zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

31.05.2010
Obecné
Krátce z EU

Evropská komise zveřejnila evropský energetický program pro hospodářské oživení, který vychází z plánu evropské hospodářské obnovy. Komise usiluje o dosažení modernizace evropské energetické infrastruktury a výrobních zařízení. V této souvislosti byla EEPR přidělena dotace ve výši 3,98 mld. eur na podporu tří podprogramů. Mezi tyto projekty patří zlepšení plynárenských a elektrizačních infrastruktur, oblast využití větrné energie na moři a také tato finanční podpora bude využita na projekty zaměřené na zachycování a ukládání uhlíku. Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.

Komise zveřejnila zprávu týkající se uplatňování a účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES. Konkrétně se jedná o možnosti, která veřejnosti zajistí účast na přípravě plánů a programů týkajících se životního prostředí. Zpráva se také zabývá otázkou rozšíření této pravomoci veřejnosti na jiné programy. Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.

Evropská komise představila 26. května 2010 zprávu, která analyzuje potencionální finanční náklady, pokud by se Evropská unie rozhodla přistoupit na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 30 procent namísto původně plánovaných 20. Z výsledků zprávy vyplývá, že náklady nutné na splnění 30 procentního snížení by se vyšplhaly na 81 miliard euro ročně až do roku 2020. Pokud by se EU rozhodla splnit nižší limit, bylo by finanční zatížení 48 miliard euro ročně. Zpráva zároveň uvádí možné způsoby, jakými by se dalo dosáhnout 30 procentní hranice a jak by se dalo na snižování emisí ušetřit. Konkrétně navrhuje snížit počet emisních povolenek obchodovatelných v systému ETS, lépe využít fiskální instrumenty nebo podpořit zelené investice prostřednictvím kohezních fondů.

Splnit všechny podmínky legislativity REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek) je pro evropské malé a střední podniky (MSP) velice obtížné. Tvrdí to expert Evropské asociace malých a středních podniků (UEAPME) Marko Susnik. Svůj názor prezentoval také na konferenci pořádané 19. května 2010 Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. MSP působí v řadě odvětví, což ztěžuje vytvoření jednotného souboru pravidel pro registraci. Na rozdíl od velkých firem k tomu MSP ani nemají dostatečné kapacity. Podle názoru Susnika by se měly vytvořit jednodušší a méně obsáhlé návody týkající se implementace REACH. Ty by měly být podpořeny pomocí helpdesků v každém státě.

Evropská komise přijala v pátek 21. května nový předpis, který by měl malým a středním podnikům usnadnit registraci podle legislativy REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Dokument také upravuje nařízení CLP (Klasifikace, označování a balení látek a směsí). Podle nového předpisu se velmi výrazně sníží poplatky související s žádostí podniků o nový název pro určitou látku či v případě žádosti o harmonizaci klasifikace a označování látek. U mikro podniků se poplatky sníží o 90 procent, u malých podniků o 60 procent a u středních podniků o 30 procent. Předpis dále informuje, že podniky mohou s dokumenty souvisejícími s registrací REACH a CLP pracovat ve svém jazyce. K dispozici jsou malým a středním podnikům také helpdesky, které fungují ve všech členských státech a měly by poskytnout asistenci, tak aby podniky splnily termín pro registraci REACH, který je stanoven na 30. listopadu 2010.

V sobotu 22. května 2010 proběhl světový den biodiverzity, který měl za cíl upozornit širokou veřejnost na problém související s její ztrátou. Evropská komise se prostřednictvím informační kampaně snaží upozornit na rychlý úbytek biodiverzity. V souvislosti s tím spustila webovou stránku, která během prvních několika dní zaznamenala více jak půlmilionovou návštěvnost. Kromě poskytnutí informací se Komise snaží i přimět obyvatele k činnostem vedoucím ke zpomalení ztráty biodiverzity. Podle eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika je velikým úspěchem, že téma zajímá velký počet osob. Zájem také musí podpořit konkrétní iniciativy, předpisy a politiky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí