zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Moderní trendy v údržbě lesní dopravní sítě

03.06.2010
Les
Pozvánka na seminář Moderní trendy v údržbě lesní dopravní sítě

Pořádá ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, O.S.

Připraveno pod odbornou záštitou a za finančního přispění


Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství

Hlavními tématy odborného semináře jsou vyhodnocování poškození LDS, příprava technické dokumentace pro rekonstrukci cest (praktické zkušenosti projektantů i realizátorů staveb), vlastní obnova cest i s využitím recyklovaných materiálů, právní aspekty související s údržbou i stavbou cest, specifika cest v lokalitách ZCHÚ nebo na území NATURA 2000. V neposlední řadě bude podán informačně i rámcový přehled možností využití podpor z veřejných zdrojů na opravy cest.
Seminář je svým obsahem určen zejména vlastníkům lesů, subjektům hospodařících v lesích, pracovníkům lesních správ, lesních závodů i správcům soukromých lesních majetků a všem, kteří se chtějí dozvědět aktuální informace o současných trendech v údržbě a obnově lesní dopravní sítě.

Součástí semináře jsou i dvě praktické ukázky v terénu:

  • využití chemických přípravků při údržbě lesních cest;
  • progresivní technologie KIRPI.


ISBN: 978-80-02-02228-2

Místo konání: Pecka (Lázně Bělohrad)
Datum konání: čtvrtek, 10. června 2010, 9.00 hod

Časový program odborné akce:

8:00 9:00 prezence
9:00 10:20 přednášky a diskuse
10:20 11:45 přestávka
11:45 12:45 pokračování přednášek a diskuse, závěr
13:00 13:45 Přestávka na oběd
14:00 16:00 praktické ukázky v terénu

Odborný garant:
Martin Polívka, DiS., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L., pob. Hradec Králové
mobil: 728 887 986, polivka.martin@uhul.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

ODBORNÉ REFERÁTY

Martin Polívka DiS., ÚHÚL Brandýs n.L., pobočka Hradec Králové
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PODPOR Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ NA OPRAVY CEST
Možnosti využití příspěvků z Programu rozvoje venkova na opravy cest ve vztahu k LDS. "Podopatření" PRV I.1.2.3 Lesnická infrastruktura. Další možnosti využití dalších dotačních programů na opravy cest ve vztahu k LDS.

Doc. Ing. Pavol Klč, CSc., FLD ČZU Praha
HODNOCENÍ POŠKOZENÍ LDS
Hodnocení poškození lesních cest. Prevence, údržba, opravy, rekonstrukce. Názorné příklady druhů porušení lesních cest. Chyby a nedostatky při údržbě a opravě cest.

Ing. Petr Vopata, PROLIS Hradec Králové a Ing. Vladimír Pražák, POPR, spol. s r.o.
TECHNICKÉ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI CEST
Náležitosti technické dokumentace z pohledu projektanta / z pohledu realizátora:
- ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby a náležitosti technické dokumentace v případě,
že rozsah prací nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení či jinému opatření stavebního úřadu.

Ing. Martin Baranyai, Česká inspekce životního prostředí
KOMPETENCE ČIŽP VE VĚCI VYUŽITÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ NA LESNÍCH CESTÁCH
Limity užívání lesních cest z hlediska ČIŽP. Limity používání recyklátů - zejména stavební suti při opravách LDS. Možnosti a limity skladování stavebního materiálu v lese za účelem následného použití na opravy LDS. Kompetence ČIŽP ve vztahu k LDS.

RNDr. Daniela Pačesná. Ph.D., Magistrát města Hradec Králové
STAVEBNÍ POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY - LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
Stavební povolení nebo ohlášení stavby? Hranice mezi těmito úkony: kdy je rozsah prací na stavební povolení, kdy stačí ohlášení. Náležitosti, lhůty, průběh a jeho účastníci. Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat - územně plánovací informace.
Údržba + rekonstrukce cest a EIA: záležitosti EIA, které je při výstavbě/opravě nutno řešit, právní prostředky k možnému napadnutí rozhodnutí EIA (cesty v lokalitách ZCHÚ nebo na území NATURA 2000).

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., Vašíček, Frimmel & Honěk
NĚKTERÉ PRÁVNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S EXISTENCÍ A UŽÍVÁNÍM LESNÍCH CEST
Lesní cesty z pohledu lesního zákona a jeho prováděcích předpisů. Co je lesní cesta a co je cesta veřejná - místní komunikace. Výhody a nevýhody vylišení cesty samostatným parcelním číslem.
Závory - kdy a za jakých okolností vlastník může umisťovat závory na lesní cesty a kdy ne. Škody na cestě - jak se domoci náhrady na tom, kdo škodu způsobil. Bezpečnost uživatelů
cesty - i ve vztahu k problematice cyklostezek a pěších.

Ing. Vladimír Pražák, POPR, spol. s r.o.
ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM STAVEB (OBNOVA CEST RECYKLACÍ, TECHNOLOGIE) Volba povrchu vozovek LDS. Údržba a opravy LDS (jak často, průměrné náklady na jednotlivé druhy oprav). Porovnání nákladů (výstavba, údržba) jednotlivých typů vozovek (minerální beton, penetrovaný makadam, živičný koberec). Způsoby zvýšení únosnosti podloží pod LDS. Technologie KIRPY.

Ing. František Polívka, MERCATA Třebíč, s.r.o.
VYUŽITÍ A LIMITY CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI ÚDRŽBĚ LDS
Limity při používání chemických přípravků v lesním prostředí - seznam povolených přípravků na ochranu lesa, bezpečnost při používání chemických přípravků, vhodné přípravky pro ošetření LDS .

Přestávka na oběd

PRAKTICKÁ UKÁZKA OBNOVY CEST V TERÉNU
Ing. Polívka - 30 minut (MERCATA Třebíč, s.r.o.)
Ing. Pražák - 120 minut (POPR, spol. s r.o.)

Mediální partneři ČLS:
www.silvarium.cz www.enviweb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí