zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Školy v Srní získaly 750 tisíc korun na ekologické topení

20.05.2010
Energie
Školy v Srní získaly 750 tisíc korun na ekologické topení

Druhý nejvyšší příspěvek z Fondu Zelené energie v hodnotě 750 000 Kč získala šumavská obec Srní na instalaci tepelných čerpadel v místní základní a mateřské škole.

Rada Zelené energie letos z došlých 113 vybrala 12 projektů, jejichž autorům poskytla grant v celkové hodnotě 5,6 milionů korun.
Změnou zdroje vytápění tak radnice v Srní ušetří významnou částku, kterou by jinak musela za teplo ve školách zaplatit. Kvůli šumavskému podnebí se zde musí topit minimálně 9 měsíců v roce. Toto řešení je vhodné i z hlediska ochrany přírody v lokalitě národního parku.
Symbolické šeky dnes v Praze předali ředitel prodeje Strategickým zákazníkům ČEZ Prodej s.r.o Roman Klement, člen Rady Zelené energie a předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková, předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý a jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. a člen Rady Zelené energie Libor Kičmer.
"Obnovitelné zdroje jsou nedílnou součástí energetického mixu Skupiny ČEZ. I když jde o doplňkové zdroje, svou ohleduplností k životnímu prostředí patří k perspektivním zdrojů výroby elektřiny a tepla a chceme je i nadále podporovat. Projekt Zelené energie je jedním z příkladů, že se nám to daří," uvedla ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková.

Letos 5,6 milionů na rozvoj obnovitelných zdrojů

Výše finančního daru z Fondu Zelené energie odpovídala 28 GWh Zelené energie, kterou v loňském roce odebralo 1988 zákazníků - z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů. Od roku 2005 se jejich celkový počet zvýšil o 1622 zákazníky.
Za každého odběratele Zelené energie je zasazen strom - první půlhektarový Les Zelené energie založený mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou je již zaplněný. Letos proto přibyl druhý u Přimdy na Tachovsku, jehož patronem se stal olympijský medailista v běhu na lyžích Lukáš Bauer.
Největší finanční podporu letos získaly projekty z kategorie výzkum, na druhém místě se umístily projekty z oblasti osvěta, o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby.
"V roce 2007 bylo z Fondu Zelené energie mezi 14 projektů rozděleno více než 4,3 milionu korun, v roce 2008 se počet podpořených projektů zvýšil na 15 a projekty získaly 5,6 milionů korun a v loňském roce bylo podpořeno 18 projektů za 8,6 milionů korun," připomněl specialista marketingové komunikace ČEZ a.s. David Ejem. "O granty je stálý zájem. Podle screeningového průzkum veřejného mínění z listopadu loňského roku prokázalo spontánní znalost značky Zelená energie plných 10 % dotázaných," dodal.
Vybrat ze 113 většinou kvalitních projektů několik nejlepších nebylo pro radu Zelené energie jednoduché. "Ceníme si velmi invence autorů jednotlivých projektů přinášet nová řešení, která mají šanci na úspěšnou realizaci. Jejich uplatnění v praxi dosud vždy vyšlo na výbornou," konstatoval předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý.


Zelenou dostala fytomasa, tepelná čerpadla a termofotovoltaické systémy

Největšího finančního ocenění ve výši 984 000 Kč se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který připravil řešitelský tým Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. Z Prahy. Projekt řeší novou technologii a technické vybavení pro přímé zpracování zemědělské fytomasy vhodné k energetickému využití na velkokoformátové brikety aniž by bylo nezbytné fytomasu předem drcením nebo šrotováním upravit na jemné částice.
"V zemědělství vzniká v současné době značné množství odpadní fytomasy vhodné k energetickému využití. Jde zejména o slámu obilovin a řepky, slámu z kukuřice, produkci travních porostů nebo biomasu z údržby krajiny. Významně se rozšiřují i plochy záměrně pěstované fytomasy pro energetické zpracování, jako je např. ozdobnice nebo chrastice rákosovitá. Ekonomicky výhodná forma využití této energetické fytomasy je spalování při kombinované výrobě tepla a elektrické energie," vysvětluje za řešitelský tým Zdeněk Abrham.
Dostatečné množství cenově dostupných tvarovaných biopaliv umožní rozšířit využití biomasy k energetickým účelům v malých jednotkách do instalovaného výkonu 1 MW. Aplikace nové metody přinese významné snížení spotřeby energie a nákladů na výrobu. Vyhodnocení fyzikálních a energetických vlastností briket se uskuteční do 30. listopadu 2010 a celkového ekonomického přínosu do konce letošního roku.
Stejnou částkou 600 000 Kč mohou v průběhu letošního roku disponovat Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky ČVUT Praha a obec Bílá. V prvním případě poslouží na výzkum a vývoj termofotovoltaických systémů umožňujících kombinovanou přeměnu slunečního záření přímo na elektřinu a pomocí koncentrátorů i na energii tepelnou, v druhém případě na náhradu dosavadního vytápění akumulačními kamny v objektu obecního úřadu, mateřské školy a obecní knihovny za topení v automatickém kotli spalujícím dřevěné pelety.

Realizace ještě letos

Finanční granty na realizaci projektu je nutné vyčerpat v roce 2010. Jako v předchozích letech mohly i v loňském roce podávat žádost o příspěvek vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje.
Nejlepší projekty vybírala Rada Zelené energie složená z vědců, ekologů a odborníků na obnovitelné zdroje. Tvoří ji Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., vedoucí katedry elektroenergetiky FEL ČVUT (předseda Rady), RNDr. Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody, Čestmír Klos, redaktor týdeníku Euro, Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., vedoucí správy CHKO Český les, Ing. Roman Portužák, pověřený řízením odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

Perspektiva obnovitelných zdrojů ve Skupině ČEZ

Využívání obnovitelných zdrojů považuje Skupina ČEZ za perspektivní, byť doplňkový způsob výroby elektřiny. S rozvojem využívání obnovitelných zdrojů počítá Skupina ČEZ i v dalším období. V následujících 15 letech má ČEZ připraveno až 30 miliard korun na investice do projektů v této oblasti. Ve svých záměrech počítá zejména s větrnou energetikou, biomasou a bioplynem. Z toho zhruba 20 miliard korun přijde na výstavbu nových větrných elektráren.
"Podle Akčního plán snižování emisí CO2 do roku 2020 počítáme se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh," uvádí Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí