zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bratislava: Bezplatný sběr odpadů s obsahem škodlivin

26.05.2010
Odpady
Bratislava: Bezplatný sběr odpadů s obsahem škodlivin

Sber a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje v Bratislave Odvoz a likvidácia odpadu a.s., ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava. Zvyškový odpad je termicky zhodnocovaný v mestskej spaľovni vo Vlčom hrdle. Výhody spaľovne z hľadiska ochrany životného prostredia sú nenahraditeľné. Vďaka trom stupňom čistenia spalín dosahujú emisné limity úroveň noriem Európskej únie platné od roku 2006, vďaka čomu je bratislavská spaľovňa dnes jednou z mála spaľovní komunálneho odpadu v regióne strednej a východnej Európy. Kapacita spaľovne je 135 tisíc ton odpadu ročne. Pri súčasnom množstve 120 tisíc ton za rok má spaľovňa ešte rezervu pre očakávaný rast tvorby komunálneho odpadu v budúcnosti. Životnosť spaľovne je 20 rokov. Počas dvadsaťročnej prevádzky spaľovňa dokáže spáliť viac ako 2,5 mil. ton odpadu.Hlavné mesto pripravilo v súčinnosti s mestskými časťami pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov bezplatný zber domového odpadu s obsahom škodlivín. Zber sa uskutoční podľa harmonogramu v mesiacoch máj a jún.

 

Na mieste zberu bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky - v prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad, ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby,
  • batérie a akumulátory
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Harmonogram zberu v mesiaci máj

Termín zberu 15. máj 2010:

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

MČ Ružinov, Ružová dolina pri Katastrálnom úrade

MČ Podunajské Biskupice, Zberný dvor, Dvojkrížna

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava

MČ Karlova Ves, Kempelenova ulica, na parkovisku

MČ Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa Jednoty

9:00 hod - 12:00 hod

MČ Petržalka, Čapajevova 6, areál Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

Termín zberu 22. máj 2010:

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na Račianskej ulici

MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred požiarnou zbrojnicou

MČ Devín, Hradná ulica, dvor hasičskej stanice

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Rača, na rozhraní ulíc Jurkovičova/Alstrova

MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici (cca 30 m od budovy miestneho úradu)

MČ Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici

Termín zberu 29. máj 2010:

8:00 hod - 10:00 hod

MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto

MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Lamač, Malokarpatské námestie

10:00 hod - 12:00 hod

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Vajnory, roh ulíc Kataríny Brúderovej a Za Farou (pri kontajneroch pre separovaný zber)

Harmonogram zberu v mesiaci jún

Termín zberu 5. jún 2010:

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Staré Mesto, Lovinského č. 35

MČ Ružinov, - Nákupné centrum "KOCKA" - POŠEŇ na Seberíniho ulici

MČ Podunajské Biskupice, Podzáhradná, parkovisko pri Lidli

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava

MČ Karlova Ves, Majerníkovej 11, na parkovisku pred Materskou škôlkou

MČ Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa Jednoty

9:00 hod - 12:00 hod

MČ Petržalka, Čapajevova 6, areál Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

Termín zberu 12. jún 2010:

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na Račianskej ulici

MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred požiarnou zbrojnicou

MČ Devín, Hradná ulica, dvor hasičskej stanice

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Rača, Cyprichova ulica - pri tržnici

MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici (cca 30 m od budovy miestneho úradu)

MČ Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici

Termín zberu 19. jún 2010:

8:00 hod - 10:00 hod

MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto

MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

8:30 hod - 10:30 hod

MČ Lamač, Malokarpatské námestie

10:00 hod - 12:00 hod

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

11:00 hod - 13:00 hod

MČ Vajnory, Rybničná ulica, Zberný dvor pri ihrisku

ZDROJ: www.bratislava.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí