zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyjádření MŽP k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov v období 2011 - 2020

31.08.2010
EIA
Geologie
Vyjádření MŽP k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov v období 2011 - 2020

K záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov v období 2011 - 2020" připravilo MŽP stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (stanovisko EIA). Proces EIA je stanoven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dlouhodobý proces, v jehož průběhu jsou v souladu se zákonem zpracovány odborné dokumenty - oznámení, dokumentace, posudek, které jsou spolu s vyjádřeními dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti zásadními podklady pro závěrečné stanovisko EIA. Stanovisko EIA je odborným podkladem pro správní úřady rozhodující v navazujícím řízení o realizaci či nerealizaci záměru.

Pro MŽP je zásadním podkladem posudek zpracovaný jím pověřenou autorizovanou osobou, která má za úkol zhodnotit především správnost a úplnost dokumentace a dále navrhne MŽP stanovisko, které je rovněž součástí posudku. Zpracovatel posudku při návrhu stanoviska standardně vypořádá veškeré připomínky, které byly ministerstvu doručeny v předchozím průběhu procesu EIA a pokud je považuje z hlediska vlivu na životní prostředí za opodstatněné, promítne je rovněž do návrhu podmínek.

Obdobně bylo postupováno i s vyjádřením společnosti Lázně Darkov, a.s., které bylo na ministerstvo doručeno dne 29. 4. 2010 a následně předáno zpracovateli posudku k vypořádání. Toto vyjádření a návrh podmínek, které se týkají společnosti Lázně Darkov, a.s. byly obsaženy v posudku, který byl MŽP předložen dne 14. 5. 2010, tedy ještě před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu, tzn. před působením ministra Pavla Drobila na MŽP. MŽP po prostudování posudku a na základě vyjádření doručených k posudku tyto podmínky jako opodstatněné plně do stanoviska EIA zapracovalo.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí je standardizovaným úředním postupem, který se řídí příslušným zákonem, probíhá na odborné úrovni a je plně v kompetenci ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, která stanoviska EIA podepisuje.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí