zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na odborný seminář AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

10.05.2010
Ovzduší
Legislativa
Pozvánka na odborný seminář AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou  informaci o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší.

čtvrtek 13. května 2010
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší. Budou uvedeny a komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k legislativě k datu konání. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

8 30 - 900 Prezence, zahájení
9 00 - 1530 Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

Předpisy v ochraně ovzduší - novinky z let 2009 a 2010
JUDr. Ing. Emil Rudolf - ředitel odboru výkonu státní správy VI, MŽP Hradec Králové

Ochrana ovzduší v praxi
- Platná legislativa ochrany ovzduší
- Základní informace - zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v kompletním znění všech novel a změn a výklady k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
- Věstník MŽP č. 2/2008 a další
- Prováděcí předpisy, novely a novinky legislativy ochrany ovzduší
- Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
- Emisní limity a podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší
- Autorizované měření emisí na všech výstupech do ovzduší. Měření škodlivin, zápachu
a tmavosti kouře
- Stanovení emisí dle emisních faktorů nebo bilancí VOC
- Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
- Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
- Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky
- Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů - agenda látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a ochrana klimatického systému Země
Ing. Zbyněk Krayzel

Hlášení do informačního systému ISPOP
- Agenda Oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší - malé, střední, velké a zvlášť velké zdroje a souvislosti se zákonem č. 25/2008 Sb. a integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
- Integrovaný registr znečišťování ovzduší (IRZ, E-PRTR, ISPOP)
Ing. Marcela Skříčková - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové

Zkušenosti ČIŽP z kontrolní činností v oblasti ochrany ovzduší

Ing. Soňa Staňková - ČIŽP OI Hradec Králové

ÚČASTNICKÝ POPLATEK činí celkem 1 650,- Kč (včetně 20 % DPH)
a obsahuje:
- vložné za osobu včetně pracovních materiálů a drobné občerstvení.
Účastníci semináře obdrží dárek v podobě reklamního hrnku.

KONTAKTNÍ OSOBY
Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
e-mail: marketing@empla.cz
tel.: 495 218 875
Pozvánku včetně přihlášky naleznete na
www.empla.cz (na Úvodní straně dole v Novinkách, seminářích)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí