zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce se dozvědí svůj konkrétní přínos životnímu prostředí

09.08.2010
Urbánní ekologie
Zpětný odběr
Obce se dozvědí svůj konkrétní přínos životnímu prostředí

Díky projektu podpořenému Fondem ASEKOL obce budou získávat informace, jaké přesně definované množství například ropy, vody či elektřiny pomohly svým zapojením do zpětného odběru vysloužilých televizorů a monitorů uspořit.

Symbolické šeky na pomoc při uskutečnění svých projektů týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení převzali v půlce června od představitelů Fondu ASEKOL zástupci 31 subjektů, zejména obcí a měst a jejich technických služeb. Připomeňme, že Fond ASEKOL na tyto účely během tří let svého trvání rozdělil už devět milionů korun (seznam projektů úspěšných v letošním jarním kole grantového řízení Fondu ASEKOL zveřejnilo již červnové vydání Moderní obce).

MEZI PRVNÍMI V EVROPĚ

Mezi letos podpořenými projekty byl rovněž projekt Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na vybraných druzích elektrozařízení metodou LCA. Zpracovávala jej Ing. Marie Tichá ze společnosti MT Konzult.

ASEKOL je jedním z prvních kolektivních systémů v Evropě, který se k podobné studii odhodlal. S využitím analýzy LCA (Life Cycle Assessment) uplatňované při posuzování životního cyklu produktů měla studie zjistit, do jaké míry je zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů prospěšný pro životní prostředí. Právě televizory a monitory totiž tvoří 80 % hmotnosti elektroodpadu, jehož zpětný odběr ASEKOL zajišťuje.

>>Studie LCA hodnotí sběr, dopravu i zpracování zpětně odebraných vyřazených televizorů a monitorů až do okaqmžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu,<< vysvětluje Ing. Marie Tichá (viz rámeček).

INDIVIDUÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ

S využitím výsledků studie ASEKOL nyní bude moci k roční zprávě shrnující výsledky zpětného odběru a zasílané jednotlivým sběrným místům, zpracovatelům a výrobcům, kteří jsou do tohoto kolektivního systému zpětného odběru zapojeni, přikládat také individuální vyúčtování jejich přínosu pro životní prostředí. Poprvé se tak stane už při rozesílání letošní roční zprávy.

>>Třídění a recyklace jsou obecně chápány jako příznivé pro životní prostředí a jedna z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. Nyní jsme schopni přínos zpětného odběru vyčíslit konkrétně. Zásluhou sběru a recyklace elektrozařízení dochází k významnému snížení emisí skleníkových plynů, úspor energie a surovin,<< uzavřel jednatel společnosti ASEKOL Mgr. Jan Vrba.


Přínos zpětného odběru a recyklace 1 průměrného televizoru pro životní prostředí

  • Vyprodukuje se o 163 kg méně nebezpečného odpadu. Stejné množství tohoto odpadu vytvoří v průměru 41 domácností ročně.
  • Nevytěží se 2,89 l ropy nebo 4,38 kg uhlí. Stejné množství ropy je nutné k výrobě pohonných hmot k ujetí vzdálenosti zhruba 22 km osobním automobilem s běžnou spotřebou. Přibližně stejné množství uhlí je třeba pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě.
  • Vyprodukuje se o 44 kg emisí CO2 ekv. méně. Stejné množství CO2 vyprodukuje vlak, který ujede 157krát vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
  • Nevznikne 744 litrů odpadních vod. Tím se uspoří stejné množství pitné vody. Zhruba totéž množství vody se například spotřebuje při deseti sprchováních.
  • Uspoří se 162,38 kWh elektrické energie. Takové množství elektřiny spotřebuje žárovka o výkonu 60 W svítící nepřetržitě 4 měsíce.
  • Není nutno vytěžit 9,73 kg primárních surovin. Především jde o úsporu písku, vápence a železa.

Pozn.: Za pět let svého trvání nezisková společnost ASEKOL zajistila zpětný odběr 1 302 222 televizorů (a 694 238 monitorů) k následné recyklaci.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí