zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pusťme si domů dešťovou vodu

29.07.2010
Voda
Ekologické stavění, bydlení
Klimatické změny
Pusťme si domů dešťovou vodu

Pojďme se podívat na klimatickou změnu jinak!

Co je to klimatická změna?


Tento pojem je vykládán často nesprávně nebo přinejmenším příliš zjednodušeně. Uspokojivou definici nalezneme např. ve vydání časopisu Ekozemědělci ze září loňského roku: "Klimatická změna je charakterizována střídáním sucha a záplav, vichřicemi, přívalovými srážkami, zvyšováním průměrných teplot a nárůstem extrémů teplot. Typické jsou náhlé změny počasí. Zřejmé je ubývání ledovců, zejména horských. Na kontinentech ubývá vody, snižují se letní průtoky v řekách."
Příčin klimatické změny v současnosti je jistě celá řada a mnohé z nich pravděpodobně zatím neznáme, ale za jednu z hlavních lze považovat narušení vodního režimu krajiny. Tímto narušením rozumíme především na mnohých místech absolutní destrukci malého vodního cyklu.

Malý vodní cyklus


Malý vodní cyklus je uzavřený koloběh, při kterém voda vypařená z pevniny spadne v podobě srážek na tu samou pevninu. Navzdory svému názvu má malý vodní cyklus na svědomí většinu srážek dopadajících na pevninu. Se zvyšováním odtoku vody z území ubývá množství vody, které se vypařuje, tedy které se vrací do malého vodního cyklu. Tím následně ubývají celkové srážky a narušuje se tepelný i vodní režim krajiny.
Většina dešťové vody, dopadající na zastavěné území, je odvedena kanalizací do řek a dále pryč z pevniny. Tím dochází k destrukci malého vodního cyklu. Namísto pravidelných menších srážek pak můžeme pozorovat dlouhá období sucha a následné přívalové deště. Následkem je eroze půdy, pokles hladiny spodní vody a poškození vegetace, což v důsledku opět vede k destabilizaci klimatu.

Jak voda stabilizuje lokální klima?


Výpar vody, ke kterému značnou měrou přispívá výpar z rostlin, představuje až 23% spotřeby sluneční energie, která by se jinak přeměnila na teplo. Naopak trvale a dostatečně vodou zásobená vegetace může pozitivně ovlivňovat i další faktory podílející se na klimatické změně.
Výpar vody dokáže eliminovat teplotní extrémy v časovém i prostorovém měřítku. Odpařující se voda krajinu ve dne výrazně ochlazuje a akumulované teplo opět uvolňuje v noci. Vodní pára se může snadno dostávat z teplejších míst do chladnějších, kde dochází k jejímu srážení a uvolňování tepla. Tím je do značné míry omezen výskyt vichřic a dalších extrémních jevů, které vznikají kvůli rozdílům teplot v prostředí.

Projekt "Pusťme si domů dešťovou vodu"


Projekt "Pusťme si domů dešťovou vodu" je realizován ZO ČSOP Koniklec od počátku června 2010 za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR. Klade si za cíl informovat veřejnost o výše zmíněné problematice. Nejedná se však pouze o informační kampaň, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nabízí totiž širokou paletu dílčích opatření s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivců a klade si za cíl tato opatření rovněž uvádět do praxe.

Prostředkem pro dosažení těchto cílů je řada aktivit, které budou realizovány po dobu následujícího jeden a půl roku. Mezi aktivity, které v současné době probíhají, patří akce pro veřejnost. Nejbližší z nich proběhne v rámci letních preškavských slavností v Prysku v severních Čechách 24. července. Přijdou si tam na své jak děti, které se naučí mnohé o vodě a klimatu během zábavných her, tak dospělí, kteří budou moci využít služeb regionálního poradce v oblasti nakládání s dešťovou vodou.

V těchto dnech je také ta pravá chvíle, zapojit se do projektu s celou svojí domácností a po dobu následujícího roku využívat pravidelně služby regionálního poradce. Nezáleží na tom, zda žijete v domě, bytě, ve městě nebo na venkově... Poradci rodinám jednak pomohou realizovat jejich vlastní nápady, jednak jim navrhnou řadu opatření vymyšlených přímo pro ně na míru.

Rodiny budou společně se svým osobním poradcem během dlouhodobé spolupráce směřovat jednak k úsporám pitné vody, ale především k zadržování dešťové vody na daném území a obnově malého vodního cyklu. Každá domácnost na začátku této aktivity dostane plastový sud na vodu. Díky tomu bude možné alespoň některé kroky k využívání dešťové vody podnikat již od samého začátku spolupráce. Rodiny se mohou těšit nejen na to, že ušetří za pitnou vodu a přispějí k ochraně klimatu, ale i na soutěž o věcné ceny, kterou jsme pro ně připravili.

V těchto dnech byl také řadě obcí doručen dotazník zabývající se jejich postojem k nakládání s dešťovou vodou. Na základě vyplněných dotazníků pak bude obcím, které o aktivitu projeví zájem, poskytováno poradenství. Současně bude mít několik zástupců obcí možnost se zúčastnit dvoudenní exkurze za úspěšnými projekty do Berlína. Obdobná aktivita bude následně realizována i pro školy. Obce i školy z celé republiky se mohou do této aktivity rovněž samy přihlásit.


Více informací o zmíněných aktivitách i o řadě dalších se dozvíte na webu www.ekocentrumkoniklec.cz nebo e-mailu destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí