zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ REALIZOVANÉ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU 2009

21.07.2010
Obecné
Příroda
Voda
Zemědělství
Geologie
Les
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ REALIZOVANÉ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU 2009

Již čtvrtým rokem vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pozemkových úprav soutěž o Nejlepší realizované společné zařízení.

Hlavním cílem této soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. V soutěži se vyhlašuje hned několik titulů. Hlavní titul je vyhlašován v návaznosti na odborné hodnocení, avšak letošní novinkou je titul cena veřejnosti!

V termínu 5. 7. - 5. 8. 2010 se můžete zúčastnit veřejného hlasování
o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009 i VY.
Tři vylosovaní hlasující obdrží poukaz na nákup biopotravin v hodnotě až 3000 Kč!

Více informací o soutěži naleznete na www.eagri.cz v sekci Pozemkové úřady - Soutěž o nejlepší realizované společné zařízení.

CO JSOU SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ?


S ohledem na revitalizaci krajiny představuje významnou součást pozemkových úprav tzv. plán společných zařízení.

Mezi společná zařízení patří zejména

  • opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,
  • protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,
  • vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně,
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability krajiny jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a s tím související terénní úpravy a podobně.


lubnik
Retenční nádrž a suchý poldr v obci Lubník
1. místo v kategorii vodohospodářská opatření v roce 2007
Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

skripov
Výstavba vodních nádrží a prvků územního systému ekologické stability v obci Skřípov
1. místo v kategorii opatření k ochraně a tvorbě krajinného prostředí v roce 2007
Pozemkový úřad Prostějov

strednice
Polní cesta s větrolamem v obci Střednice
1. místo v kategorii protierozní opatření v roce 2008
Pozemkový úřad Mělník

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí