zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpis deklarace STOP PRACH signalizuje společné kroky obcí, státu a těžební společnosti při řešení problému znečištěného ovzduší

13.07.2010
Ovzduší
Podpis deklarace STOP PRACH signalizuje společné kroky obcí, státu a těžební společnosti při řešení problému znečištěného ovzduší

V oblasti severních Čech v okolí Lomu Bílina jsou pravidelně překračovány imisní limity pro prachové částice a to přináší značná zdravotní rizika [1]. Spolu s Ostravsko-Karvinskem a Prahou patří tento region mezi oblasti nejvíce znečištěné polétavým prachem v České republice. Z místních zdrojů se na tomto znečištění ovzduší vedle Lomu Bílina podílejí zejména domácnosti a doprava.

V rámci procesu hodnocení vlivu těžby v období 2010 - 2030 na životní prostředí (tzv. EIA) vznikl požadavek Ministerstva životního prostředí na snížení úrovně znečištění ovzduší těžební činností a na přijetí potřebných opatření. Ta budou zastřešena samostatným "Protiprašným projektem" společnosti Severočeské doly, a.s.

Paralelně se snahou společnosti Severočeské doly, a.s. minimalizovat vliv Lomu Bílina na znečištění ovzduší prachovými částicemi vznikla v této oblasti na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, která sdružuje obce a města v okolí Lomu Bílina, společnost Severočeské doly, a.s. a tým odborníků z oblasti ochrany ovzduší. Jejím cílem je omezit vliv všech místních zdrojů znečištění - včetně malých spalovacích zdrojů v domácnostech a také dopravy. Problematika se probírá na konferencích, které iniciativa STOP PRACH pravidelně pořádá - 28. června 2010 se konala již třetí, na níž se dokončila příprava prohlášení o spolupráci mezi Severočeskými doly, a.s., zástupci obcí v okolí Lomu Bílina a MŽP v oblasti ochrany ovzduší, které se zde dnes podepisuje [2]. "Ministerstvo životního prostředí podporuje tuto iniciativu jako velmi přínosnou a věří, že do budoucna bude inspirací i pro ostatní oblasti České republiky, ve kterých dochází k překračování prachových imisních limitů," říká k právě podepsané deklaraci o spolupráci ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje, že kromě legislativních nástrojů k řízení kvality ovzduší bude maximálně podporovat čerpání financí z dotačního programu Operační program Životní prostředí (konkrétně prioritní osa 2) a z programu Zelená úsporám. Zároveň se zaměří i na další doplňkové možnosti snižování znečištění ovzduší - například výsadbou izolační zeleně.

Severočeské doly, a.s. v rámci této spolupráce chtějí přispět na realizaci opatření, která budou obsažena v souhrnném akčním plánu STOP PRACH, částkou 16 miliónů korun v letech 2011 až 2014. Severočeské doly, a.s. také zajistí odbornou podporu, činnost sekretariátu a řídící skupiny akčního programu STOP PRACH a budou koordinovat aktivity tohoto programu se svým "Protiprašným projektem".

Zástupci obcí se budou v rámci spolupráce v iniciativě STOP PRACH podílet na návrhu místních akčních plánů, tj. na upřesnění konkrétních možných opatření pro konkrétní obce. Tyto návrhy by měly být předloženy v září 2010 na čtvrté konferenci STOP PRACH.

MŽP bude na iniciativě STOP PRACH nadále spolupracovat a případné výstupy využije i v dalších regionech České republiky, kde jsou také překračovány limity částic polétavého prachu.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí