zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Politici: Budoucnost mají jádro a bio odpad

13.05.2010
Politika
Politici: Budoucnost mají jádro a bio odpad

ODS chce, aby občanská sdružení nemohla tak snadno blokovat stavby. Strany zdůrazňují, že Češi se musejí naučit lépe využívat odpad.

Před minulými volbami se politické strany zhlédly v ekologii. Jak rostly preference zelených, životní prostředí zajímalo víc a víc také občanské a sociální demokraty. ČSSD kvůli tomu dokonce na poslední chvíli sepsala zvláštní programový dodatek.

Letos už se však ekologie, hlavně v důsledku ekonomické recese, zase skví tam, kde byla vždy před rokem 2006 - skryta v pár odstavcích ve druhé polovině barevných předvolebních brožurek.

Jeden závěr z nich lze ale vyvodit s jistotou: ať bude skládat koalici kdokoli, Martin Roman, šéf polostátního elektrárenského kolosu ČEZ, se nemusí bát, že by mu politici zakázali pokračovat v dostavbě Temelína.

Na jaderné energetice se totiž všichni shodnou - je to čistá technologie, bez emisí, a tak je třeba ji podporovat.

Co s vyhořelým palivem? "Vyřešení palivového cyklu a využití vyhořelého paliva jako paliva pro novou generaci reaktorů považujeme za velkou výzvu pro evropský výzkum a vývoj," píše se v programu ODS. Jiné strany s výjimkou zelených se nad tímto rizikem nepozastavují vůbec.

Za lepší ovzduší

"Téma číslo 1" posledních let, klimatické změny, dostalo rozsáhlejší prostor jen u zelených, kteří připomínají krach summitu OSN v Kodani.

ODS, lidovci, TOP 09 berou klimatické změny s rezervou, obzvlášť patrné to je u občanských demokratů. "Česká republika nemůže v globálním měřítku případnou klimatickou změnu ovlivnit," začíná odstavec na straně 40 se zarážkou Klimatické změny. Nejlepší, co vláda může podle ODS dělat, je připravit se na jevy, které změny počasí způsobují, tedy na povodně, sucha, eroze půdy.

Sociální demokraté pak opakují po vzoru EU, že "vytvoří legislativní předpoklady pro to, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek minimálně o 50 % do roku 2050".

Že se něco bude dít se znečištěným ovzduším, dávají však tušit všechny programy. A není to jen opakováním frází o elektromobilech. Velkým problémem jsou totiž odpady, především pak jejich (ne)využívání. Zatímco v Německu stojí několik tisíc bioplynových elektráren, jež zpracovávají mimo jiné zbytky jídla z domácností, v Česku takových zařízení existuje jenom pár. "To, co lze znovu využít, bychom měli znovu použít," naznačuje ODS. Podobně hovoří zelení.

ČSSD chce zase kvůli domácímu pálení plastů a gum novelizovat zákon o ochraně ovzduší. TOP 09, zelení a lidovci také slibují větší důraz na třídění.

Zavřená centra

Jinak je ale právě na environmentální části programu nejlépe vidět, jak vzdálení jsou si zelení a občanští demokraté. Ti by totiž kromě posilování atomové energie také rádi více stavěli silnice. Proto chtějí omezit vliv velkých občanských sdružení - klíčového zázemí zelených - při různých správních řízeních. "Chceme je zrovnoprávnit s místními sdruženími. Aby se nestávalo, že místní nemají se stavbou už žádný problém, ale blokuje to někdo jiný kvůli právním chybám," říká spolutvůrce programu ODS Miloš Gregar. Zaměřit by se ODS chtěla i na budování obchvatů měst.

Společnou řeč by v tomto bodu konzervativci mohli najít se socialisty, kteří navíc slibují zavedení mýtného pro vjezd do center obcí. ODS v Praze o něčem takovém několik let hovoří, magistrát už za různé studie zpoplatnění vjezdu do středu metropole zaplatil desítky milionů. Odstartovat systém však podle primátora Pavla Béma, budoucího poslance, není možné kvůli nedostatečné legislativě.

A soudě podle programů většiny partají, letošní volby by měli s napětím vyhlížet prodejci ekologických aut. "Snížíme znečištění z dopravy zvýhodněním nákupu aut na alternativní pohon," slibují například sociální demokraté. Jejich experti už na podzim jednali s dovozcem fordů Antonínem Charouzem o možné spolupráci.

Jak myslí strany na životní prostředí a ekologii

ODS

- Stavět obchvaty obcí, které vyvedou tranzitní dopravu z center měst a sníží tak zátěž ovzduší emisemi
- Výroba jaderné energie je ekologicky čistá. V Česku se také má více podporovat těžba uranové rudy
- Boj s oteplováním nesmí zdražit ekonomiku. Česko se má spíš připravit na povodně a sucho, které jev přináší
- Živnostníci a firmy budou nově odvádět DPH jen ze zaplacených faktur. Nikoli z faktur, které vystaví odběratelům

ČSSD

- Bude ubývat vody. ČSSD chce vyhlásit program na podporu stavění rybníků a retenčních nádrží
- Snížit emise skleníkových plynů o 50 procent za 40 let. Například zavedením mýta pro vjezd do měst
- Novelizovat zákon o ochraně ovzduší a lidem zakázat spalování nedovolených paliv v kamnech
- Co nejvíce snížit povodňová rizika. Zásahy v krajině mají pomoci také zadržet vodu pro období sucha

KDU-ČSL

- Přijmout zákony, které zabezpečí snižování emisí. Například rozvíjením jaderné energetiky
- Zachovat těžební limity v severních Čechách a zastavit úsilí o těžbu uhlí na Moravě v Beskydech
- Zrušit plány na vodní kanál Dunaj - Odra - Labe. Zrušení stavebních uzávěr pomůže rozvoji měst na tocích
- Zasadit se o přijetí takových zákonů, které pomohou čistějšímu způsobu vytápění v českých městech a obcích

TOP 09

- Uplatnit programy pro stavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích
- Ovzduší chránit podporou hromadné dopravy, budováním záchytných parkovišť a obchvatů měst
- Sázet smíšené lesy, které lépe odolávají přírodním kalamitám, jako je přemnožení kůrovce či vichřice
- Zabránit úbytku zemědělských ploch a rozšiřování skladových hal do krajiny podporou brownfields

Strana zelených

- Vytvořit 70 tisíc "zelených" míst v energetice, v zateplování, recyklaci odpadů či školství
- Ponechat stávající podíl akcií společnosti ČEZ v majetku státu. Firmu transformovat
- Při prodlužování životnosti stávajících uhelných elektráren používat nejmodernější technologie
- Sazba silniční daně má být odvislá od spotřeby auta. Pomůže to osvobození se od závislosti na ropě

Věci veřejné

- Snížit zákonné limity pro přípustné lokální koncentrace emisí. Stanovit lokality s nízkými emisemi
- Znevýhodnit zábory a likvidaci kvalitní zemědělské půdy novelou zákona o půdním fondu
- Větší vstřícnost státu v náhradách škod způsobených výskytem chráněných zvířat a rostlin
- Využívat více fondy EU na stavby čistíren odpadních vod a úpravy řek, které omezí následky povodní

KSČM

- Zvýšit stabilitu ekosystémů a zajistit nárůst četnosti populací chráněných druhů rostlin a zvířat
- Vypracovat koncepci rozvoje zemědělství, pomůže to zachovat příznivé podmínky životního prostředí
- Podporovat průmysl, který zpracovává a využívá odpady na úkor budování spaloven
- Uchovat přírodní bohatství v jeho rozmanitosti při zajištění udržitelného rozvoje

AUTOR: Luboš Kreč
AUTOR: Petr Weikert
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí