zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraj a patnáct největších měst regionu budou společně řešit budoucí nakládání s opady

10.06.2010
Odpady
Kraj a patnáct největších měst regionu budou společně řešit budoucí nakládání s opady

Půl milionu obyvatel Vysočiny ročně vyprodukuje 150 tisíc tun směsného odpadu...

Půl milionu obyvatel Vysočiny ročně vyprodukuje 150 tisíc tun směsného odpadu. Zhruba pětkrát více opadu vyprodukují firmy. I když v posledních letech v našem regionu výrazně stouplo procento třídění odpadů, stále končí více než 70% vyprodukovaného odpadu na skládkách. Kraj Vysočina a 15 největších měst připravily záměr, podle kterého budou společně připravovat řešení budoucího nakládání s opady, tak aby byl zaručen trvale udržitelný způsob nakládání s pevnými opady. Dnes v Jihlavě kraj i města podepsaly za tímto účelem dohodu o spolupráci.

"Chceme jít cestou integrovaného systému nakládání či zpracování opadů a společně řešit ekologicky i ekonomicky efektivní nakládání s vyprodukovaným komunálním odpadem," uvedl Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Tzv. Šestnáctka se shodla na vytvoření sdružení, které se bude podílet na naplňování doporučení vycházející z Variantní studie proveditelnosti Plánu odpadového hospodářství kraje.

Variantní studie proveditelnosti plánu odpadového hospodářství kraje zpracovaná Energetickou agenturou kraje Vysočina byla zaměřena na zvyšování materiálového využití odpadů, snížení hmotnostního podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky a využití zbývajícího množství odpadů energeticky. K tomu účelu navrhla vybudování integrovaného systému nakládání s komunálními opady v kraji Vysočina. Zpracovatel studie poukázal na fakt, že bez zajištění energetického využívání směsného komunálního odpadu v kraji není možno zajistit splnění požadavků republikového a krajského plánu odpadového hospodářství na pokles skládkování komunálních odpadů a zvláště biologicky rozložitelných odpadů. Nejvhodnější se jeví varianta přímého energetického využití odpadů, která se ukázala jako ekonomicky a environmentálně nejpřijatelnější technologií pro využívání směsného komunálního odpadu. Je proto třeba neodkladně započít jak s budováním integrovaného systému (ISNOV), tak s přípravou výstavby zařízení na energetické využívání odpadů v kraji.

Tomu však bude předcházet celá řada analýz, jednání, studií a nakonec rozhodování, co, kdy, kde a jak. "Všem signatářům dohody je jasné, že nakládání s odpady bude stále tíživějším problémem pro města a obce i pro samotné občany. Již nyní je třeba rozhodnout, k jakému řešení se v regionu přikloníme. Vedle posílení třídění odpadu a kompostování biologických odpadů se všem zdá být energetické zpracování odpadu jako vhodná varianta," uvedl Zdeněk Ryšavý s tím, že řešení by mohlo být v optimálním případě realizováno do konce roku 2018. V tomto výhledu začne být nakládání s odpady skutečným společenským problémem číslo jedna. "Inspirací by pro nás mohlo být Švýcarsko, kde se 50% komunálních odpadů využívá materiálově a zbývajících 50% energeticky ve 30 spalovnách. Tento systém má podporu jak politiků, tak i občanů, kteří vnímají jeho ekonomickou výhodnost a přínos pro ochranu životního prostředí," doplnil radní poznatky z přednášky představitele švýcarského Úřadu pro životní prostředí na konferenci "Odpady 2010. A co dál?"

Podepsáním Smlouvy o spolupráci, kterou odsouhlasily postupně všechna příslušná zastupitelstva, se Šestnáctka zavázala kromě vlastní přípravy ISNOV také ke spolupráci při environmentální osvětě a komunikaci s veřejností. Šestnáctka povede během následujících let komunikační kampaň, tak aby veřejnost a nevládní neziskové organizace měly přístup k informacím a byli seznámeni se všemi relevantními okolnostmi. Všechny strany se budou zapojovat do příprav veřejných zakázek v rámci projektu, implementaci doporučení pro realizaci projektu a také jej budou společně financovat. "Nechceme dělat nic za zády občanů, naším heslem je naprostá otevřenost a diskuze s veřejností. K té budou sloužit mimo jiné i speciální stránky na webu krajského úřadu, věnované projektu ISNOV," doplnil Zdeněk Ryšavý.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123

Kraj a patnáct největších měst regionu budou společně řešit budoucí nakládání s opady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí