zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář 30 LET OD IMISNÍ KALAMITY V BESKYDECH

13.08.2010
Ovzduší
Chráněná území
Les
Pozvánka na seminář 30 LET OD IMISNÍ KALAMITY V BESKYDECH

Imisní kalamita, která následovala po extrémním zlomu teplot na přelomu roku 1978/79 poznamenala nejen lesy střední Evropy ale v rámci Československa hraniční pohoří Čech, Moravy a Slovenska, změnila především názory lesníků na do té doby preferované smrkové hospodaření.

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, O.S. Vás srdečně zve na seminář připravený pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství a ve spolupráci s Lesy ČR

Odborný seminář má záměr alespoň z části, v rámci získaných zkušeností, zodpovědět otázky a prodiskutovat názory na lesnická opatření, zvolená v uplynulých 30 letech pro obnovu odumřelých a odumírajících porostů. V dopolední části semináře zazní čtyři stěžejní přednášky lesníků spjatých s beskydským regionem, kteří se na řešení následků imisní kalamity v Beskydech přímo podíleli. Těžištěm semináře pak bude odpolední část, která jeho účastníky zavede na severní stranu Smrku, který byl exhaláty snad nejvíce zasažen, a kde budou přímo v terénu v diskusi hodnoceny výsledky aplikovaných pracovních postupů. Exkurzní místa budou dojezdná terrénními vozy, oficiální část programu bude zakončena na lovecké chatě Hubertka.

ISBN 978-80-02-02230-530

Místo konání: Čeladná
Datum konání: čtvrtek, 9. září 2010, 9.30 hod

Časový program odborné akce:


8:30 9:30 Prezence
9:30 1130 Přednášky
11:30 12:30 Přestávka na oběd
12:30 Exkurze - venkovní pochůzka (cca do 15.00 +)

Odborný garant:

Ing. Libor Konvičný, Lesy ČR, tel: 724 523 637, konvicny.ls112@lesycr.cz
Ing. Josef Kubačka, ČLS, tel: 724 523 488, kubacka.josef@seznam.cz

Organizační garant:

Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

ODBORNÉ REFERÁTY


ÚVODNÍ REFERÁT
Ing. Jiří Silvestr, ředitel KŘ Lesů ČR Frýdek Místek

PŘÍČINY A NÁSLEDKY IMISÍ V BESKYDECH
Prof. Ing. Vladimír Tesař CSc., MZLU Brno

IMISNÍ KALAMITA V POLSKÝCH BESKYDECH - SOUČASNÝ STAV, ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
Dr. ing. Kazimierž Szabla, ředitel Lesů Katowice (Lasy Paňstwowe, Polsko)

PŘÍČINY A IMISNÍ KALAMITA Z HOSPODÁŘSKO ÚPRAVNICKÉHO HLEDISKA
Ing. Jan Kaluža, Lesnická projekce Frýdek Místek

IMISNÍ KALAMITA V OBLASTI HRANIČNÍCH MORAVSKO-SLOVENSKO-POLSKÝCH BESKYD
Ing. Heczko Tadeász - ředitel bývalého LZ Jablunkov

DISKUSE

EXKURZE:

Venkovní ukázky budou probíhat na třech stanovištích v oblasti hory Smrk. Tato tato stanoviště budou dojezdná terénními auty, dvou až tříhodinová vyjížďka povede po trase s výhledy na porosty exhaláty zasaženého Smrku. Účastníci semináře obdrží před exkurzí tištěný exkurzní průvodce. Odpolední část semináře, kterou povede ing. Libor Konvičný, lesní správce
LS Ostravice, Lesy ČR, bude ukončena u lovecké chaty Hubertka, kde proběhne závěrečná diskuse a pohoštění.

Akce se koná ve čtvrtek, dne 9. září 2010, prezence účastníků od v 8.30 hodin na adrese:
Penzion Zámeček Čeladná, Čeladná 371, 739 12, cca 1 km od odbočky ze silnice č. 483 Frenštát p. R.- Frýdlant n.O. směrem na Podolanky. Při zájmu o ubytování se informujte
na adrese: www.hotelzamecek.cz nebo tel. 558 684 437.
ČLS ubytování nezajišťuje ani nezprostředkovává.
Pokud se exkurze můžete někdo zúčastnit vlastním terénním vozem, uveďte prosím na poslení straně přihlášky počet míst, které jste ochotni nabídnout ke svezení. Děkujeme Vám za spolupráci!

Organizační pokyny:


1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek zahrnuje tištěný sborník referátů, exkurzní průvodce, občerstvení, oběd a exkurzi terénními auty. Účastnický poplatek činí 500,- Kč, přihláška viz. poslední strana pozvánky.
3. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2241011.
4. Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 1. září 2010
na e-mail cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Po uvedeném termínu je nutné účast dohodnout telefonicky s organizačním garantem a platbu provést v hotovosti na místě.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen,
ale zašleme Vám sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
8. Prosíme o včasné zaslání přihlášek.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí