zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přírodní rezervace Kocelovické pastviny

29.08.2010
Chráněná území
Přírodní rezervace Kocelovické pastviny

Kam a jak jedeme?

Kocelovické pastviny (GPS 49°28'29.059"N, 13°49'29.691"E) je přírodní rezervace vyhlášená 19. března v roce 1985, která se nachází přibližně 1 km severně od středu obce Kocelovice v okrese Strakonice nedaleko obce Lnáře. V obci Kocelovice je potřeba odbočit na obec Řiště, ale pak těsně před koncí obce do prava kolem místního dřívějšího JZD. Po levé straně tak budeme mít Velký kocelovický rybník a až dojedeme na rozcestí menších cest, jsme přímo u rezervace. Je dobře dostupná i na kole a je to dobrý cyklovýlet spojený s návštěvou další přírodní památky Pastvina u Záhorčic popsané jinde.


Za čím jedeme?

Jedná se o vlhkou louku, která sloužila jako pastvina, s cennými rostlinými společenstvy přechodu mezi svazy Molinion coeruleae a Violion caninae[2] rozkládající se na území 2,29 ha. Území se nachází v nadmořské výšce mezi 482 až 485 metry nad mořem spadající do Hvožďanské pahorkatiny, podél severozápadního okraje Velkého kocelovického rybníka, napříč rezervací protéká bezejmenný potok ústící do zmiňovaného rybníka. Louka je téměř plochá a jen neznatelně se uklání jihozápadním směrem, kde se nachází zmiňovaný rybník.

Přírodní rezervace Kocelovické pastviny

Roste zde hořeček drsný, který se na území jižních Čech nikde jinde pravděpodobně nevyskytuje a v celých Čechách zde má největší populaci na území celé České republiky. Zdejší populace dosahuje až několika tisíců jedinců (počítání z roku 2005 uvádí přibližně 3000 jedinců) a i když roste na celém území rezervace, její hlavní výskyt je alokován na jižní část. Dále se na území rezervace vyskytuje z flóry např. prstnatec májový kvetoucí na jaře, tolije bahenní, úpolín nejvyšší, kosatec sibiřský, ostřice blešní, vstavač kukačka, čertkus luční a další. Z fauny zde hnízdí linduška luční a bramborníček hnědý. Dále z bezobratlých se zde vyskytuje Alianta incana, ale stabilita její populace zde není známa.

Rezervace je obklopena intenzivně hospodářsky využívanou půdou, což jí ohrožuje. Na okrajích rezervace a i ve vnitřních partiích se objevuje třtina křovištní, celkem se zde vyskytují čtyři ložiska s nejasným ohraničením této rostliny. Ve snaze pro udržení romanité variace druhů dochází k pravidelnému kosení.[3] K silnému úpadu populace hořečku drsného došlo v období družstevního hospodaření, kdy plocha nebyla využívána, což mělo za následek rozšíření agresivních rostlin. V roce 1995 se na území rezervace vyskytovalo pouze 350 kusů této květeny.


Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

V Kocelovicích se nachází obchod, ale ohledně restaurace si nejsem jist. My měli svačinu dovezenou ze Lnář, takže doporučuju se zásobit taktéž raději ve Lnářích.


Co se nejvíce líbilo a co naopak ne?

Vidět kvést populaci 3000 hořečku drsného rozhodně stojí zato a je to jedna z věcí, která se nezapomíná. Současně je hezké spojit výlet s návštěvou Lnáří a další přírodní památky, viz odkaz výše.


Ostatní informace

Okolí rezervace je volně dostupné a dá se zde i zaparkovat zajetím na nepoužívanou polní cestu, nicméně samotná oblast rezervace by se navštěvovat neměla, takže pouze obdivovat květenu z cesty.

www.turistika.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí