zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

20.07.2010
Obecné
Krátce z EU

Evropský parlament přijal 6. července rozhodnutí ohledně legislativy související s bioodpoadem. Podle Parlamentu by měla Komise vytvořit samostatnou směrnici, ve které by byla jasně stanovená pravidla pro zacházení s bioodpadem, navíc by měla obsahovat položku o jeho povinné recyklaci. Díky zavedení směrnice by se podle europoslanců navíc lépe monitoroval postup a zacházení s bioodpadem v jednotlivých členských státech. Proti vytvoření nové směrnice je však Komise, která se domnívá, že současná legislativa nabízí dostatečný prostor pro efektivní management odpadu.

Ve čtvrtek 8. července přijal Evropský parlament usnesení týkající se budoucnosti evropského zemědělství po roce 2013. Podle europoslanců je nutné zaměřit se na několik hlavních oblastí, mezi které patří ochrana životního prostředí, zajištění co nejvyšší kvality evropských zemědělských produktů a konkurenceschopnosti. Důležité je podle členů Parlamentu prosadit, aby farmáři byli dotováni přímo z unijních peněz. Konkrétní plán reformy pro tuto oblast by měla Komise představit na podzim.

Členové Evropského parlamentu 7. července podpořili novou směrnici o průmyslových emisích, která by mohla vzniknout sloučením sedmi dosavadních směrnic souvisejících s tímto tématem. Směrnice je kompromisem mezi požadavky průmyslového sektoru, který se obává ztráty konkurenceschopnosti související se snížením povolených emisí, a ochránci životního prostředí, kteří se naopak snaží emise co nejvíce omezit. Směrnice stanovuje, že průmyslové stavby musí snížit emise znečišťující vzduch, vodu a půdu, zároveň se na ně ale může vztahovat výjimka umožňující zvýšení emisí, pokud prokáží, že jejich zvýšení bude mít větší dopad na prosperitu podniku než na životní prostředí.

Zástupci belgického předsednictví představili zprávu, ve které se zaměřují na lepší využívání přírodních zdrojů a surovin. Zpráva zdůrazňuje, že zpracování odpadu není dostatečné a navrhuje proto přístup tzv. udržitelného managementu materiálů (SMM), díky kterému by byl ošetřen celý životní cyklus surovin. 12. a 13. července 2010 se bude konat konference ministrů životního prostředí, na které Belgie navrhne vytvoření platformy zabývající se touto problematikou. Belgičané doufají, že Rada učiní rozhodnutí o založení této platformy do roku 2011.

Eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger se nechal slyšet, že by bylo dobré zavést takové cenové tarify, které by podpořily rozvoj solární energie a dalších obnovitelných zdrojů. Díky tarifům by se elektřina vyrobená v solárních elektrárnách vykupovala za výhodnější cenu, přičemž cílem by bylo její konečnou cenu snížit natolik, aby mohla konkurovat fosilním palivům. Podobné schéma funguje v mnoha členských státech. Nicméně vzhledem ke snížení cen solárních panelů se začíná snižovat i množství dotací. Podle poslední zprávy Komise z roku 2008 zkoumající tuto problematiku by harmonizace na úrovni EU naopak ohrozila fungování národních tarifních schémat.

Evropská komise vydala zprávu zabývající se tím, jak podniky vnímají biodiverzitu a jak mohou díky integraci služeb souvisejících s ochranou biodiversity prosperovat. Zpráva ukazuje, že zájem o ochranu biodiverzity u firem roste, stejně tak jako zájem o ekologické produkty. V rámci programu TEEB (Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost) vydala Komise několik doporučení pro podniky, které chtějí integrovat biologickou rozmanitost do svých podnikatelských plánů, mezi které patří například určení dopadů podnikatelské činnosti na biodiverzitu, vypracování informačního systému pro biologickou rozmanitost nebo spojení podnikatelské strategie s opatřeními na ochranu biodiverzity.

Evropský statistický úřad zveřejnil výsledky průzkumu zabývajícího se využíváním obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny. Výsledky ukazují, že za rok 2008 se obnovitelné zdroje podílely na 10,3 procentech celkové spotřeby elektřiny v EU, což je nárůst oproti roku 2007 o 0,6 procent. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu dvě severské země - Švédsko (téměř 45 procent spotřebované elektřiny je z obnovitelných zdrojů) a Finsko (30,5 procent), následované Lotyšskem a Rakouskem, naopak nejméně obnovitelných zdrojů využívá Malta (0,2 procenta), Lucembursko (2,2 procenta) nebo Velká Británie.

Členské státy EU 14. července podpořily návrh Komise týkající se obchodování s emisními povolenkami v systému ETS. Od roku 2013, kdy začíná třetí obchodovací období, se budou povolenky prodávat systémem aukcí. K tomu bude sloužit společná platforma, díky které se sníží celkové náklady na obchodování, zajistí se transparentnost a umožní se i obchodování malým a středním podnikům. Některé členské státy si nicméně budou moci zvolit k obchodu s povolenkami své národní platformy. Parlament a Rada mají nyní 3 měsíce na to, aby k návrhu vznesly případné připomínky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí