zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obcím autovraky vadí, o peníze na jejich likvidaci však nežádají

15.09.2010
Odpady
Urbánní ekologie
Obcím autovraky vadí, o peníze na jejich likvidaci však nežádají

Ačkoliv Státní fond životního prostředí (SFŽP) je připraven poskytovat obcím finanční příspěvek 2100 Kč na likvidaci každého opuštěného autovraku na jejich území, dosud o tuto dotaci požádaly jen dvě radnice.

Jednou z možností, jak získat dotaci ze SFŽP, je zapojit se do Programu na podporu systému nakládání s autovraky, který byl schválen ministrem životního prostředí 27. 11. 2009 a novelizován letos 30. 4. (viz Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 jako příloha číslo VI. Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky. Program se vztahuje také na řešení tzv. staré zátěže.

Program mohou kromě podnikatelů vyu-žít i kraje, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace (žadatelé typu A), jimž je letos určena celková podpora do 40 mil. Kč. Čtvrtletně zasílané žádosti budou propláceny po ukončení roku 2010. Podporuje se sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým či dalším využitím a zajištěním odstranění nevyužitelných zbytků.

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ DOTACE

Příslušný územní samosprávný celek musí:

doložit, že se mu nepodařilo vypátrat posledního vlastníka vozidla s ukončenou životností a není znám ani výrobce, akreditovaný zástupce či právní nástupce, který by vybraný autovrak odebral;

autovrak pak odvézt do nejbližšího autorizovaného zařízení zapojeného do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).

MNUTNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Přílohy k žádosti o proplacení příspěvkuobcím či krajům jsou následující:

potvrzení o převzetí autovraku ve formě přílohy elektronické zprávy;

fotodokumentace s popisem autovraku, event. s identifikačními čísly označených částí;

protokol o zjišťování vlastníka vozidla; nemá-li vozidlo registrační značku (RZ) či nebyl-li zjištěn majitel, je nutné potvrzení o vyvěšení výzvy k odstranění autovraku na úřední desce po dobu 2 měsíců;

má-li vozidlo RZ nebo VIN, je třeba doložit doklad z registru vozidel, že nebyl zjištěn majitel vozidla.

Podmínkou přihlášení pro žadatele typu A do programu je zaslání žádosti o proplacení podpory, a to písemně či elektronicky (poštovní adresa: SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, elektronická adresa: autovraky@ sfzp.cz).

Obce nevyplňují formulář Žádost o zařazení do Programu autovraky, nýbrž jen Formulář o proplacení podpory - obce. Podpora činí 2100 Kč na jeden autovrak. Bude-li autovrak předán přihlášenému autovrakovišti, obdrží podporu i toto zařízení.

Elektronická zpráva musí obsahovat číslo žádosti, které bude sděleno při podání první žádosti. Více informací a formulář pro čtvrtletní přehled autovraků jsou na www.sfzp.cz, sekce Národní programy (článek Podpora likvidace autovraků - nabídka pro provozovatele autovrakovišť a obce). Další informace lze získat na Zelené lince SFŽP 800 260 500 nebo na telefonním čísle 267 994 387.

Pro pracovníky SFŽP je určitým překvapením, že zatím se o tuto dotaci přihlásily jen dvě obce. Fakt, že obce si dovedou poradit s likvidací autovraků samy, se projeví při formování programu pro příští roky. Podle naší miniankety mezi obcemi by se však mohlo zdát, že si jejich zaměstnanci jen nechtějí pro >>tak málo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí