zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozdělují se první miliony

21.06.2010
Doprava
Urbánní ekologie
Rozdělují se první miliony

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlásilo Ministerstvo financí ČR 14. dubna první výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů pro oblast zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Tyto záměry je možné předkládat do letošního 16. července na Státní fond životního prostředí.

Švýcarsko formou nevratné finanční pomoci uvolnilo České republice téměř dvě miliardy korun (110 milionů švýcarských franků). Největší část (40 %) je určena pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský.

Národním koordinátorem bylo jmenováno Ministerstvo financí ČR. Zprostředkujícími subjekty jsou jednotlivá ministerstva a kraje - záleží na typu projektu. Hlavní slovo v rozdělování dotací a schvalování projektů má však vždy švýcarská strana. Projekty financované ze Švýcarských fondů jsou výhradně nekomerčního zaměření.

DOTACE NA EKOLOGICKOU DOPRAVU

V polovině dubna vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí otevřenou výzvu, která je zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí a zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních nebo regionálních systémů veřejné dopravy. Do životního prostředí ostatně Švýcarsko v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce investuje nejvíce peněz, dohromady 30 milionů franků.

V rámci zkvalitnění ovzduší a zvyšování energetické efektivity se financuje zejména snížení skleníkových plynů a jiných škodlivých emisí. Prostředky městské hromadné dopravy tak budou moci využívat ekologické pohony nebo filtry výfukových plynů ke snížení emisí prachových částic.

Další oblastí, kam v rámci nové výzvy míří švýcarské příspěvky, je příprava a realizace koncepce managementu dopravy. Podporovány jsou například projekty zavádění integrovaného jízdního řádu, plánování dopravní obsluhy území, tarifní spolupráce dopravců, integrovaný dopravní systém. Dále pak budování kombinované infrastruktury pro veřejnou dopravu a zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy včetně úpravy prostor před nádražím, stavebního propojení městské a příměstské dopravy apod.

Pro vítězné projekty je v této výzvě k dispozici 29 milionů švýcarských franků, z toho nejméně 30 % půjde na projekty předložené v krajích Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský. Minimální výše grantu pro individuální projekt je 1 milion CHF. Příjemci dotace nesmí ze švýcarských fondů financovat náklady na provoz a údržbu své organizace.

Výzva je určena pro organizační složky státu, obce, kraje, státní příspěvkové organizace, neziskové organizace a podnikatelské subjekty zajišťující služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy. Příspěvky jsou poskytovány formou grantů a budou propláceny zpětně na základě doložených uznatelných výdajů projektu.

Pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných rozpočtů, může žadatel obdržet až 85 % celkových uznatelných výdajů projektu, podporu v hodnotě 90 % uznatelných výdajů pak mohou získat projekty neziskových organizací. Ostatní žadatelé získávají 60 % celkových uznatelných výdajů.

Příjemci dotace budou moci využít Fond na přípravu projektů. Ten poskytuje grant na zpracování projektové dokumentace (například studie proveditelnosti, finanční analýza nebo technická dokumentace) pro dopracování konečného návrhu projektu. Projektový záměr však musí schválit švýcarská strana. Kromě toho se plánuje spuštění Fondu environmentální odbornosti. Ten by měl financovat projekty zaměřené na výměnu zkušeností se švýcarskými partnery v oblastech životního prostředí.

DOTACE I NA BOJ S KORUPCÍ

Dotace ze Švýcarských fondů se zaměřují i na boj s korupcí a organizovaným zločinem. V rámci veřejného sektoru je dále podporována modernizace soudnictví, reformy, prevence a řízení katastrof a posilování regionálních a místních kapacit. Granty jsou určeny i na rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.


AUTOR: PETRA HANUŠKOVÁ
Naviga 4, s. r. o.


KDE ZÍSKAT INFORMACE?

Podrobné informace a výzva jsou k dispozici na: www.sfzp.cz

Pro dotazy v prioritě věnované životnímu prostředí a dopravě bylo zřízeno kontaktní místo na Státním fondu životního prostředí: e-mail: libor.pacovsky@sfzp.cz nebo Dotazy@svycarske-fondy.cz.

Odpovědi na nejčastější otázky najdete také na: www.swiss-contribution.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí