zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak vyzrát na dopravní hluk z magistrály

01.09.2010
Hluk
Jak vyzrát na dopravní hluk z magistrály

Projíždíte-li po Severojižní magistrále z Prahy směrem na Brno, nemůže pozornosti vašeho zraku uniknout administrativní budova, ve které sídlí společnosti ČEZ. Jako součást pražského BB Centra je charakteristická prolamovanou fasádou, která neodráží žádný hluk.

Autorem pozoruhodného nápadu je ateliér Aulík Fišer architekti. Jeho kolektiv jej navrhl v roce 2004, realizován bylo o čtyři roky později. Popud k jeho vzniku podnítily místní úřady, které závazně stanovily, že se od nové budovy nesmí na druhou stranu magistrály odrážet žádný hluk. V opačném případě by hrozilo, že nebude kolaudována.

Rozhodla fyzikální invence

"Forma v tomto případě sleduje akustiku," vysvětluje Jan Aulík, jeden z dvojice vlastníků ateliéru. "Jde o minimalizaci odrazu hluku na protější stranu až do jeho neměřitelnosti." Použitý architektonický motiv je přitom reakcí na fyzikální principy odrazu hluku. Při tvarování nezvyklé fasády architekti vycházeli z obecného principu, že nějaký hmotný objekt může díky své geometrii ovlivnit odraz impulsů, které na něj dopadají. A výsledek? Fasáda budovy ČEZ směruje odraz hluku tak, aby míjel sektor bytové zástavby na protilehlé straně.

Tak zvané "Éčko" dnes tvoří poslední článek zástavby, která dokončuje uliční frontu severní části BB Centra v Michli. Objekt uzavírá směrem k centru města plánovaný ochranný štít před negativními vlivy dopravy z radiály pro bytovou zástavbu, plánovanou v území v druhém sledu. Do této části se tak začíná navracet v rámci daných možností městské prostředí, které bylo kdysi dopravní radiálou - ulicí 5. května - zcela rozbito. Uměřená architektonická dominanta přitom pomáhá k propojení se sousední starší zástavbou.

Protizvuková extravagance

Ke konkrétnímu řešení problému bylo přistupováno individuálním způsobem. K vlastnímu liniovému zdroji hluku - dálnici D1 a nájezdové rampě - je navržena prolamovaná fasáda s pásy okenních otvorů. Její modelace byla určena tak, aby hluk od projíždějících vozidel nebyl odrážen ke zmíněné zástavbě na protější straně dálnice. Navržená geometrie umožňuje, že plochy tohoto speciálního obvodového pláště odráží hluk buď do travnatého svahu mezi dálnicí a rampou, kde je přirozeným způsobem pohlcen, nebo pod vysokým úhlem vzhůru tak, aby se rozptýlil ve výšce. Systém fasády takto efektivně nakládá hlavně s tzv. neutlumitelnými částmi pláště - tedy prosklenými pásy oken a zbytkovými plnými plochami, které nemohou ze své podstaty hluk samy pohltit. Převažující hlavní plná plocha fasády je pak navržena s perforací jako zvukově pohltivá.

Nelze ji ignorovat

Prolamovaná fasáda je realizovaná jako prostorová železobetonová stěna s okenními otvory, mezi kterými probíhají nosné pilíře, kopírující její geometrii. Vlastní stěnu tvoří kombinace prefabrikovaných prvků a monolitického provádění na místě. Výplně otvorů ve fasádě jsou navrženy jako pevné plochy z fasádní rastrové konstrukce, opírající se o speciální lichoběžníkové profily, odpovídající projektovaným náklonům fasády. Zasklení a připojení k hrubé stavbě je řešeno tak, aby byla zajištěna rovněž akustická pohoda v interiéru - v individuálních kancelářích se předpokládá maximální hladina akustického tlaku Laeq 45 dB. Výběr konkrétní skloviny byl volen s ohledem na zatížení této fasády solární radiací, jsou použita skla zabraňující zvyšování tepelné zátěže, prosklené plochy jsou pak doplněny exteriérovými žaluziemi, ovládanými jak místně, tak z velínu v objektu. Plné části pláště jsou navrženy jako zateplená fasáda s předsazeným obkladem tabulemi z perforovaného plechu, lakovaného metalickou tónovanou práškovou barvou. Perforace plechu (průměry a rozteče děr) byly opět voleny ve spolupráci s akustikem. Plechy jsou kotveny šrouby k nosnému rastru, který zároveň odvádí vodu z plochy pláště. S ohledem na perforaci je minerální akustická a tepelná izolace ochráněna hydroizolační folií. Ostění s parapety oken a niky pro umístění exteriérových žaluzií jsou tvořeny přesnými šambránami z ALU kompozitových desek Larson. Hliníkové sendviče jsou kombinací lehkého polyetylenového jádra v tenkých hliníkových deskách. Vyznačují se nízkou hmotností, rozměrovou stabilitou, výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům a dokonale hladkým povrchem. Snadno se ohýbají (za použití válcových zakružovaček) a speciální technikou částečného profrézování drážek lze vyrábět esteticky vysoce kvalitní 3D objekty. Obdobně jsou realizována i atiky a čela předsazené stěny na obou koncích budovy.

Technické finesy

Pro čištění a servis fasády je navržen v ploše pláště systém záchytných ok pro kotvení pracovníků údržby. Akustická fasáda tvoří přeponu trojúhelníkového konceptu objektu, zbývající dvě fasády obrácené dovnitř území jsou navrženy jako celoprosklenné pláště s nepravidelným horizontálním rastrováním. Plášť je realizován systémem modulové fasády, doplňkové plochy v parteru a fasáda arkýře nad vstupem pak jako standardní rastrová fasáda s doplňkovými obklady plným ploch ALU lakovaným plechem a kompozitními deskami Larson.

Technické vybavení objektu s umělým větráním a chlazením je řešeno velmi progresivním způsobem tzv. přesného chlazení (tzv. VRV systém). Objekt je vybaven v celé ploše sprinklery, pro servery a IT pracoviště je navrženo hašení plynové. Rovněž osvětlení kancelářských prostor je navrženo moderním systémem mobilních stojacích lamp, umožňujícím rovnoměrnější rozložení světla, ale hlavně větší flexibilitu v organizaci pracovišť v kancelářské ploše.

Nešlo o premiéru, ale...

Budova ČEZ byla dokončena před dvěma lety, ale nešlo o první podobně "laděnou" stavbu. Experiment si mohli architekti vyzkoušet už předtím na objektu, v němž sídlí společnost Telefónica O2 (2007). Počáteční pokusy s omezováním odrazu zvuku ovšem spadají už do druhé poloviny 90. let minulého století, kdy v BB Centru začali působit. Společně s odborníky na akustiku hledali takové podoby fasád, které by pohltily jakýkoliv hluk.

"Při práci s akustikou budov se nám jenom potvrdilo, že je nezbytné hledat formu v reálných vstupech," říká Jakub Fišer, mladší z dvojice architektů. "Hluk totiž může v důsledku znamenat svým způsobem kontext, specifiku místa - i když jde jen o fyzikální veličinu."Velkoryse rozlámaná fasáda připomene období českého kubismu z doby před 1. světovou válkou

"Éčko" s příznačným prolamovaným "štítem" působí neotřele, expresionisticky i futuristicky zároveň

Také při pohledu do interiéru je na první pohled viditelný trojúhelníkový koncept objektu

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí