zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo může čerpat dotace na likvidaci ekologických zátěží

09.08.2010
Sanace, staré zátěže
Urbánní ekologie
Kdo může čerpat dotace na likvidaci ekologických zátěží

Po naléhání veřejného ochránce práv již jsou mnohem širší možnosti, jak získat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dotace na odstraňování starých ekologických zátěží.

Jde zejména o projekty na průzkum a odstraňování černých skládek a sanaci průmyslově znečištěných lokalit.

Od roku 2008 už nemusí být příjemcem podpory na likvidaci ekologických zátěží pouze obce. Žádat o příspěvek na realizaci konkrétního projektu mohou též občanská sdružení zabývající se ochranou životního prostředí nebo přímo fyzické osoby, které vlastní nemovitost zatíženou starou ekologickou zátěží.

PŘÍKLAD Z PRAXE

Veřejný ochránce práv opakovaně prověřoval z vlastní iniciativy případ stěžovatele, který získal darem od své matky - restituentky zemědělskou usedlost (viz Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2008 - www.ochrance.cz v sekci Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu). Objekt před rokem 1989 využívalo jako sklad pesticidů bývalé jednotné zemědělské družstvo (JZD) a stěžovatel neúspěšně uplatňoval nárok na náhradu škody proti právnímu nástupci JZD. Nemovitost totiž nebylo možné využívat ani pronajmout a navíc prokazatelně se postupně uvolňovaly škodlivé látky do okolního prostředí.

Ochránce nejprve zkoumal, zda není dán důvod k úřednímu zásahu. Analýza rizik však neprokázala, že by šlo o havarijní stav, který by bezprostředně ohrožoval kvalitu podzemních či povrchových vod. Zároveň se ale potvrdilo, že úroveň znečištění objektu a jeho okolí nijak významně neklesá, a nelze tudíž doufat ve vyřešení problému bez sanačního zásahu. Na základě těchto zjištění komunikoval ochránce s Ministerstvem životního prostředí.

Výsledkem byla úprava implementačního dokumentu, kterým Česká republika aplikuje OPŽP. Okruh subjektů, které mohou žádat o podporu z tohoto programu, se tak rozšířil zejména o fyzické osoby - vlastníky zatížených nemovitostí, ale i o další subjekty. Zástupci Státního fondu životního prostředí úspěšně projednali změnu s EU. V současné době je tak možné, aby stěžovatel provedl sanaci objektu za využití peněz z evropských fondů.

Tento konkrétní případ může posloužit jako vzor i pro jiné vlastníky staveb a pozemků, které byly za minulého režimu nebo i později znečištěny nebezpečnými látkami nebo na ně byl nelegálně navezen odpad.

CO A KDO MŮŽE POMOCI

Díky iniciativě ochránce mohou již z OPŽP čerpat podporu jak obce (mají například na svém území nepovolenou skládku odpadu neznámého původu vyžadující rekultivaci), tak občanská sdružení (chtějí uskutečnit průzkum či analýzu rizik u znečištěné lokality) nebo fyzické osoby (v restituci převzaly ekologicky zatíženou nemovitost vyžadující nákladný sanační zásah). Vždy však musí prokázat, že nelze z objektivních důvodů uplatnit princip >>znečišťovatel platí<<. To znamená, že subjekt, který vznik znečištění způsobil, buď neexistuje a nebo po něm prokazatelně již nelze požadovat uvedení nemovitosti do původního stavu či náhradu škody (v našem příkladu se o to žadatel neúspěšně pokusil v soudním řízení).

Doporučuji ale připravit si záměr průzkumu znečištěné lokality nebo její sanace předem, zjistit potřebné informace, zpracovat podklady a odhad finančních nákladů záměru, případně i jeho spolufinancování z jiných zdrojů, a v době vyhlášení výzvy přicházet již s připraveným projektem, na nějž bude podpora požadována. Určitou pomoc či konzultaci mohou při přípravě podkladů poskytnout občanská sdružení a iniciativy, které se znečištěním životního prostředí dlouhodobě zabývají. Je to například občanské sdružení Arnika, jež se zabývá toxickými látkami a odpady (www.arnika.org). Pomoc může jistě nabídnout i některá z ekologických poraden sdružených v síti STEP (www.ekoporadna.cz).

HLEDEJTE SPOLEČNOU CESTU

Pokud jde o předkládání projektů na odstraňování starých ekologických zátěží, nejbližší výzva bude vyhlášena pravděpodobně letos v říjnu. Vyplývá to z předběžného harmonogramu výzev, který je zveřejněn na stránkách OPŽP. Lze proto jen doporučit obcím, aby ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami, které na jejich území vlastní ekologicky zatíženou nemovitost, hledaly cestu, jak společně prostředky z evropských fondů na zlepšení životního prostředí v obci získat.

KAREL ČERNÍN
Kancelář veřejného ochránce práv

Může se hodit

Žádat mohou zejména:

  • obce a kraje,
  • občanská sdružení,
  • fyzické osoby, které vlastní zatíženou nemovitost.


Projekty mohou pokrývat:

  • průzkum a analýzu rizik u znečištěných lokalit,
  • sanaci znečištění,
  • odstraňování černých skládek.


O finanční podporu lze žádat z osy 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. Finanční prostředky spravuje a přiděluje SFŽP (www.sfzp.cz).

Konkrétní podmínky, vzory žádostí a pokyny lze nalézt na adrese www.opzp.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí