zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tříděný sběr komunálního odpadu úspěšně překonal krizi

22.06.2010
Odpady
Tříděný sběr komunálního odpadu úspěšně překonal krizi

Hospodářská krize ovlivnila i odpadové hospodářství, především nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to snížením poptávky po druhotných surovinách doprovázené extrémním poklesem cen na trhu s jednotlivými komoditami.

Tato situace ohrozila dlouhodobě budovaný systém třídění a recyklace odpadů v ČR. Ke zmírnění dopadů krize výrazně napomohl v průběhu loňského roku tzv. Stabilizační program, jehož cílem bylo především zachovat rozsah separace odpadů v obcích a zajištění úpravy vytříděných odpadů na druhotnou surovinu. Pouze odpad upravený do podoby kvalitních druhotných surovin totiž lze uplatnit na trhu i v době krize, a tím zajistit jeho využití. Stabilizační program vznikl na základě spolupráce autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., Svazu měst a obcí ČR a Hospodářské komory ČR. Hlavním cílem programu je s použitím ekonomických a dalších nástrojů omezit dopad poklesu cen druhotných surovin na systémy třídění domovního odpadu a zachovat tok odpadů od sběru až ke konečnému využití v podmínkách hospodářské recese.

STABILIZAČNÍ PROGRAM SE OSVĚDČIL

Po roce od zahájení Stabilizačního programu lze konstatovat, že se osvědčil jako nástroj k udržení a dalšímu rozvoji tříděného sběru v České republice.

Tato skutečnost je patrná i z dosahovaných výsledků tříděného sběru na obcích. V roce 2009 byla výtěžnost tříděného sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 35,8 kg/obyvatel/rok, což je úroveň srovnatelná s rokem předcházejícím. Z krajů dopadly nejlépe hlavní město Praha (45,2 kg/obyv./rok), Plzeňský kraj (42,8 kg/obyv./rok) a Královéhradecký kraj (39,8 kg/obyv./rok). Naopak nejnižších výtěžností je dosahováno v krajích Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský. Tyto regiony však mají velký potenciál růstu.

Města a obce spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM i v průběhu loňského roku zahušťovaly sběrnou síť a nakoupily více než 11 tisíc nových kontejnerů pro sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Ke konci roku 2009 bylo na území ČR více než 189 tisíc kontejnerů na tříděný sběr, což se projevilo i ve zkrácení docházkové vzdálenosti ke stanovištím tříděného sběru, která loni činila průměrně 113 metrů.

MÍRNÉ OŽIVENÍ POPTÁVKY

I přes stabilizaci systému třídění a recyklace odpadů nelze mluvit o návratu situace do stavu před krizí. Poptávka po druhotných surovinách je sice od konce roku 2009 vyšší, ale ceny u většiny komodit jsou zhruba poloviční proti minulosti. Výjimkou jsou v posledních měsících kovy a některé třídy papíru, jejichž ceny výrazně vzrostly. Otázkou je, jak dlouho se tyto vyšší ceny udrží.

Z krize v letech 2008-2009 vyplynula důležitá věc: Obecní systémy tříděného sběru odpadů jsou správně nastavené. S pomocí vhodných nástrojů, založených na spolupráci průmyslu a komunální sféry, jsou schopny si zachovat svou funkčnost i při déletrvajících problémech na trhu s druhotnými surovinami. Naopak jako velmi nestabilní prvek se ukázaly systémy sběru založené na komerčním výkupu odpadů (například výkupny). Řešením pro budoucí regionální integrované systémy nakládání s odpady je především rozvoj obecních systémů sběru odpadů.

Tříděný sběr odpadů v obcích je nedílnou součástí využití obalových odpadů v ČR. V roce 2009 bylo v systému EKO-KOM vytříděno a následně využito 565 569 tun odpadů z nevratných obalů (>>komunálních<< i komerčních). Bylo tak dosaženo 71 % recyklace obalových odpadů. Do systému se zapojilo 20 573 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží a 5861 obcí, kde žije 10,39 mil. obyvatel (98,8 % populace ČR). Pro veškeré materiály tak společnost EKO-KOM splnila všechny požadavky zákona na jejich využití a recyklaci.


AUTOR: PETR BALNER
EKO-KOM, a. s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí