zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpad do kamen nepatří

30.05.2010
Odpady
Ovzduší
Urbánní ekologie
Vytápění, zateplení
Odpad do kamen nepatří

Ekologické centrum v Mostě často řeší stížnosti občanů na zápach v ovzduší. Zdroje zápachu mohou být velmi různorodé a často je velice obtížné určit tu pravou příčinu. Může to být zápach ze zemědělských farem, z průmyslových a chemických podniků, čističek odpadních vod, kanalizace, silniční dopravy, ale třeba i z komínů rodinných domků nebo skládek. Někdy je zdroj zápachu pro člověka neškodný, a jedná se pouze o nepříjemné obtěžování zápachem, jiné zapáchající látky uvolňující se do ovzduší však mohou být toxické pro člověka i pro přírodu.

Regionální tisk přinesl v uplynulých dnech informaci z Bíliny: "Hustý dým nad rodinnými domy přilákal pozornost hlídky městské policie. Strážníci pojali podezření, že by se mohlo jednat o požár. Na místě však bylo zjištěno, že dým pochází z otevřeného ohniště, na kterém dvě osoby pálily různý odpad včetně odpadu nebezpečného, například plasty, autobaterie apod. Strážníci po provedení nezbytných úkonů sdělili oběma mužům obvinění z přestupku na úseku ochrany životního prostředí, za což každému z nich hrozí sankce až do výše 10 000 Kč. Přestupek byl zdokumentován a oznámen příslušnému správnímu orgánu."

Tento případ není rozhodně ojedinělý, o čemž svědčí i počet dotazů na bezplatnou linku Ekologického centra Most. Ne každý majitel domku s vytápěním na tuhá paliva se chová zodpovědně k životnímu prostředí a leckdo přihodí do kotle třeba i PET lahve, zbytky PVC nebo i jiné plasty. A rovněž všichni známe případy, kdy se tyto odpady objeví na venkovních ohništích. Mnohdy také dochází k vypalování kabelů za účelem získání čistého kovu a jeho následné odevzdání ve sběrných surovinách.

Složení spalin a obsah toxických látek ze spalování plastů jsou silně závislé na podmínkách hoření a druhu plastu. "Pálením plastů při nízkých teplotách, třeba v kamnech nebo na ohništích, se do ovzduší dostává velké množství zdraví velice škodlivých látek, z nichž nejškodlivější jsou dioxiny, dále furany, ftaláty, polycyklické aromatické uhlovodíky. Při spalování PVC se navíc uvolňuje chlorovodík a vzniká fosgen, plyn který byl za první světové války používán jako bojový." uvedla Dana Kovaříková, ekoporadkyně mosteckého ekocentra.

Je přitom velice jednoduché omezit vstup těchto látek do životního prostředí tím, že budeme důsledně třídit plasty a rozhodně se nesnížíme k tomu, abychom jimi přikládali do ohně jen pro své pohodlí. Všichni přece víme, že plasty patří do žlutého kontejneru. Jenom je třeba ještě připomenout, že výjimku v tomto směru tvoří PVC, které je třeba odevzdat ve sběrném dvoře, případně při svozu nebezpečného odpadu, nebo v nouzi jej vhodit do odpadu směsného. Výrobek z PVC poznáme podle trojúhelníkové recyklační značky s číslicí "3" nebo písmenem "V". Pod trojúhelníkem je pak nápis "PVC", "V" nebo "vinyl".
Podle zákona o ochraně ovzduší lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obecní úřad může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů. Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 tohoto zákona.

Jedno staré české přísloví říká: "Nehas, co tě nepálí!" V tomto případě bychom se však na hašení mohli alespoň trochu podílet. Samozřejmě, že ne doslova, ale v přeneseném slova smyslu: Jste-li svědky nezákonného spalování nebezpečných odpadů, přivolejte neprodleně hlídku městské policie nebo zavolejte do Ekologického centra Most na bezplatnou linku: 800 195 342.


Autor: Bc. Dana Kovaříková


Další informace:

Dioxiny - patří k nejtoxičtějším látkám na Zemi. Samotné dioxiny se nikdy nikde nevyráběly, ale jsou vedlejšími produkty mnoha procesů moderní společnosti. V přírodě i v tělech živočichů se dioxiny hromadí a přetrvávají mnoho let, jsou velice odolné proti přirozenému odbourávání. Vysoké dávky dioxinu vedou ke vzniku znetvořujících, těžko léčitelných vyrážek, tzv. chlorakné, jsou karcinogenní, poškozují také hormonální a imunitní systém
a ovlivňují nervovou soustavu, mají schopnost v těle matky poškozovat nenarozený plod.

Ftaláty - používají se při výrobě plastů jako změkčovadla, jsou součástí parfémů, deodorantů a laků na vlasy Do těla se dostávají vdechováním, sliznicí či potravou. Způsobují vrozené vady mužských pohlavních orgánů, nižší kvalitu spermií, kontaminaci mateřského mléka
a následné vlivy na ještě nenarozené potomky, způsobují riziko vzniku astmatu a alergie. Jsou rovněž karcinogenní.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - jsou toxické pro celou řadu živých organismů. Mohou způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u zvířat. Odolávají přirozeným rozkladným procesům a významně ohrožují zdravý vývoj plodu.

Chlorovodík - jeho nadměrné působení může vyvolat poškození očí, dýchacích cest, pokožky.

Fosgen neboli dichlorid karbonylu - ničí tkáně plic, způsobuje popáleniny kůže a poškozuje oči. Používal se jako bojový plyn v 1. světové válce.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí