zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na odborný seminář EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (aplikace procesu posuzování v praxi)

10.06.2010
EIA
Pozvánka na odborný seminář EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (aplikace procesu posuzování v praxi)

Úterý 15. června 2010, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

Cílem odborného semináře je zvýšení kvality procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Účastníci budou informováni o připravovaných předpisech a povinnostech v oblasti EIA/SEA. Dále je seminář aktuálně zaměřen také na problematiku hodnocení zdravotních rizik.
Důraz bude kladen na prezentaci zkušeností s aplikací procesu posuzování v praxi, a to jak z úhlu pohledu zpracovatele hodnocení, tak i příslušného orgánu - úřadu.

Seminář je určen

  • autorizovaným a odborně způsobilým osobám v rámci procesu posuzování na životní prostředí,
  • zástupcům podnikatelské sféry,
  • pracovníkům státní správy a samosprávy - obcím s rozšířenou působností (pracovníkům veřejné správy oddělení EIA)
  • a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí


8 30 - 900 Prezence, zahájení
9 00 - 1430 Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

  • PLATNÉ A PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI EIA/SEA

JUDr. Ing. Emil Rudolf - ředitel odboru výkonu státní správy VI, MŽP Hradec Králové

  • ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRAXI

Dr. Ing. Richard Veselý - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení EIA a IPPC

  • ZÁKLADY HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK V PROCESU EIA - HLUK A IMISE

MUDr. Bohumil Havel - vedoucí odboru HOK KHS Pardubického kraje, soudní znalec v oboru hodnocení zdravotních rizik

  • EMISE Z DOPRAVY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ OBYVATEL

Mgr. Roman Ličbinský - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize dopravní infrastruktury a ŽP

  • PROBLEMATIKA HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK V PRAKTICKÉM POUŽITÍ, NEJISTOTY A CHYBY PŘI HODNOCENÍ

MUDr. Helena Kazmarová - Státní zdravotní ústav Praha, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí

  • VYUŽITÍ ROZPTYLOVÉ A HLUKOVÉ STUDIE PŘI HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK, PRAKTICKÉ PŘÍPADY

Mgr. Denisa Pelikánová - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové, oddělení posuzování vlivů na ŽP


ÚČASTNICKÝ POPLATEK činí celkem 1 600,- Kč (včetně 20 % DPH)
a obsahuje: vložné za osobu včetně pracovních materiálů a drobné občerstvení.
Účastníci semináře obdrží dárek v podobě reklamního hrnku.

KONTAKTNÍ OSOBY
Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
e-mail: marketing@empla.cz
tel.: 495 218 875
Pozvánku včetně přihlášky naleznete na
www.empla.cz (na Úvodní straně dole v Novinkách, seminářích)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí