zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na KONFERENCi UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A CESTOVNÍ RUCH

12.05.2010
Zemědělství
Ekologická dovolená, cestování
Pozvánka na KONFERENCi UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A CESTOVNÍ RUCH

Konference "Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch" je určena zemědělcům, pracovníkům obcí, svazkům obcí, podnikatelům, ale i pracovníkům neziskových a zájmových organizacím, které se aktivně podílejí na udržení rozvoje českého venkova.

Český venkov se neustále potýká s problémy, jako je vysoká nezaměstnanost, neatraktivnost pro mladé rodiny s dětmi a v neposlední řadě neatraktivnost pro turisty. Aby se tato skutečnost změnila, musí být vytvořeny na venkově lepší a atraktivnější podmínky.
Cílem konference je přispět ke zvýšení informovanosti osob působících v oblasti cestovního ruchu, pracovníků veřejné správy, svazků obcí i dalších o problematice obnovy a rozvoje vesnic, venkovském cestovním ruchu a o možnostech získávání dotací na tyto aktivity a k výměně zkušeností mezi zástupci jednotlivých regionů.
Konference se bude věnovat jak problematice udržitelnému rozvoji venkova na úrovni státu a regionů, tak i venkovskému cestovního ruchu z pohledu podnikatele. V rámci programu konference bude zařazena exkurze.
Konference "Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch" je určena zemědělcům, pracovníkům obcí, svazkům obcí, podnikatelům, ale i pracovníkům neziskových a zájmových organizacím, které se aktivně podílejí na udržení rozvoje českého venkova. Účast na konferenci je zdarma.

PROGRAM KONFERENCE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A CESTOVNÍ RUCH

16. června 2010

Úvod do problematiky udržitelného rozvoje venkova

8:00-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:20 Celostátní síť pro rozvoj venkova ČR
9:25-9:45 Národní podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v gesci MMR
9:50-10:10 Národní síť MAS v kontextu rozvoje venkova

Organizace rozvoje venkova na úrovni krajů a regionů

10:15-10:35 Program SROP v regionu Střední Morava se zaměřením na rozvoj a obnovu venkova
10:40-10:55 Přestávka
10:55-11:15 Výsledky čerpání z grantových schémat ve Zlínském kraji - programy na podporu obnovy venkova
11:20-11:40 Projekty - Informační centrum Zvonice Soláň a Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni
11:45-12:05 Výsledky čerpání z grantových schémat v Olomouckém kraji - programy na podporu obnovy venkova
12:10-12:30 Příklad dobré praxe "Centrum sportu a zábavy Vikýřovice"
12:35-12:55 Podpora rozvoje venkova - Vesnice roku 2009
13:00-13:50 Oběd
13:50-14:10 Možnosti spolupráce soukromého a veřejného sektoru při rozvoji venkovského cestovního ruchu
14:15-14:35 Možnosti čerpání finančních prostředků - Program rozvoje venkova - III. 2.1 Opatření ke zlepšování kvality života ve venkovských sídlech
14:40-15:00 Oprava místních komunikací, prostranství a veřejná zeleň v obci Mohelnice

Venkovský cestovní ruch

Úvod do problematiky venkovského cestovního ruchu
15:05-15:25 Legislativní rámec podnikání ve venkovském cestovním ruchu
15:30-15:50 Vesnická turistika, agroturistika, ekoturistika, cykloturistika
15:55-16:15 Současný stav a rozvoj venkovského cestovního ruchu v ČR a v zahraničí

Podnikání ve venkovském cestovním ruchu

16:20:16:40 Podnikání ve venkovském cestovním ruchu (podnikatelský záměr, ekonomické, sociální a environmentální přínosy a rizika)
16:45-17:05 Služby pro účastníky venkovského cestovního ruchu a agroturistiky
17:30-18:30 Exkurze do Informačního centra Zvonice Soláň
19:00-20:00 Přejezd do hotelu Vista v Ostravě

17. června 2010

8:00 Odjezd na exkurzi
8:30-10:00 Hornické muzeum OKD Ostrava - podzemní expozice důl Anselm
11:00 Pokračování odborného programu v hotelu Relax
11:00-11:20 Marketing venkovského cestovního ruchu
11:25-11:45 Kvalita poskytovaných služeb ve venkovském cestovním ruchu
11:50-12:10 Národní systém certifikace ekologicky šetrných služeb v CR
12:15-12:35 Možnosti čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova - III. 1.3 Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
12:40-13:00 Příklad dobré praxe "Agroturistické centrum Haná - Jízdárna"
13:05-13:15 Diskuse
13:15-14:30 Oběd

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

Bc. Alena Pecinová
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.
Masarykovo nám. 58
537 01 Chrudim IV

Mobil: 606 730 325
Mobil: 725 559 928
alena.pecinova@cistapriroda.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí