zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malé chyby mají často velké následky

19.07.2010
Bioplynové stanice
Malé chyby mají často velké následky

Výstavba bioplynových stanic prožívá u nás velký rozvoj. Bohužel se přitom zapomíná na technickou stránku věci, a to je třeba považovat za velkou chybu, která může vést k nižší produkci bioplynu. Nejdůležitější je mít kvalitní projekt, který už od počátku bere v úvahu požadavky zákazníka, zejména druh vstupů, provozní podmínky, požadavky na ochranu před zápachem a v neposlední řadě požadavky na bezpečnost zařízení.

Z hlediska legislativních požadavků v současné době neexistuje zákonná norma, která by řešila komplexní problematiku bioplynových technologií. Jedna z možných cest je použití evropských směrnic, které jsou jednotlivé země EU povinny implementovat do svých právních řádů. Tyto směrnice slouží pro konstruktéry již ve fázi projektování, výrobě a uvádění do provozu. U nás je to řešeno vydáváním jednotlivých nařízení vlády.

U bioplynové technologie připadají v úvahu následující nařízení vlády: NV č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, NV č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, a nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Je též důležité si uvědomit, že bioplynová stanice se skládá ze dvou částí, pro které platí odlišná legislativa. Jedná se o stavební část, v jejímž rámci probíhá schvalování podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a technologickou část, která může být uváděna na trh a do provozu jako stanovený výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. Rovněž je možné technologickou část rozdělit na jednotlivé komponenty a u nich posuzovat shodu zvlášť. Elektrické a plynové zařízení v tomto případě spadá do působnosti vyhlášek č. 20/1979 Sb. a č. 21/1979 Sb., týkajících se vyhrazených technických zařízení plynových a elektrických.

Po posouzení shody je výrobce povinen označit zařízení značkou CE a vydat k němu ES prohlášení o shodě se všemi náležitostmi danými příslušnými nařízeními vlády, se kterými je shoda posuzována. Tímto výrobce prohlašuje, že zařízení je ve stavu umožňujícím jeho bezpečné uvedení na trh a do provozu. Tento dokument a dále návod k obsluze musí být vždy v jazyce země, ve které je uváděn na trh a do provozu, u nás tedy v jazyce českém.

Závěrem je třeba zdůraznit, že evropské směrnice (nařízení vlády) se vztahují pouze na zařízení před uvedením na trh a do provozu. Provoz zařízení je řešen příslušnými národními předpisy, např. zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo NV č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí