zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

24.05.2010
Obecné
Krátce z EU

EU: An Integrated Maritime Policy
See the video: video.econews.gr


Evropská komise vydala 18. května 2010 seznam doporučení, která by měla přispět ke zlepšení systému zpracovávání bioodpadu v EU. Bioodpad, kterého se za jeden rok vyprodukuje téměř 90 milionů tun, by při správném zpracování mohl přispět k výrobě ekologických zdrojů energie využitelných, jak v oblasti energetiky, tak v dopravě. Z bioodpadu se může vyrábět methan, který je mnohem účinnější než zemní plyn a jehož použití by mohlo přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého. Co se týče dopravy, mohl by se bioplyn vyrobený z odpadu významnou měrou podílet na splnění cílů strategie EU 2020, která klade důraz na využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Mohlo by se také ušetřit i značné množství financí. Pravidla zpracování odpadu si spravují členské státy samy. Komise se bude snažit s pomocí pobídek přispět k lepšímu využití odpadu.


Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 11. května 2010 cestovní mapy týkající se využití solární energie, ze kterých vyplývá, že by se tento zdroj energie mohl do roku 2050 podílet na výrobě až čtvrtiny celkové elektrické energie. Využít by se měly zejména dvě technologie, a to fotovoltaická a technologie tzv. koncentrované solární energie. Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) však předpokládá ještě větší vzestup tohoto způsobu získávání energie. Důležité bude především, aby jednotlivé vlády zajistily potřebné množství pobídek, stanovily si dlouhodobé strategické plány a zvýšily množství investic do výzkumu a vývoje, což zohledňuje i strategie EU 2020. Díky využití obou technologií by se mohlo do poloviny tohoto století ušetřit až 60 miliard tun oxidu uhličitého.


Evropská komise zveřejnila evropský energetický program pro hospodářské oživení, který vychází z plánu evropské hospodářské obnovy. Komise usiluje o dosažení modernizace evropské energetické infrastruktury a výrobních zařízení. V této souvislosti byla EEPR přidělena dotace ve výši 3,98 mld. eur na podporu tří podprogramů. Mezi tyto projekty patří zlepšení plynárenských a elektrizačních infrastruktur, oblast využití větrné energie na moři a také tato finanční podpora bude využita na projekty zaměřené na zachycování a ukládání uhlíku

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.


Komise zveřejnila zprávu týkající se uplatňování a účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES. Konkrétně se jedná o možnosti, která veřejnosti zajistí účast na přípravě plánů a programů týkajících se životního prostředí. Zpráva se také zabývá otázkou rozšíření této pravomoci veřejnosti na jiné programy.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí