zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Monitorovací výbor OPŽP doporučil upravit pravidla pro čerpání podpory

15.06.2010
Ovzduší
Monitorovací výbor OPŽP doporučil upravit pravidla pro čerpání podpory

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí na svém sedmém zasedání schválil zprávu o průběhu Operačního programu Životní prostředí a přijal opatření pro zvýšení zájmu o podporu určenou na snižování emisí a čistotu ovzduší.

Monitorovací výbor nejprve projednal Výroční zprávu OPŽP za rok 2009. Výroční zpráva konstatuje, že v roce 2009 bylo v rámci OPŽP vyhlášeno osm výzev k podávání žádostí o podporu individuálních projektů a jedna výzva pro podporu takzvaných velkých projektů, u kterých celkové náklady přesahují 25 milionů eur.

K 31. 12. 2009 bylo podáno 6 041 projektových žádostí o podporu v celkové výši 5 293,96 mil. eur. K tomuto datu byly schváleny projekty v souhrnné výši 1 678,5 mil. eur, tj. 30 procent z celkové alokace OPŽP, přičemž největší objem poskytnutých prostředků podpory směřoval do prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Méně výrazné výsledky zpráva konstatovala u prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, ve které byly schváleny projekty jen ve výši tří procent alokovaných prostředků.

Změny v podpoře zaměřené na snižování emisí a čistotu ovzduší

Na jednání monitorovacího výboru se vedla diskuse v souvislosti s návrhem na rozšíření podporovaných aktivit spadajících do prioritní osy 2 zaměřené na zlepšení kvality ovzduší, s důrazem na zlepšení situace v Moravskoslezském kraji.
Monitorovací výbor schválil změnu, která v rámci prioritní osy 2 umožní také nákup kropicích a čisticích vozů. Změny nicméně podléhají schválení ze strany Evropské komise, která musí upravený Programový dokument OPŽP projednat.
Dalším z důležitých bodů jednání byla diskuse o malém množství projektů a schválené podpory v prioritní ose 2. Podle analýzy MŽP je to důsledek nižšího počtu výzev, omezení v těchto výzvách a obecně nedostatečné míry veřejné podpory pro projekty v oblasti čistoty ovzduší.
Autoři analýzy navrhují pro zlepšení situace zejména některé úpravy implementačního dokumentu, jako například zrušení stávající podmínky o přechodu na spalování plynného paliva v podoblasti 2.1.1 a také posílení propagace možností čerpání podpory v oblasti čistoty ovzduší. Doporučeno bylo také zvýšení počtu výzev nebo intenzivnější školení pracovníků krajských úřadů.

V návaznosti na aktuální problém sesuvů půdy vyvolaných nedávnými povodněmi monitorovací výbor také schválil změnu v prioritní ose 6, v oblasti prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Nově bude možné čerpat dotace i na inventarizace sesuvů a jejich kategorizace a také na stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.
Monitorovacímu výboru předsedal náměstek ministryně životního prostředí Miroslav Hájek, červnového jednání se účastnili také zástupci Evropské komise, z nichž Christos Gogos kladně ocenil výsledky dosavadního průběhu Operačního programu Životní prostředí v ČR.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí