zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Genetické zdroje rostlin - biologická bezpečnost a rizika genetické eroze

14.05.2010
GMO
Pozvánka na seminář Genetické zdroje rostlin - biologická bezpečnost a rizika genetické eroze

Uskuteční se v rámci projektu UNEP/GEF "Podpora opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České republice"

Pořádá
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Projekt UNEP/GEF
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 10. června, od 10 hodin
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Zasedací místnost 959

Odborný garant: Ing. Milena Roudná,CSc., koordinátorka projektu UNEP/GEF,
Ministerstvo životního prostředí
telefon: 267 122 769, mail: milena.roudna@mzp.cz

Organizační garant: Ing. Libuše Deylová ,Český spolek pro péči o životní prostředí
telefon : 221 082 365, 736 414 463,
mail: cspzp@csvts.cz , libuse.deylova@volny.cz

PROGRAM

9.30 Prezence
10.00 Zahájení (L. Deylová, Český spolek pro péči o životní prostředí)
10.15 Prezentace a diskuse:

Biologická bezpečnost a její význam
o Definice, mezinárodní smlouvy a spolupráce
(M. Roudná, koordinátorka projektu UNEP/GEF)
o Využívání geneticky modifikovaných organismů a potencionální rizika, informování veřejnosti
(Z. Doubková, H. Jiráková, Ministerstvo životního prostředí)

Odpovědnost za škody spojené s preshraničním pohybem živých modifikovaných organismů
(E. Tošovská, Národohospodářský ústav AV ČR)

Biologická bezpečnost a rizika pro genetické zdroje a agro-ekosystémy
(L. Dotlačil, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
Genetické zdroje a rizika jejich uchování, genetická rozmanitost plodin a odrůd, rizika genetické eroze a ztráty genetické diversity, rizika v důsledku klimatických změn

Genetické zdroje zemědělských plodin
o Stav genofondů v ČR (Z. Stehno, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
Význam, problémy a specifická rizika, metody konzervace a jejich bezpečnost, management kolekcí a monitoring rizik
o Dostupnost a využívání genetických zdrojů zemědělských plodin
(I. Faberová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
Podmínky dostupnosti, úloha informačních systémů a systémy včasného varování, omezení dostupnosti genetických zdrojů v důsledku rizik, aktuální stav v českých kolekcích

Genetické zdroje lesních dřevin
(J. Malá, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)
Stav v ČR, význam, specifická rizika a jejich monitoring, metody konzervace a jejich bezpečnost

Sbírky botanických zahrad a arboret
(J. Dobrý, konzultant, M. Roudná)
Stav v ČR, význam, specifická rizika, význam cenných jedinců jako zdrojů informace

Závěrečná diskuse

Předpokládané ukončení semináře ve 14 hodin.

Účastnický poplatek:
členové ČSPŽP: 150 Kč, nečlenové ČSPŽP: 250 Kč, nevýdělečně činní (studenti aj.) : 50 Kč

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí