu v Moravanech o 70 % na 117 tisíc kusů jejich umístěním do stávajících hal a nikoliv výstavbou nových, takže by mohlo dojít k porušení vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavbu pro zemědělství, která stanovuje maximální hustotu zástavu brojlerů 15 ks/m2 nebo 34 kg živé hmotnosti/m2.

12) Mgr. Tomáš Drápela, generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a. s. - Plzeňský kraj (46 bodů)
- za vytrvalou snahu vybudovat velkokapacitní spalovnu odpadu v Chotíkově u Plzně za cca 2,5 miliardy korun s roční kapacitou 60-100 tisíc tun odpadu, ačkoli v kraji takové množství odpadů ani nevzniká a jeho dovážení z jiných částí ČR nebo ze zahraničí by vážně ohrožovalo životní prostředí v okolí jako je zvýšení dopravních intenzit s hlukem a emisemi a znesnadnění vzniku efektivního systému sběru a recyklace odpadů.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2009

3) Cyril Svoboda, poslanec PS P ČR a ministr pro místní rozvoj (KDU-ČSL) (143 bodů)
"Zvíře je věcí a nemá smysl tvrdit, že zvíře věcí není."
z rozhovoru ve Zprávách TV Prima
TV PRIMA, 27. 4. 2009

4) Jiří Hanzlíček, bývalý ekologický poradce ministrů průmyslu (104 bodů)
"Paradoxem je, že sdělovací prostředky nás přesvědčují o katastrofických scénářích nárůstu teplot, a u nás se zatepluje."
(reakce na článek Šéfové průmyslu napadli program zateplování)
z dopisu pod názvem Ideologie biomasy
E15, 29. 4. 2009

5) Martin Langmajer, radní Magistrátu hlavního města Prahy (ODS) (98 bodů)
"Já nemám vůbec žádný problém s tím, když se znehodnotí zemědělská půda, protože v Praze nemá co dělat."
z článku Martin Langmajer: Nový územní plán Prahy bude nejdřív za rok
http://www.e15.cz/nazory/rozhovory/martin-langmajer-novy-uzemni-plan-prahy-bude-nejdriv-za-rok,
23. 10. 2009

6) Gustáv Slamečka, ministr dopravy (85 bodů)
"Osobně jsem na vládě říkal, že není problém mít chráněná území, ale problém je, kde jsou chráněná. A to bohužel, když se podíváme na ty oblasti a porovnáme si to s těmi plány infrastruktury, tak mnohokrát vidíme, že se nám to jakoby náhodou kryje."
ze sborníku ze semináře Cenová politika výstavby dálnic, 24. 11. 2009

7) Kateřina Jacques, poslankyně PS P ČR (SZ) (77 bodů)
"Biomasa to je bioodpad, který se zpracovává do biomasy."
jedna z odpovědí v pořadu Uvolněte se, prosím
Česká televize 1, http://www.youtube.com/watch?v=rrCtXmpheD8&feature=related nebo (celý pořad) http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idp=10266784042&day=1271973600&time=21:35&ch=1&vso=video&idec=209%20522%2016180/0013&rok=2009#dil209%20522%2016180/0013, 3. 4. 2009


8) Václav Klaus, prezident ČR (71 bodů)
"Je zřejmé, že ekologisté nechtějí změnit klima. Chtějí změnit nás a naše chování. Přejí si nás kontrolovat a ovládat."
z článku Modrá planeta je v ohrožení, bojí se prezident Klaus
www.novinky.cz, 28. 8. 2009

9) Václav Klaus, prezident ČR (65 bodů)
"Nemyslím, že je nějaké oteplování klimatu. Nevidím žádná statistická data, která by to dokazovala."
(názor, který zazněl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu)
z článku Klaus: Oteplování neexistuje. Je mi líto, že to Al Gore nechce slyšet
domaci.ihned.cz, 31. 1. 2009

10) Martin Říman, poslanec PS P ČR a ministr průmyslu a obchodu (ODS) (59 bodů)
"My si samozřejmě velmi pevně a přesvědčivě myslíme, že globální oteplování je pitomost."
z rozhovoru pod názvem Nenecháme ze sebe dělat extremisty
hn.ihned.cz, 6. 2. 2009

10) Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) (59 bodů)
"Jsem připraven se připoutat nikoliv k bagru či jeřábu, ale k postelím a psacím stolům všech troublemakerů."
(odpověď na kritiku, že se ve výstavbě části pražského tunelu Blanka nezákonně pokračuje bez stavebního povolení zrušeného soudem)
z článku Bém: Kvůli tunelu Blanka se klidně připoutám k psacímu stolu
www.novinky.cz, 28. 8. 2009

11) Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) (52 bodů)
"Vyhlášení výjimečného stavu by nám pak dalo právo, abychom proti této katastrofě zasahovali podle našeho uvážení a mínění odborníků, a nikoliv jen správců parku a ministerstva životního prostředí."
z rozhovoru pod názvem Kůrovcová kalamita je jako povodeň
Lidové noviny, 28. 8. 2009

12) Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora Hradce Králové (ODS) (37 bodů)
"Město si vybudovali lidé pro lidi a nad jejich zájem nelze postavit nic jiného, ani zájem žáby nebo brouka. Někdy bohužel musíme kácet i přes nevoli občanů a protesty pseudoodborníků, aby nám nakonec všechny ty stromy nepopadaly na hlavu."
z článku Příliš drahý zlatohlávek
Zpravodaj Statutárního města Hradec Králové, 5. 8. 2009

13) Michal Jančařík, moderátor TV NOVA (29 bodů)
"Že někde někdy může bouchnout atomová elektrárna, to se může stát, ale riziko atomových elektráren je pořád menší než smrt zadušením pro všechny."
(z odpovědi na otázku, zda vás v krajině ruší obrovské chladící věže jaderné elektrárny či se jich bojíte)
z článku Podle Michala Jančaříka dovolenou neplánujte
Temelínky č. 2/2009

14) Otto Vaďura, jednatel firmy APH-rybníky, s. r. o. Břeclav (28 bodů)
"Naším hlavním programovým bodem je, že příroda má sloužit lidem, ne lidé přírodě."
(jeden z hlavních cílů nové politické strany)
z článku Vyloučený Vaďura založí novou stranu
breclavsky.denik.cz, 9. 3. 2009

15) Jan Tihlařík, starosta Moravského Písku (ČSSD) (26 bodů)
"Lelek kozodoj, co tam má být, se odstěhuje tam, kde bude potřeba - tak jako se odstěhovala koliha kvůli Strážnici."
z reportáže Na stavbu R55 jsou peníze, ale zastavili ji chránění ptáci
www.ct24.cz, 25. 8. 2009

16) Tomáš Jirsa, senátor Senátu P ČR a starosta Hluboké nad Vltavou (ODS) (25 bodů)
"Podporují-li pánové Miko, Bursík, Ambrozek a Moldan současné těžby na Šumavě, nelze je oprávněně nazvat jinak než agenty těžařské lobby."
(reakce na článek Na Šumavě za pět set let)
z dopisu pod názvem Šumavu ovládli těžaři dřeva
Lidové noviny, 28. 8. 2009

Poděkování za podporu akce patří:
Nadaci Veronica (http://nadace.veronica.cz), kavárně Trojka (http://www.3trojka.cz)
a Vegalite - vegetariánské restauraci (http://www.vegalite.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí